PZK
Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
facebook google+ KONTAKT SZUKAJ
SP7PKI

FORUM KRÓTKOFALARSKIE SP7PKI
NOWE POSTY | NOWE TEMATY | POPULARNE
PZK RadioReaktywacja SP9JPA Emisje Cyfrowe

Zachęcamy wszystkich do współtworzenia portalu. Wszelkie informacje, wydarzenia, nowinki techniczne przesyłajcie drogą mail-ową info@pzk.info.pl lub umieszczajcie w formie news-a.

Uczmy się uczyć - Międzylesie 2016Uczmy się uczyć - Międ...
Dodane dnia: 08.03.2016
Odwiedzin: 579
Komentarze: 0
IX Zjazd Kasztelański Toruń 2015IX Zjazd Kasztelański ...
Dodane dnia: 05.10.2015
Odwiedzin: 1058
Komentarze: 0
Kurs krótkofalarski cz.5Kurs krótkofalarski cz.5
Dodane dnia: 18.06.2015
Odwiedzin: 1757
Komentarze: 0
Kurs krótkofalarski cz.4Kurs krótkofalarski cz.4
Dodane dnia: 18.06.2015
Odwiedzin: 1683
Komentarze: 0
DQR-Log
Logger32
Ham Radio Deluxe
DX4WIN
MixW
N1MM Logger
UR5EQF Log
WriteLog
Wirtualny egzamin na licencję KF - klasa A
1. Wiadomości techniczne z zakresu radioelektroniki
1. Tranzystor krzemowy ma wzmocnienie prądowe ? = 100. Napięcie zasilania wynosi 5 V. Przez kolektor tego tranzystora płynie prąd 100 mA. Jaki jest prąd bazy tego tranzystora ?
1 mA
5 mA
20 mA
2. Na rysunku przedstawiono schemat blokowy odbiornika superheterodynowego AM, CW, SSB z podwójną przemianą częstotliwości. Blok 7 to:
BFO
wzmacniacz II pośredniej cz.
detektor AM , CW, SSB
3. O czym mówi podawana w prognozach propagacji częstotliwość MUF ?
o zakłóceniach odbioru
o maksymalnej częstotliwości do łączności na danej trasie
o zaniku łączności w danym kierunku
4. Jaka jest różnica pomiędzy efektywną mocą promieniowaną e.r.p. a efektywną mocą promieniowaną izotropowo e.i.r.p ?
e.i.r.p. jest większe o 2,16 dB od e.r.p.
e.i.r.p. jest mniejsze o 2,16 dB od e.r.p.
nie ma różnicy
5. Jaka jest częstotliwość prądu zmiennego, którego okres wynosi 0,00001 sek. ?
1 MHz
100 kHz
1000 Hz
2. Bezpieczeństwo pracy przy urządzeniach elektrycznych i radiowych
6. Dlaczego stosuje się ograniczenia w przebywaniu (zamieszkaniu) w bezpośrednim sąsiedztwie dużych obiektów nadawczych radiowych i telewizyjnych ?
ze względu na wyładowania atmosferyczne
ze względu na duże natężenie pola elektromagnetycznego mogące mieć negatywny wpływ na zdrowie
ze względu na możliwość przewrócenia się masztu
7. Jakie oznaczenie na rękojeści narzędzia ma istotne znaczenie przy pracach elektrycznych ?
rodzaj zastosowanej izolacji
nazwa producenta
dopuszczalne napięcie pracy
8. Czy radiotelefon UKF należy uziemiać w czasie pracy ?
nie ma takiej potrzeby
tak, obowiązkowo
tylko jeśli posiada zacisk uziemiający
9. Pomieszczenie radiostacji oraz warsztatu radiowego powinno być wyposażone w następujące środki ochrony p-poż:
środki gaśnicze wymagane dla obiektów użytku publicznego
koc gaśniczy i gaśnicę do gaszenia urządzeń elektrycznych
środki gaśnicze wymagane dla obiektów użytku publicznego oraz koc gaśniczy i gaśnicę do gaszenia urządzeń elektrycznych
10. Uszkodzonych tranzystorów nie powinno się otwierać, gdyż
można się pokaleczyć
zawierają szkodliwe substancje, mogące spowodować ciężkie zatrucie
zawierają tajemnice produkcji, których i tak nie jesteśmy w stanie wykorzystać
3. Przepisy i procedury operatorskie
11. Który z poniższych kodów Q oznacza: Przejdź na częstotliwość, zmień częstotliwość ?
QSY
QTR
QSA
12. Poprawne literowanie wg alfabetu ITU litery B i F:
Bil, Fox
Bravo, Foxtrot
Box, Florida
13. Kiedy należy podawać raport o słyszalności ?
na początku łączności i na życzenie korespondenta
w odstępach 5-10 minut
po każdym przekazaniu mikrofonu
14. Zakres częstotliwości przeznaczony dla służby amatorskiej w paśmie 20 m to:
14000 kHz - 14350 kHz
14000 kHz - 14450 kHz
14100 kHz - 14350 kHz
15. Okręg wywoławczy SP5 to obszar:
województwa mazowieckiego
województw kujawsko-pomorskiego i pomorskiego
województwa zachodnio-pomorskiego
4. Przepisy dotyczące radiokomunikacyjnej służby amatorskiej
16. Jaki podstawowy akt prawny reguluje działalność telekomunikacyjną i radiokomunikacyjną w Polsce ?
statut Urzędu Komunikacji Elektronicznej (UKE)
ustawa Prawo ochrony środowiska
ustawa Prawo telekomunikacyjne
17. Jakie dokumenty Europejskiej Konferencji Administracji Pocztowych i Telekomunikacyjnych (CEPT) regulują sprawy międzynarodowego uznawania pozwoleń i międzynarodowych wymagań egzaminacyjnych w służbie amatorskiej ?
Uchwały Komitetu Komunikacji Elektronicznej CEPT
Zalecenia CEPT T/R 61-01 i T/R 61-02
Zalecenia CEPT T/R 22-01 i T/R 22-02
18. Jaki dokument obowiązujący wszystkie kraje członkowskie Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego (ITU) określa zasady wykonywania służby radiokomunikacyjnej amatorskiej i służby amatorskiej satelitarnej oraz wymienia przyznane tym służbom zakresy częstotliwości ?
Konstytucja ITU
Regulamin Radiokomunikacyjny (Radio Regulations) ITU
Konwencja ITU
19. Jakiego rodzaju dokumenty regulujące działalność radiokomunikacyjną w Europie przyjmuje i wprowadza Europejska Konferencja Administracji Pocztowych i Telekomunikacyjnych (CEPT) i publikuje Europejskie Biuro Radiokomunikacji (ERO) ?
decyzje
decyzje i zalecenia
decyzje, zalecenia i raporty
20. W jakim dokumencie określone są zakresy częstotliwości przeznaczone w Polsce dla służby amatorskiej i służby amatorskiej satelitarnej ?
w ustawie Prawo telekomunikacyjne
w rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie Krajowej Tablicy Przeznaczeń Częstotliwości
w decyzjach Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej