PZK
Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
facebook google+ KONTAKT SZUKAJ
SP7PKI

FORUM KRÓTKOFALARSKIE SP7PKI
NOWE POSTY | NOWE TEMATY | POPULARNE
PZK RadioReaktywacja SP9JPA Emisje Cyfrowe

Zachęcamy wszystkich do współtworzenia portalu. Wszelkie informacje, wydarzenia, nowinki techniczne przesyłajcie drogą mail-ową info@pzk.info.pl lub umieszczajcie w formie news-a.

Uczmy się uczyć - Międzylesie 2016Uczmy się uczyć - Międ...
Dodane dnia: 08.03.2016
Odwiedzin: 4293
Komentarze: 0
IX Zjazd Kasztelański Toruń 2015IX Zjazd Kasztelański ...
Dodane dnia: 05.10.2015
Odwiedzin: 4323
Komentarze: 0
Kurs krótkofalarski cz.5Kurs krótkofalarski cz.5
Dodane dnia: 18.06.2015
Odwiedzin: 5566
Komentarze: 0
Kurs krótkofalarski cz.4Kurs krótkofalarski cz.4
Dodane dnia: 18.06.2015
Odwiedzin: 5513
Komentarze: 0
DQR-Log
Logger32
Ham Radio Deluxe
DX4WIN
MixW
N1MM Logger
UR5EQF Log
WriteLog
Zostań Krótkofalowcem
Pytania egzaminacyjne Klasa A
1. Wiadomości techniczne z zakresu radioelektroniki
1. Czy opór elektryczny przewodu zależy od materiału, z którego jest wykonany ?
a) zależy
b) nie zależy
c) zależy od izolacji przewodu
2. Izolatorami nazywamy materiały, które:
a) nie przewodzą prądu elektrycznego
b) przewodzą słabo
c) przewodzą prąd przy wysokim napięciu
3. Który przewód o tej samej długości i przekroju będzie miał największą oporność ?
a) wykonany z aluminium
b) wykonany z żelaza
c) wykonany z miedzi
4. Który z materiałów ma własności półprzewodnikowe ?
a) złoto
b) german
c) platyna
5. Żarówka 12 V pobiera z baterii 0,1 A. Jaką oporność ma żarówka ?
a) oporność 120 om
b) oporność 12 om
c) oporność 1,2k om
6. Żarówka ma moc 24 W i pobiera z akumulatora 2 A. Jakie jest napięcie akumulatora ?
a) napięcie wynosi 24 V
b) napięcie wynosi 12 V
c) napięcie wynosi 48 V
7. Źródła chemiczne prądu dają prąd:
a) stały
b) zmienny
c) pulsujący
8. Akumulator ma pojemność 20 Ah. Jak długo będzie świecić z niego żarówka pobierająca 4 A ?
a) 5 godzin
b) 4 godziny
c) 80 godzin
9. Ile bateryjek 4,5 V potrzebujemy połączyć w szereg, by uzyskać baterię anodową o napięciu 90 V ?
a) 15 szt.
b) 10 szt.
c) 20 szt.
10. Ładunki elektryczne w przestrzeni przyciągają się, jeżeli:
a) są jednoimienne
b) są różnoimienne
c) są nieskończenie daleko
11. Materiały ferromagnetyczne to materiały, które przewodzą pole magnetyczne:
a) lepiej niż powietrze
b) tak jak powietrze
c) gorzej niż powietrze
12. Jaki kierunek przyjmuje pole magnetyczne wokół przewodnika z prądem ?
a) jest prostopadłe do przewodu
b) jest do niego równoległe
c) jest ukośne do przewodu
13. Jeżeli składowa elektryczna fali jest prostopadła do ziemi to fala ma polaryzację ?
a) poziomą
b) pionową
c) kołową
14. Czy prędkość fali elektromagnetycznej zależy od ośrodka, w którym się rozchodzi ?
a) tak
b) nie zależy
c) jest zawsze jednakowa
15. Długość fali rozgłośni Warszawa 1 wynosi dokładnie 1333,333 m. Jaka jest częstotliwość pracy tej stacji ?
a) 235 kHz
b) 225 kHz
c) 245 kHz
16. Jaki zakres dźwięków wystarcza dla zrozumiałego nadawania mowy ?
a) wąski od 300 Hz do 3,2 kHz
b) szerszy, od 100Hz do 5 kHz
c) pełny od 20 Hz do 15 kHz
17. Jaki mikrofon jest dobry dla stacji amatorskiej ?
a) dookólny
b) mikrofon silnie kierunkowy
c) o charakterystyce ?nerki?
