PZK
facebook google+ KONTAKT SZUKAJ
SP7PKI

FORUM KRÓTKOFALARSKIE SP7PKI
NOWE POSTY | NOWE TEMATY | POPULARNE
PZK RadioReaktywacja SP9JPA Emisje Cyfrowe

Zachęcamy wszystkich do współtworzenia portalu. Wszelkie informacje, wydarzenia, nowinki techniczne przesyłajcie drogą mail-ową info@pzk.info.pl lub umieszczajcie w formie news-a.

ŁOŚ 2016
Uczmy się uczyć - Międzylesie 2016Uczmy się uczyć - Międ...
Dodane dnia: 08.03.2016
Odwiedzin: 417
Komentarze: 0
IX Zjazd Kasztelański Toruń 2015IX Zjazd Kasztelański ...
Dodane dnia: 05.10.2015
Odwiedzin: 913
Komentarze: 0
Kurs krótkofalarski cz.5Kurs krótkofalarski cz.5
Dodane dnia: 18.06.2015
Odwiedzin: 1580
Komentarze: 0
Kurs krótkofalarski cz.4Kurs krótkofalarski cz.4
Dodane dnia: 18.06.2015
Odwiedzin: 1523
Komentarze: 0
DQR-Log
Logger32
Ham Radio Deluxe
DX4WIN
MixW
N1MM Logger
UR5EQF Log
WriteLog
Wirtualny egzamin na licencję KF - klasa A
1. Wiadomości techniczne z zakresu radioelektroniki
1. Jak nazywa się przyrząd do mierzenia fali stojącej w kablu koncentrycznym ?
rezystomierz
reflektometr
refraktometr
2. Wzmacniacz wzmacnia sygnały w zakresie od 100Hz do 10 kHz. Wzmacniacz ten nazywamy wzmacniaczem:
niskiej częstotliwości
wzmacniaczem pośredniej częstotliwości
wzmacniaczem selektywnym
3. Na rysunku przedstawiono schemat blokowy odbiornika superheterodynowego AM z pojedynczą przemianą. Blok 1 to:
filtr wejściowy
wzmacniacz akustyczny
detektor AM
4. Opornik warstwowy metalizowany jest wykonany jako:
metalowa warstwa oporowa na wałku ceramicznym
warstwa drutu oporowego nawiniętego na wałku ceramicznym
warstwa oporowa węglowa na wałku ceramicznym
5. Na rysunku przedstawiono schemat blokowy nadajnika SSB na dwa pasma amatorskie z wzbudnicą 9 MHz. Blok 7 to:
oscylator (VFO) 5-5.5 MHz
filtr wyjściowy
filtr pasmowy 3.5 - 14 MHz
2. Bezpieczeństwo pracy przy urządzeniach elektrycznych i radiowych
6. Po zakończeniu pracy radiostacji należy:
wyłączyć zasilanie
wyłączyć zasilanie i uziemić anteny
wyłączyć zasilanie, uziemić anteny i odłączyć uziemienie od radia
7. Co należy zrobić przed rozpoczęciem ładowania akumulatora samochodowego ?
zanotować godzinę
wykręcić korki wlewowe dla elektrolitu i ustawić właściwy prąd ładowania
uziemić prostownik
8. Podczas pracy nadajnika KF na jednej z anten, w celu zabezpieczenia się przed przypadkowym porażeniem od innych anten należy:
ułożyć przewody zasilające pod stołem luźno, lecz tak, aby się nie stykały
uziemić wszystkie nieużywane w danym momencie anteny, aby nie ulec porażeniu w wyniku ich przypadkowego dotknięcia
nie jest konieczne stosowanie jakichkolwiek zabezpieczeń
9. Jakie działania należy podjąć, aby udzielić pomocy porażonemu prądem elektrycznym ?
wezwać lekarza, przeprowadzać sztuczne oddychanie i masaż z serca
odłączyć porażonego od prądu, przeprowadzać masaż serca i sztuczne oddychanie
wezwać znajomych w celu prowadzenia wspólnej akcji ratowniczej
10. Czy radiotelefon UKF należy uziemiać w czasie pracy ?
nie ma takiej potrzeby
tak, obowiązkowo
tylko jeśli posiada zacisk uziemiający
3. Przepisy i procedury operatorskie
11. Zakres częstotliwości przeznaczony dla służby amatorskiej w paśmie 15 m to:
21000 kHz - 21500 kHz
21100 kHz - 21450 kHz
21000 kHz - 21450 kHz
12. Czy po zdaniu egzamin na świadectwo operatora urządzeń radiowych można samodzielnie nadawać na radiostacji amatorskiej ?
można, ale pod nadzorem radioamatora posiadającego pozwolenie radiowe
nie można, ponieważ do używania radiostacji amatorskiej upoważnia jedynie pozwolenie radiowe
można bez żadnych ograniczeń
13. W jaki sposób można uzyskać znak okolicznościowy ?
na życzenie osoby zainteresowanej znak okolicznościowy przydziela w Polski Związek Krótkofalowców
na wniosek osoby zainteresowanej znak okolicznościowy przydziela Delegatura UKE
można po wybraniu znaku okolicznościowego używać go bez ograniczeń
14. Zakres częstotliwości przeznaczony dla służby amatorskiej w paśmie 160 m to:
1810 kHz - 1950 kHz
1810 kHz - 2000 kHz
1810 kHz - 1980 kHz
15. Co oznacza skrót slangu radioamatorskiego RPT ?
proszę powtórzyć, powtórzę, powtarzam
proszę
przechodzę na inny kanał
4. Przepisy dotyczące radiokomunikacyjnej służby amatorskiej
16. Jaka jest maksymalna moc wyjściowa radiostacji amatorskiej w przypadku pozwolenia kategorii 1 uzyskanego w wyniku posiadania pozwolenia tejże kategorii co najmniej przez 10 lat ?
150 watów
250 watów
500 watów
17. Jak często operator radiostacji amatorskiej powinien podawać podczas łączności znak wywoławczy swej stacji ?
co pół godziny
tak często, jak jest to w praktyce możliwe, przynajmniej na początku i na kocu każdego nadawania
nie musi podawać znaku wywoławczego
18. W którym roku Rzeczpospolita Polska przystąpiła do Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego (ITU) ?
1921
1935
1956
19. Jakiego rodzaju dokumenty regulujące działalność radiokomunikacyjną w Europie przyjmuje i wprowadza Europejska Konferencja Administracji Pocztowych i Telekomunikacyjnych (CEPT) i publikuje Europejskie Biuro Radiokomunikacji (ERO) ?
decyzje
decyzje i zalecenia
decyzje, zalecenia i raporty
20. Jaka jest moc maksymalna wyjściowa radiostacji amatorskiej w przypadku pozwolenia kategorii 5 ?
50 watów dla nadajnika poniżej 30MHz a 15 watów dla nadajnika powyżej 30MHz
50 watów
150 watów