PZK
Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
facebook google+ KONTAKT SZUKAJ
SP7PKI

FORUM KRÓTKOFALARSKIE SP7PKI
NOWE POSTY | NOWE TEMATY | POPULARNE
PZK RadioReaktywacja SP9JPA Emisje Cyfrowe

Zachęcamy wszystkich do współtworzenia portalu. Wszelkie informacje, wydarzenia, nowinki techniczne przesyłajcie drogą mail-ową info@pzk.info.pl lub umieszczajcie w formie news-a.

Uczmy się uczyć - Międzylesie 2016Uczmy się uczyć - Międ...
Dodane dnia: 08.03.2016
Odwiedzin: 817
Komentarze: 0
IX Zjazd Kasztelański Toruń 2015IX Zjazd Kasztelański ...
Dodane dnia: 05.10.2015
Odwiedzin: 1292
Komentarze: 0
Kurs krótkofalarski cz.5Kurs krótkofalarski cz.5
Dodane dnia: 18.06.2015
Odwiedzin: 2058
Komentarze: 0
Kurs krótkofalarski cz.4Kurs krótkofalarski cz.4
Dodane dnia: 18.06.2015
Odwiedzin: 1951
Komentarze: 0
DQR-Log
Logger32
Ham Radio Deluxe
DX4WIN
MixW
N1MM Logger
UR5EQF Log
WriteLog
Wirtualny egzamin na licencję KF - klasa A
1. Wiadomości techniczne z zakresu radioelektroniki
1. Transformator sieciowy ma przenosić moc 100 W. Jaki ma być przekrój rdzenia transformatora ?
12 cm2
10 cm2
100 cm2
2. Kiedy wzmacniacz jest przesterowany ?
jak ma za duże napicie zasilania
jak ma za duże napicie wejściowe
jak pracuje w klasie C
3. Prąd zmienny płynący przez kondensator C:
wyprzedza napięcie na kondensatorze o 90 stopni
jest w fazie z napięciem
opóźnia się o 90 stopni wobec napięcia
4. Jaki ładunek ma elektron ?
dodatni
nie posiada ładunku
ujemny
5. Na rysunku przedstawiono schemat blokowy odbiornika superheterodynowego AM, CW, SSB z podwójną przemianą częstotliwości. Blok 7 to:
BFO
wzmacniacz II pośredniej cz.
detektor AM , CW, SSB
2. Bezpieczeństwo pracy przy urządzeniach elektrycznych i radiowych
6. Jaki zapas mocy powinien mieć zasilacz urządzeń AM i FM przewidziany do ciągłej bezawaryjnej pracy ?
20% więcej
50% więcej
10 % więcej powyżej mocy maksymalnej
7. Czy nasza radiostacja może wywołać zakłócenia poza granicami kraju ?
nie może
może, ale tylko podczas strojenia
może
8. Czy wolno wykonywać prace antenowe przy włączonym nadajniku ?
wolno, bez żadnych ograniczeń
wolno, ale tylko przy małych mocach nadajnika
kategorycznie nie wolno
9. Czy sztuczne obciążenie w postaci opornika bezindukcyjnego powinno być ekranowane ?
nie ma takiej potrzeby
tak, zawsze powinno być ekranowane i uziemione w tym samym punkcie co radiostacja
tylko w przypadku gdy wzmacniacz mocy nie jest właściwie dostrojony
10. Jakie działania należy podjąć, aby udzielić pomocy porażonemu prądem elektrycznym ?
wezwać lekarza, przeprowadzać sztuczne oddychanie i masaż z serca
odłączyć porażonego od prądu, przeprowadzać masaż serca i sztuczne oddychanie
wezwać znajomych w celu prowadzenia wspólnej akcji ratowniczej
3. Przepisy i procedury operatorskie
11. Co oznacza wg kodu Q symbol QRT ?
która jest godzina
kończę nadawanie, wyłączam stację
nadawaj wolniej
12. Co to jest dziennik łączności LOG ?
jest to dokument radiostacji amatorskiej zawierający informacje o korespondencji z innymi radiostacjami amatorskimi, zawierający znak stacji, imię operatora, datę, godzinę, pasmo w jakim przeprowadzono QSO
jest to informacja o procedurach obowiązujących podczas łączności z innymi stacjami
jest to informacja o kontroli radiostacji przez inspektorów UKE
13. Który z poniższych kodów Q oznacza: Moja częstotliwość jest ... ?
QRJ
QRG
QRK
14. Okręg wywoławczy SP9 to obszar:
województw małopolskiego i śląskiego
województw lubelskiego i podkarpackiego
województwa zachodniopomorskiego
15. Co oznacza w łączności fonicznej raport 59 ?
dobrze czytelny, bardzo silny sygnał
czytelny, silny sygnał
słaby, czytelny z trudnościami sygnał
4. Przepisy dotyczące radiokomunikacyjnej służby amatorskiej
16. Czy Regulamin Radiokomunikacyjny ITU przewiduje wykorzystanie stacji amatorskich w akcjach humanitarnych, niesienia pomocy w przypadkach katastrof, klęsk żywiołowych i innych zagrożeń ?
nie zezwala na takie wykorzystanie stacji amatorskich
niezbędny jest specjalny wpis do pozwolenia radioamatorskiego
usilnie zaleca się wykorzystywanie stacji amatorskich w powyższych przypadkach
17. Ile organizacji regionalnych składa się na ogólnoświatowy Międzynarodowy Związek Radioamatorów (IARU ? the International Amateur Radio Union) ?
trzy
cztery
pięć
18. Czy Regulamin Radiokomunikacyjny reguluje zasady przyznawania znaków wywoławczych stacjom amatorskim ?
nie, regulują to przepisy krajowe
tak, Regulamin Radiokomunikacyjny określa ściśle zasady przyznawania znaków
nie, znak wywoławczy obiera sobie sam operator stacji
19. Jaka jest maksymalna moc wyjściowa radiostacji amatorskiej w przypadku pozwolenia kategorii 1 uzyskanego w wyniku posiadania pozwolenia tejże kategorii co najmniej przez 10 lat ?
150 watów
250 watów
500 watów
20. Jaki organ krajowy reguluje i kontroluje pracę stacji amatorskich, przeprowadza egzaminy na świadectwa operatora urządzeń radiowych i wydaje pozwolenia w służbie amatorskiej ?
Minister właściwy do spraw łączności
Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej
Minister właściwy do spraw wewnętrznych