18. Czy przy użyciu jednego generatora i powielania częstotliwości możemy zbudować kilkupasmowy amatorski nadajnik krótkofalowy ?
a) tak
b) nie
c) tylko na 2 pasma
19. Nadajnik UKF ma kwarc kanałowy 12 MHz. Ile razy musi być powielony by uzyskać 144 MHz ?
a) 16 razy
b) 12 razy
c) 18 razy
20. Modulacja telegraficzna CW polega na:
a) przerywaniu fali nośnej
b) zmianie jej częstotliwości
c) zmianie jej amplitudy
21. Kanał radiowy nadajnika telegraficznego CW jest:
a) bardzo szeroki
b) bardzo wąski
c) średni
22. Przy modulacji częstotliwości FM szeroko kanału radiowego dla nadajników amatorskich UKF wynosi:
a) 12,5 kHz
b) 50 kHz
c) 200 kHz
23. Jaka jest szerokość kanału radiowego przy emisji SSB ?
a) 9 kHz
b) 3,5 kHz
c) 1,5 kHz
24. Amatorska telewizja z powolnym analizowaniem SSTV może być stosowana do łączności prowadzonych:
a) na duże odległości na falach krótkich
b) tylko na UKF
c) tylko w internecie
25. Która z podanych mocy PEP odpowiada napiciu maksymalnemu U max = 100 V, zmierzonemu oscyloskopem na wyjściu nadajnika, na obciążeniu 50 om ?
a) 200 W
b) 100 W
c) 50 W
26. Opornik warstwowy metalizowany jest wykonany jako:
a) metalowa warstwa oporowa na wałku ceramicznym
b) warstwa drutu oporowego nawiniętego na wałku ceramicznym
c) warstwa oporowa węglowa na wałku ceramicznym
27. Do cewki powietrznej 100 uH wkładamy rdze ferrytowy o względnej przenikalności = 10. Ile wyniesie indukcyjność cewki ?
a) wzrośnie do 1000 uH
b) nie zmieni się
c) zmaleje do 10 uH
28. Są dwie cewki powietrzne. Przy tej samej średnicy i ilości zwojów, L1 jest nawinięta drutem dwa razy grubszym niż L2. Która z nich ma większą dobroć Q ?
a) cewka L2
b) cewka L1
c) obie mają taką samą dobroć, bo mają tą samą średnicę
29. Przekładnia transformatora wynosi 20 do 1. Strona pierwotna włączona jest na napicie sieci 240 V. Jakie napicie będzie po stronie wtórnej ?
a) 24 V
b) 12 V
c) 20 V
30. Diody prostownicze zasilające są stosowane do:
a) prostowania prądów wysokiej częstotliwości
b) do prostowania prądu w zasilaczach
c) do stabilizacji napięć
31. Diody Zenera to diody do:
a) stabilizacji napięć
b) świecące
c) na bardzo wysokie częstotliwości
32. Warikap to dioda:
a) dioda mikrofalowa
b) dioda pojemnościowa
c) dioda stabilizacyjna
33. Z jakich pierwiastków wykonywane są tranzystory i obwody scalone ?
a) z absolutnie czystego krzemu i germanu
b) z czystego krzemu i germanu z domieszkami boru i arsenu
c) z krzemu i tlenków krzemu
34. Do jakiego typu układów scalonych należy scalony wzmacniacz akustyczny ?
a) do układów scalonych cyfrowych
b) do układów scalonych analogowych
c) do scalonych pamięci
35. Kalkulator zawiera jeden układ scalony, wyświetlacz i klawiaturę. Do jakiej grupy zaliczymy układ scalony ?
a) małej skali integracji
b) średniej skali integracji
c) wielkiej skali integracji
36. Lampa elektronowa pentoda posiada:
a) pięć elektrod
b) cztery elektrody
c) trzy elektrody
37. Cztery oporniki o wartościach 5 om zostały połączone szeregowo. Ile wynosi oporność zastępcza tych oporów ?
a) 10 om
b) 20 om
c) 40 om
38. Ile oporników o wartości 200 om należy połączyć równolegle by uzyska sztuczne obciążenie antenowe 50 om ?
a) 5 szt.
b) 2 szt.
c) 4 szt.
39. Na rysunku przedstawiono schemat prostownika. Jak nazywa się ten rodzaj prostownika ?
a) prostownik dwupołówkowy
b) prostownik jednopołówkowy
c) prostownik mostkowy dwupołówkowy
40. Na rysunku przedstawiono schemat prostownika. Jak nazywa się ten rodzaj prostownika ?
a) prostownik dwupołówkowy
b) prostownik jednopołówkowy
c) prostownik mostkowy dwupołówkowy
41. Wzmacniacz wzmacnia sygnały w zakresie od 100Hz do 10 kHz. Wzmacniacz ten nazywamy wzmacniaczem:
a) niskiej częstotliwości
b) wzmacniaczem pośredniej częstotliwości
c) wzmacniaczem selektywnym
42. Kiedy wzmacniacz jest przesterowany ?
a) jak ma za duże napicie zasilania
b) jak ma za duże napicie wejściowe
c) jak pracuje w klasie C
43. W jakiej klasie ma pracować wzmacniacz rezonansowy w.cz. do wzmacniania sygnału SSB ?
a) w klasie C
b) w klasie AB
c) impulsowo
44. Na rysunku przedstawiono schemat stabilizacji PLL w formie ponumerowanych, ale nieopisanych bloków. Blok 1 to:
a) generator stabilizowany
b) komparator
c) dzielnik wzorca
45. Na rysunku przedstawiono schemat stabilizacji PLL w formie ponumerowanych, ale nieopisanych bloków. Blok 4 to:
a) dzielnik wzorca
b) generator wzorca
c) komparator
46. Na rysunku przedstawiono schemat blokowy odbiornika bezpośredniego wzmocnienia z reakcją. Blok 3 to:
a) wzmacniacz akustyczny
b) detektor z reakcją
c) wzmacniacz w.cz.
