PZK
Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
facebook google+ KONTAKT SZUKAJ
SP7PKI

FORUM KRÓTKOFALARSKIE SP7PKI
NOWE POSTY | NOWE TEMATY | POPULARNE
PZK RadioReaktywacja SP9JPA Emisje Cyfrowe

Zachęcamy wszystkich do współtworzenia portalu. Wszelkie informacje, wydarzenia, nowinki techniczne przesyłajcie drogą mail-ową info@pzk.info.pl lub umieszczajcie w formie news-a.

Uczmy się uczyć - Międzylesie 2016Uczmy się uczyć - Międ...
Dodane dnia: 08.03.2016
Odwiedzin: 3722
Komentarze: 0
IX Zjazd Kasztelański Toruń 2015IX Zjazd Kasztelański ...
Dodane dnia: 05.10.2015
Odwiedzin: 3817
Komentarze: 0
Kurs krótkofalarski cz.5Kurs krótkofalarski cz.5
Dodane dnia: 18.06.2015
Odwiedzin: 5006
Komentarze: 0
Kurs krótkofalarski cz.4Kurs krótkofalarski cz.4
Dodane dnia: 18.06.2015
Odwiedzin: 4908
Komentarze: 0
DQR-Log
Logger32
Ham Radio Deluxe
DX4WIN
MixW
N1MM Logger
UR5EQF Log
WriteLog
Wirtualny egzamin na licencję KF - klasa A
1. Wiadomości techniczne z zakresu radioelektroniki
1. Na rysunku przedstawiono schemat blokowy nadajnika telegraficznego na kilka pasm amatorskich z powielaniem częstotliwości. Blok 7 to:
oscylator (VFO)
filtr wyjściowy
separator
2. Na rysunku przedstawiono schemat detektora diodowego. Jaką rolę spełnia w nim kondensator C1?
jest kondensatorem filtrującym prądy w.cz.
poprawia odtwarzanie wysokich tonów
chroni słuchawki przed uszkodzeniem
3. Na rysunku przedstawiono schemat blokowy odbiornika superheterodynowego AM, CW, SSB z podwójną przemianą częstotliwości. Blok 11 to:
I heterodyna strojona
wzmacniacz akustyczny
detektor AM
4. Skrót EME oznacza łączności na UKF:
z wykorzystaniem odbicia sygnału od Księżyca
wykorzystaniem do łączności siły elektromotorycznej SEM
za pomocą elektromagnetycznej emisji EME na UKF
5. Aby czytelnie odebrać sygnał SSB, to przy odbiorze dolnej wstęgi (LSB) sygnał odtwarzający falę nośną powinien być:
poniżej wstęgi LSB
powyżej wstęgi LSB
w środku LSB
2. Bezpieczeństwo pracy przy urządzeniach elektrycznych i radiowych
6. Aby ograniczyć szkodliwe promieniowanie energii elektromagnetycznej na ludzi antenę należy montować:
nad środkiem dachu
na ścianie bocznej budynku
zakopując ją w ogrodzie i wykorzystywać ją jako tzw. antenę podziemną
7. Jaka powinna być rezystancja uziemienia radiostacji ?
50 Omów
zależnie od kabla antenowego: 50 lub 75 Omów
pomiędzy 10 a 1 Om, im mniejsza tym lepsza
8. Przy podłączeniu zasilacza stacji przekrój sieci i wartość zabezpieczeń powinny być dobrany tak, aby zapewnić dostarczenie mocy:
wyższej niż moc określona w tabliczce znamionowej urządzenia
równej mocy określonej w tabliczce znamionowej urządzenia
niższej niż moc określona w tabliczce znamionowej urządzenia
9. Przed eksplozją kondensatorów elektrolitycznych w zasilaczu chroni nas:
stabilizator napięcia
opornik upływowy tzw. bleder
właściwe uziemienie zasilacza
10. Czy źle wykonany uziom może być przyczyną szkodliwego promieniowania w.cz. ?
nie
tak
nie zawsze
3. Przepisy i procedury operatorskie
11. Co oznacza skrót slangu radioamatorskiego Unlis ?
nielicencjonowany nadawca
zakłócenia w odbiorze telewizji
zawody w łowach na lisa
12. Co oznacza wg kodu Q symbol QSO ?
moje położenie geograficzne jest...
łączność, mam łączność
siła twoich sygnałów waha się
13. Co oznaczają skróty slangu radioamatorskiego: OK; NAME ?
stary, nie przeszkadzaj; moje nazwisko jest
wszystko w porządku; imię
przestrajam się; podaj adres
14. Co to jest okręg wywoławczy?
obszar, na którym pracuje maksimum 1000 radiostacji amatorskich
obszar odpowiadający podziałowi terytorialnemu Polski na województwa
obszar w granicach jednego lub dwóch województw, w którym to w znakach wywoławczych radiostacji amatorskich stosowana jest jedna cyfra 1-9
15. Co oznacza skrót slangu radioamatorskiego YL ?
antena z linki miedzianej
czas uniwersalny
panna - młoda pani
4. Przepisy dotyczące radiokomunikacyjnej służby amatorskiej
16. Kto był pierwszym prezesem Polskiego Związku Krótkofalowców ?
Tadeusz Heftman
Jan Ziembicki
Janusz Groszkowski
17. Jaka jest maksymalna moc wyjściowa radiostacji amatorskiej w przypadku pozwolenia kategorii 1 uzyskanego po raz pierwszy ?
50 watów
500 watów
250 watów
18. Jaka jest maksymalna moc wyjściowa radiostacji amatorskiej w przypadku pozwolenia kategorii 1 uzyskanego w wyniku posiadania pozwolenia tejże kategorii co najmniej przez 10 lat ?
150 watów
250 watów
500 watów
19. Jaki organ krajowy reguluje i kontroluje pracę stacji amatorskich, przeprowadza egzaminy na świadectwa operatora urządzeń radiowych i wydaje pozwolenia w służbie amatorskiej ?
Minister właściwy do spraw łączności
Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej
Minister właściwy do spraw wewnętrznych
20. Jak często operator radiostacji amatorskiej powinien podawać podczas łączności znak wywoławczy swej stacji ?
co pół godziny
tak często, jak jest to w praktyce możliwe, przynajmniej na początku i na kocu każdego nadawania
nie musi podawać znaku wywoławczego