47. Na rysunku przedstawiono schemat blokowy odbiornika superheterodynowego AM z pojedynczą przemianą. Blok 1 to:
a) filtr wejściowy
b) wzmacniacz akustyczny
c) detektor AM
48. Na rysunku przedstawiono schemat blokowy odbiornika superheterodynowego AM z pojedynczą przemianą. Blok 5 to:
a) heterodyna
b) wzmacniacz akustyczny
c) detektor AM
49. Na rysunku przedstawiono schemat blokowy odbiornika superheterodynowego AM, CW, SSB z podwójną przemianą częstotliwości. Blok 1 to:
a) wzmacniacz w.cz.
b) wzmacniacz akustyczny
c) detektor AM CW SSB
50. Na rysunku przedstawiono schemat blokowy odbiornika superheterodynowego AM, CW, SSB z podwójną przemianą częstotliwości. Blok 9 to:
a) wzmacniacz akustyczny
b) wzmacniacz pośredniej cz.
c) heterodyna
51. Na rysunku przedstawiono schemat blokowy odbiornika homodynowego CW i SSB, na jedno pasmo amatorskie. Blok 1 to:
a) filtr wejściowy
b) wzmacniacz akustyczny
c) heterodyna
52. Na rysunku przedstawiono schemat blokowy odbiornika superheterodynowego FM na pasmo 144 MHz z podwójną przemianą częstotliwości, pracującego w kanałach fonicznych, stabilizowany kwarcami. Blok 2 to:
a) wzmacniacz akustyczny
b) I mieszacz
c) wzmacniacz II p.cz.
53. Jaka powinna być stabilność heterodyny w odbiorniku komunikacyjnym ? Częstotliwość heterodyny na najwyższym zakresie po włączeniu odbiornika powinna zmieniać się nie więcej jak:
a) o 200Hz
b) o 500 Hz
c) o 1000 Hz
54. Na rysunku przedstawiono schemat blokowy nadajnika telegraficznego na jedno pasmo amatorskie. Blok 4 to:
a) filtr wyjściowy
b) wzmacniacz mocy (PA)
c) separator
55. Na rysunku przedstawiono schemat blokowy nadajnika telegraficznego na kilka pasm amatorskich z powielaniem częstotliwości. Blok 1 to:
a) wzmacniacz mocy (PA)
b) oscylator (VFO)
c) separator
56. Na rysunku przedstawiono schemat blokowy nadajnika SSB na dwa pasma amatorskie z wzbudnicą 9 MHz. Blok 1 to:
a) wzmacniacz mocy (PA)
b) oscylator (VFO) 5 - 5.5 MHz
c) wzbudnica SSB 9 MHz
57. Na rysunku przedstawiono schemat blokowy nadajnika SSB na dwa pasma amatorskie z wzbudnic 9 MHz. Blok 2 to:
a) wzmacniacz sterujący
b) mieszacz
c) filtr wyjściowy
58. Na rysunku przedstawiono schemat blokowy nadajnika UKF na pasmo 144MHz z powielaniem częstotliwości kanałowego generatora kwarcowego 8 MHz. Blok 1 to:
a) wzmacniacz mocy (PA)
b) generator kwarcowy modulowany
c) modulator
59. Na rysunku przedstawiono schemat blokowy nadajnika UKF na pasmo 144MHz z powielaniem częstotliwości kanałowego generatora kwarcowego 8 MHz. Blok 7 to:
a) modulator
b) filtr wyjściowy
c) I powielacz x 3
60. Jaka jest horyzontalna charakterystyka promieniowania dipola półfalowego zawieszonego poziomo ?
a) dookólna
b) ósemkowa
c) kierunkowa w linii zawieszenia
61. Jaka jest horyzontalna charakterystyka promieniowania pionowej anteny ćwierćfalowej ?
a) dookólna
b) kierunkowa
c) w kształcie koniczyny
62. Na rysunku przedstawiona jest antena typu Yagi. Element 1 to:
a) reflektor
b) radiator
c) I direktor
63. Na rysunku przedstawiona jest antena typu Yagi. Element 2 to:
a) radiator
b) II direktor
c) reflektor
64. Na rysunku przedstawiona jest antena typu Yagi. Element 3 to:
a) radiator
b) I direktor
c) II direktor
65. Na rysunku przedstawiona jest antena typu Yagi. Element 4 to:
a) I direktor
b) II direktor
c) radiator
66. Dlaczego kable koncentryczne nadawcze wykonywane są z opornością falową 50 om ?
a) bo jest ona zbliżona do oporności dipola półfalowego
b) bo najłatwiej takie wykonać
c) bo wymagają do wykonania najmniejszej ilości materiału
67. W jakim przypadku powstaje w linii przesyłowej w.cz. fala stojąca ?
a) kiedy kabel nie jest ułożony prosto
b) kiedy obok kabla koncentrycznego przechodzi inny kabel
c) kiedy oporność obciążenia nie jest zgodna z opornością falową kabla
68. Jak nazywa się przyrząd do mierzenia fali stojącej w kablu koncentrycznym ?
a) rezystomierz
b) reflektometr
c) refraktometr
69. Reflektometr wskazuje, że fala padająca jest równa fali odbitej. WFS równy jest nieskończoności. Co może być przyczyną takiego stanu ?
a) zwarcie lub przerwa w kablu
b) niewielka zmiana oporności falowej anteny
c) zamoczenie izolacji w kablu
70. Połączenie niesymetrycznego kabla koncentrycznego 50 om do symetrycznej anteny o oporności falowej 50 om wymaga zastosowania:
a) transformatora impedancji 1 do 4
b) symetryzatora 1 do 1
c) baluna o przekładni 1 do 2
71. Czy stan jonosfery ma wpływ na rozchodzenie się fal krótkich ?
a) słaby
b) tylko okresowo, w dzień
c) zasadniczy
72. Co jaki okres czasu następują bardzo dobre warunki propagacyjne i z czym to jest związane ?
a) nieregularnie
b) co kilka lat w związku z ociepleniem
c) regularnie co 11 lat przy maksymalnej aktywności słonecznej
73. Co to jest zasięg horyzontalny na UKF ?
a) zasięg wyznaczony linią horyzontu przy prostoliniowym rozchodzeniu się fal
b) zasięg obliczony z mocy promieniowanej e.i.r.p.
c) zasięg teoretyczny nadajnika
74. Dalekie rozchodzenie się fal UKF podczas inwersji temperaturowej w troposferze polega na:
a) na wielokrotnym odbijaniu się fal od ciepłej ziemi
b) na odbijaniu fal radiowych od ciepłego powietrza
c) prowadzeniu fal przez dukty powstałe z warstw ciepłego i zimnego powietrza
75. Skrót EME oznacza łączności na UKF:
a) z wykorzystaniem odbicia sygnału od Księżyca
b) wykorzystaniem do łączności siły elektromotorycznej SEM
c) za pomocą elektromagnetycznej emisji EME na UKF
76. Jak nazywa się przyrząd do pomiaru napięcia ?
a) omomierz
b) woltomierz
c) amperomierz
77. Jakim przyrządem możemy zmierzyć wartość opornika ?
a) omomierzem
b) woltomierzem
c) amperomierzem
78. Co to jest przyrząd uniwersalny wielozakresowy ?
a) przyrząd do pomiaru tylko jednego napięcia
b) przyrząd do pomiarów, napięć, prądów, oporności, w wielu zakresach
c) przyrząd do pomiaru wielu napięć
79. Jak zmierzyć moc prądu stałego ?
a) zmierzyć prąd i napięcie w obwodzie i obliczyć
b) zmierzyć oporność obwodu i obliczyć
c) zmierzyć prąd i obliczyć
80. Jak w warunkach amatorskich zmierzyć moc wyjściową nadajnika ?
a) poprzez pomiar napięcia skutecznego na oporze sztucznej anteny 50 om i obliczenie
b) poprzez pomiar prądu i napięcia stałego doprowadzonego do stopnia mocy (PA)
c) poprzez uzyskanie raportu od korespondenta
81. Jakim przyrządem mierzymy dopasowanie obciążenia do kabla koncentrycznego ?
a) żarówką włączoną w szereg na maksimum świecenia
b) sprawdzeniem czy kabel się nie grzeje
c) za pomocą reflektometru przelotowego
82. Do czego służy falomierz cyfrowy ?
a) do dokładnego pomiaru częstotliwości
b) do pomiaru dewiacji
c) do pomiaru modulacji
83. Jakie zakłócenia radiowe są obecnie najbardziej uciążliwe ?
a) zakłócenia naturalne, burze
b) zakłócenia powodowane przez inne urządzenia elektryczne
c) szumy kosmiczne
84. Jak zwalczamy zakłócenia rozprowadzane siecią energetyczną ?
a) przez stosowanie grubych przewodów
b) przez stosowanie filtrów sieciowych i ekranowanie urządzeń, odpowiednią konstrukcję
c) przez zasilanie bateryjne urządzeń
85. Co to jest kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) ?
a) zamienność urządzeń
b) wymogi co do podobnej obsługi urządzeń elektrycznych
c) taka konstrukcja sprzętu, by urządzenia nie wpływały na siebie i mogły pracować bez powodowania wzajemnych zakłóceń
86. Jeżeli nadajnik amatorski powoduje zakłócenia, to jakie elementy sprawdzamy w pierwszej kolejności ?
a) zawieszenie anteny
b) odbiornik
c) liniowość stopnia mocy (PA) i filtr wyjściowy
87. Dlaczego w zabudowie miejskiej stosujemy do anten kable koncentryczne ?
a) bo są ogólnie dostępne
b) bo są trwałe
c) bo przy dopasowaniu nie promieniują energii i mogą przechodzić obok innych anten i urządzeń
88. Jeżeli nadajnik promieniuje energię w.cz. poprzez sieć zasilającą to stosujemy:
a) filtr w.cz. na wyjściu antenowym nadajnika
b) uziemiamy obudowę
c) uziemiamy obudowę i włączamy filtr sieciowy w zasilanie
89. Jaka instytucja zajmuje się lokalizowaniem zakłóceń radiowych i radioelektrycznych oraz badaniem sprzętu radionadawczego ?
a) Urząd Komunikacji Elektronicznej
b) Ministerstwo Ochrony Środowiska
c) Sztaby antykryzysowe
90. Prąd elektryczny w przewodzie metalowym płynie dzięki obecności w nim:
a) swobodnych jonów
b) wolnych elektronów
c) wolnych atomów
91. Jak zmienia się opór przewodu miedzianego podczas wzrostu temperatury ?
a) opór maleje
b) opór rośnie
c) nie zmienia się
92. Jaki ładunek ma elektron ?
a) dodatni
b) nie posiada ładunku
c) ujemny
93. W obwodach elektrycznych przyjmujemy, że kierunek przepływu prądu odbywa się od:
a) od wyższego potencjału (+) do niższego (-)
b) w prawo zgodnie z wskazówkami zegara
c) przeciwnie do wskazówek zegara
94. W obwodzie prądu stałego przez opornik 1000 om płynie prąd 2 mA. Jaki jest spadek napięcia na oporze ?
a) spadek wynosi 500 V
b) spadek wynosi 2000 V
c) spadek wynosi 2 V
95. Akumulator ma napięcie 6.5 V. Do akumulatora chcemy podłączyć żarówkę 3,5 V 0,3 A. Jaki opornik należy włączyć w szereg by ograniczyć prąd ?
a) opornik 3.5 om
b) opornik 100 om
c) opornik 10 om
96. Opornik ma 200 om. Płynie przez niego prąd 300 mA. Jaka jest moc tracona w oporze ?
a) 18 W
b) 1800 W
c) 1,8 W
97. Jakie napięcie występuje na oporze 50 om przy dostarczeniu do niego mocy 200 W ?
a) 100 V
b) 200 V
c) 50 V
98. Mamy opornik 100 om dołączony do napięcia 3 V. Z jakiej grupy mocy wybierzemy opornik ?
a) grupa 1 W
b) grupa 0,125 W
c) grupa 0,5 W
99. Jaka jest częstotliwość prądu zmiennego, którego okres wynosi 0,00001 sek. ?
a) 1 MHz
b) 100 kHz
c) 1000 Hz
100. Wartość amplitudy napięcia sinusoidalnego wynosi 200 V. Jaka jest wartość skuteczna napięcia ?
a) 200 V
b) 400 V
c) 141,8 V
101. Napięcie międzyszczytowe sinusoidalnego napięcia zmiennego wynosi 678 V. Ile wynosi wartość skuteczna tego napięcia ?
a) 340 V
b) 240 V
c) 680 V
102. Siła elektromotoryczna ogniwa wynosi 1,5 V. Oporność wewnętrzna ogniwa wynosi 0,1 oma. Z ogniwa pobieramy prąd 1 A. Jakie będzie napięcie na zaciskach ogniwa ?
a) 1.5 V
b) 1 V
c) 1,4 V
103. Akumulator ma pojemność 50 A/h. Jakim prądem i jak długo powinniśmy go ładować ?
a) 50 A przez 1 godzinę
b) 10 A przez 5 godzin
c) 5 A przez 10 godzin
104. Pole elektryczne nazywamy jednorodnym jeżeli:
a) linie sił pola są prostopadłe
b) linie układają się w koła
c) linie sił są równoległe
105. Pole elektryczne może być ekranowane za pomocą:
a) ekranów z blach metalowych
b) ekranów z izolatorów
c) ekranów z luster
106. Do jakich materiałów magnetycznych należą magnesy stałe ?
a) materiałów paramagnetycznych
b) materiałów magnetycznie twardych
c) magnetycznie miękkich
107. Dlaczego rdzenie transformatorów wykonywane są z blaszek a nie z litego materiału ?
a) ze względu na lepsze chłodzenie
b) ze względu na łatwiejsze wykonanie
c) ze względu na mniejsze straty przy prądach wirowych
108. Ekranowanie pól magnetycznych wykonujemy z materiałów:
a) izolacyjnych
b) z materiałów o wysokiej przenikalności magnetycznej
c) z materiałów o małym oporze właściwym
109. Fala elektromagnetyczna ma dwie składowe. Zaznacz która kombinacja jest poprawna:
a) składowa elektryczna i składowa prędkości
b) składowa elektryczna i magnetyczna
c) składowa magnetyczna i składowa prędkości
110. Częstotliwość pracy nadajnika amatorskiego wynosi 3,5714 MHz. Jaka jest dokładna długość fali tego nadajnika ?
a) 80 m
b) 84 m
c) 81,08 m
111. Czy czysty sygnał sinusoidalny 1000 Hz, zawiera harmoniczne 2000 Hz i 3000 Hz ?
a) zawiera tylko 2000 Hz
b) zawiera obie harmoniczne
c) nie zawiera w ogóle harmonicznych
112. Czy można prowadzić powielanie częstotliwości w stopniu mocy nadajnika ?
a) tak
b) nie
c) jest to bez znaczenia
113. Przy modulacji amplitudy AM szerokość kanału radiowego zależy od:
a) najniższych częstotliwości modulujących
b) amplitudy modulującego sygnału
c) najwyższych częstotliwości modulujących
114. Ile razy jest skuteczniejsza emisja SSB w stosunku do nadawania AM ?
a) 5 razy
b) 10 razy
c) 16 razy
115. Modulacja cyfrowa FSK oznacza przesyłanie sygnału telegrafii maszynowej RTTY za pomocą:
a) modulacji amplitudy
b) modulacji fazy
c) modulacji z przesuwem częstotliwości
116. Moc wyjściową nadajnika FM podano w dBW i wynosi ona 13 dBW. Ile to jest w watach? (dla ułatwienia podajemy, że 10 dBW odpowiada 10 W
a) 5 W
b) 130 W
c) 20 W
117. Napięcie na wejściu odbiornika na oporności 50 om wynosi 10 ?V. Napięcie to wzrosło do 100 ?V. O ile wzrosło napięcie wyrażone w dB ?
a) o 10 dB
b) o 20 dB
c) o 40 dB
118. Zasilacz nadajnika dostarcza do stopnia końcowego nadajnika napięcie 500 V i prąd 200 mA. Jaka jest sprawność energetyczna stopnia końcowego w % jeżeli na wyjściu zmierzyliśmy moc PEP = 40 W ?
a) 50 %
b) 40 %
c) 60 %
119. Tolerancja wykonania opornika 1 kom wynosi 5 %. W jakich granicach zawiera się jego oporność ?
a) od 0,9 do 1,1 kom
b) od 0,98 do 1,02 kom
c) od 950 om do 1050 om
120. Spadek napięcia na oporniku wynosi 100 V, przy prądzie 10 mA. Opornik jakiej mocy zastosujemy w tym miejscu ?
a) 0,125 W
b) 1 W
c) 0,5 W
121. Kondensator mikowy ma pojemność 6800 pF, i napięcie pracy 500V. Czy można go zastosować w miejsce kondensatora 6,8 nF o napięciu pracy 250 V ?
a) tak można
b) nie można
c) można, ale potrzebne są dwa takie kondensatory
122. W obwodzie prądu zmiennego przy tej samej częstotliwości zmieniono kondensator 2200 pF na 22 nF. Ile razy zmniejszyła się zawada Xc ?
a) 2 razy
b) 100 razy
c) 10 razy
123. Prąd zmienny płynący przez kondensator C:
a) wyprzedza napięcie na kondensatorze o 90 stopni
b) jest w fazie z napięciem
c) opóźnia się o 90 stopni wobec napięcia
124. Przy częstotliwości 3,7 MHz, cewka L1 ma indukcyjność 250 mH a L2 300 mH. Która cewka ma większą zawadę XL ?
a) L1
b) L2
c) mają taką samą
125. Transformator sieciowy ma przenosić moc 100 W. Jaki ma być przekrój rdzenia transformatora ?
a) 12 cm2
b) 10 cm2
c) 100 cm2
126. Tranzystor krzemowy ma wzmocnienie prądowe ? = 100. Napięcie zasilania wynosi 5 V. Przez kolektor tego tranzystora płynie prąd 100 mA. Jaki jest prąd bazy tego tranzystora ?
a) 1 mA
b) 5 mA
c) 20 mA
127. W jakich urządzeniach amatorskich stosujemy lampy elektronowe ?
a) wzmacniaczach akustycznych wysokiej jakości
b) w stopniach mocy wysokiej częstotliwości
c) w precyzyjnych generatorach w.cz.
128. Przy jakich napięciach anodowych pracują amatorskie lampowe wzmacniacze mocy ?
a) do 200 V
b) do 50 V
c) od 1,5 kV do 3 kV
129. W jakiej klasie wzmacniacza pracuje lampowy stopień mocy nadajnika telegraficznego ?
a) w klasie A
b) w klasie C
c) w klasie AB
130. Mamy dwa kondensatory o pojemności jeden 4,7 nF a drugi 300 pF. Jak należy je połączyć by uzyskać pojemność 5000 pF ?
a) szeregowo
b) równolegle
c) nie da się z nich złożyć 5000 pF
131. W układzie były trzy kondensatory po 30 uF połączone szeregowo . Każdy z nich ma napięcie pracy 100V. Czy możemy je zastąpić jednym kondensatorem 10 uF i o jakim napięciu pracy ?
a) nie możemy
b) możemy stosując kondensator na napięcie 100 V
c) możemy, stosując kondensator na napięcie 300V
132. Dwie indukcyjności nie sprzężone mają 30 uH i 60 uH. Ile wynosi indukcyjność zastępcza przy połączeniu szeregowym tych indukcyjności ?
a) 90 uH
b) 20 uH
c) 45 uH
133. Dwa oporniki 1 kom połączone są w szereg i dołączone do napięcia 200 V. Jaki jest spadek napięcia na każdym z tych oporników ?
a) 50 V
b) 100 V
c) 200 V
134. Obwód rezonansowy równoległy LC, w punkcie rezonansu przedstawia oporność:
a) rzeczywistą omową
b) reaktancję pojemnościową
c) reaktancję indukcyjną
135. Mamy obwód rezonansowy o częstotliwości 3,5 MHz. W jego skład wchodzi pojemność C = 400 pF. Jaką pojemność należy dołączyć zamiast C, by przestroić obwód na 7 MHz ?
a) 200 pF
b) 100 pF
c) 57 pF
136. Pasmo obwodu rezonansowego zależy od dobroci Q obwodu. Jeżeli Q = 100 to ile wynosi pasmo przy częstotliwości obwodu 14 MHz ?
a) 280 kHz
b) 14 kHz
c) 140 kHz
137. Jakie pasmo musi posiadać filtr pasmowy dla poprawnego odbioru stacji radiofonicznej AM ?
a) 9 kHz
b) 20 kHz
c) 3.5 kHz
138. Transformator zasilacza ma napięcie Usk = 300 V. Czy w prostowniku jednopołówkowym można użyć diody wytrzymującej wstecznie 400 V ?
a) tak
b) nie
c) tak, ale z opornikiem w szereg
139. Napięcie na wyjściu zasilacza nieobciążonego z filtrem pojemnościowym, wynosi 25 V. Jakie jest napięcie Usk transformatora zasilającego diody ?
a) 25 V
b) 17,7 V
c) 20 V
140. Wzmacniacz posiada wzmocnienie napięciowe 10 razy. Wyraź to wzmocnienie w decybelach (dB)
a) 10 dB
b) 20 dB
c) 40 dB
141. Wzmacniacz wysokiej częstotliwości obciążony obwodem rezonansowym jest:
a) wzmacniaczem selektywnym
b) wzmacniaczem szerokopasmowym
c) wzmacniaczem akustycznym
142. Czy w wzmacniaczu mocy pracującym idealnie liniowo, powstają harmoniczne ?
a) tak
b) nie
c) tak ale małe
143. Dlaczego do detekcji sygnałów telegrafii CW używamy produkt detektora i pomocniczego generatora BFO ?
a) bo sygnał CW jest przerywany
b) musimy wytworzyć słyszalne dudnienia z niemodulowanym sygnałem CW
c) bo sygnał CW jest słaby
144. Aby czytelnie odebrać sygnał SSB, to przy odbiorze dolnej wstęgi (LSB) sygnał odtwarzający falę nośną powinien być:
a) poniżej wstęgi LSB
b) powyżej wstęgi LSB
c) w środku LSB
145. Czy dyskryminator sygnału FM powinien reagować na modulację amplitudy sygnału FM ?
a) nie
b) tak
c) nie ma to znaczenia
146. Warunkiem wzbudzenia się generatora z obwodem rezonansowym jest:
a) zastosowanie obwodu rezonansu szeregowego
b) spełnienie warunku amplitudy i fazy
c) zastosowanie ujemnego sprzężenia zwrotnego
147. Oscylator kwarcowy ma wysoką stabilność częstotliwości. Zawdzięcza ją:
a) zasilaniu z stabilizowanego zasilacza
b) zastosowaniu specjalnego tranzystora
c) zastosowaniu rezonatora kwarcowego
148. Kwarce owertonowe to rezonatory kwarcowe pracujące na:
a) częstotliwościach harmonicznych
b) na częstotliwościach podstawowych
c) na częstotliwościach pasożytniczych
149. Miarą selektywności odbiornika jest szerokość pasma odbieranego przez odbiornik. Przy jakim poziomie od poziomu maksymalnego mierzymy selektywność ?
a) przy -10 dB
b) przy -6 dB
c) przy -12 dB
150. Przy jakim stosunku sygnału do szumu mierzymy czułość odbiornika ?
a) przy 6 dB
b) przy 10 dB
c) przy 20 dB
151. Jak zmienia się oporność dipola półfalowego przy niskim zawieszeniu nad ziemią ?
a) nie zmienia się
b) rośnie
c) maleje
152. Jaką oporność falową ma pionowa antena ćwierćfalowa ?
a) 36 om
b) 75 om
c) 50 om
153. W antenie dipolowej W3DZZ na pasma 80, 40, 20 metrów zastosowano trapy. Na jaką częstotliwość muszą być nastrojone ?
a) 10 MHz
b) 7,05 MHz
c) 14,1 MHz
154. Zysk anteny kierunkowej wyrażony jest w dBi. Względem jakiego źródła jest określony ?
a) dipola pomiarowego
b) źródła izotropowego
c) innej anteny kierunkowej
155. Jaka jest różnica pomiędzy efektywną mocą promieniowaną e.r.p. a efektywną mocą promieniowaną izotropowo e.i.r.p ?
a) e.i.r.p. jest większe o 2,16 dB od e.r.p.
b) e.i.r.p. jest mniejsze o 2,16 dB od e.r.p.
c) nie ma różnicy
156. Antena kierunkowa na UKF w miejscu odbioru daje napięcie 4 razy większe jak dipol półfalowy. Jaki ma zysk dBd ?
a) 6 dBd
b) 4 dBd
c) 12 dBd
157. Kabel koncentryczny wprowadza straty sygnału. Kabel przy częstotliwości 150 MHz ma straty 12 dB na 100 m. Długość kabla między anteną a odbiornikiem wynosi 50 m. Ile razy napięcie na wejściu odbiornika będzie mniejsze niż w antenie?
a) 4 razy
b) 6 razy
c) 2 razy
158. Jakie długości fal zaliczamy do zakresu fal krótkich ?
a) od 100 m do 10 m
b) od 80 m do 13 m
c) od 160 m do 10 m
159. Do jakiej wysokości sięgają najwyższe warstwy jonosfery w lecie w dzień ?
a) do 200 km
b) 450 km
c) 100 km
160. O czym mówi podawana w prognozach propagacji częstotliwość MUF ?
a) o zakłóceniach odbioru
b) o maksymalnej częstotliwości do łączności na danej trasie
c) o zaniku łączności w danym kierunku
161. Co to jest strefa martwa na falach krótkich ?
a) strefa bez odbioru leżąca pomiędzy końcem fali przyziemnej a powrotem fali przestrzennej
b) strefa bez odbioru z powodu dużych zakłóceń w mieście
c) strefa w której brak odbioru z powodu interferencji fal przychodzących z różnych kierunków
162. Łączności UKF na odbiciach meteorytowych polegają na:
a) wykorzystanie odbijania energii od meteorytów
b) wykorzystania odbić od zjonizowanych upadkiem meteorytu górnych warstw atmosfery
c) wykorzystaniem chmur meteorytów w kosmosie
163. Jakim przyrządem możemy sprawdzić kształt napięcia zmiennego w.cz. i wykryć zniekształcenia sygnału ?
a) oscyloskopem
b) miernikiem napięcia
c) słuchając odbiornikiem
164. Na rysunku przedstawiono schemat stabilizacji PLL w formie ponumerowanych ale nie opisanych bloków. Blok 2 to:
a) komparator
b) dzielnik nastawny
c) generator wzorca
165. Na rysunku przedstawiono schemat stabilizacji PLL w formie ponumerowanych ale nie opisanych bloków. Blok 3 to:
a) dzielnik nastawny
b) komparator
c) wzmacniacz błędu
166. Na rysunku przedstawiono schemat stabilizacji PLL w formie ponumerowanych ale nie opisanych bloków. Blok 5 to:
a) dzielnik wzorca
b) generator stabilizowany
c) komparator
167. Na rysunku przedstawiono schemat stabilizacji PLL w formie ponumerowanych ale nie opisanych bloków. Blok 6 to:
a) komparator
b) dzielnik nastawny
c) wzmacniacz błędu
168. Na rysunku przedstawiono schemat blokowy odbiornika bezpośredniego wzmocnienia z reakcją. Blok 1 to:
a) detektor z reakcją
b) wzmacniacz w. cz
c) wzmacniacz akustyczny
169. Na rysunku przedstawiono schemat blokowy odbiornika bezpośredniego wzmocnienia z reakcją. Blok 2 to:
a) wzmacniacz w. cz.
b) wzmacniacz akustyczny
c) detektor z reakcją
170. Na rysunku przedstawiono schemat blokowy odbiornika superheterodynowego AM z pojedynczą przemianą. Blok 2 to:
a) wzmacniacz akustyczny
b) mieszacz
c) detektor AM
171. Na rysunku przedstawiono schemat blokowy odbiornika superheterodynowego AM z pojedynczą przemianą. Blok 3 to:
a) filtr wejściowy
b) wzmacniacz pośredniej cz.
c) heterodyna
172. Na rysunku przedstawiono schemat blokowy odbiornika superheterodynowego AM z pojedynczą przemianą. Blok 4 to:
a) wzmacniacz akustyczny
b) filtr wejściowy
c) detektor AM
173. Na rysunku przedstawiono schemat blokowy odbiornika superheterodynowego AM z pojedynczą przemianą. Blok 6 to:
a) filtr wejściowy
b) wzmacniacz akustyczny
c) heterodyna
174. Na rysunku przedstawiono schemat blokowy odbiornika superheterodynowego AM, CW, SSB z podwójną przemianą częstotliwości. Blok 2 to:
a) wzmacniacz akustyczny
b) I mieszacz
c) filtr przełączany II p.cz.
175. Na rysunku przedstawiono schemat blokowy odbiornika superheterodynowego AM, CW, SSB z podwójną przemianą częstotliwości. Blok 3 to:
a) BFO
b) wzmacniacz I pośredniej cz.
c) heterodyna
176. Na rysunku przedstawiono schemat blokowy odbiornika superheterodynowego AM, CW, SSB z podwójną przemianą częstotliwości. Blok 4 to:
a) wzmacniacz akustyczny
b) BFO
c) II mieszacz
177. Na rysunku przedstawiono schemat blokowy odbiornika superheterodynowego AM, CW, SSB z podwójną przemianą częstotliwości. Blok 5 to:
a) II heterodyna stała
b) wzmacniacz akustyczny
c) detektor AM CW SSB
178. Na rysunku przedstawiono schemat blokowy odbiornika superheterodynowego AM, CW, SSB z podwójną przemianą częstotliwości. Blok 6 to:
a) filtr przełączany II p.cz.
b) wzmacniacz akustyczny
c) II heterodyna stała
179. Na rysunku przedstawiono schemat blokowy odbiornika superheterodynowego AM, CW, SSB z podwójną przemianą częstotliwości. Blok 7 to:
a) BFO
b) wzmacniacz II pośredniej cz.
c) detektor AM , CW, SSB
180. Na rysunku przedstawiono schemat blokowy odbiornika superheterodynowego AM, CW, SSB z podwójną przemianą częstotliwości. Blok 8 to:
a) wzmacniacz akustyczny
b) wzmacniacz w.cz.
c) detektor AM, CW , SSB
181. Na rysunku przedstawiono schemat blokowy odbiornika superheterodynowego AM, CW, SSB z podwójną przemianą częstotliwości. Blok 10 to:
a) wzmacniacz akustyczny
b) BFO
c) detektor AM, CW, SSB
182. Na rysunku przedstawiono schemat blokowy odbiornika superheterodynowego AM, CW, SSB z podwójną przemianą częstotliwości. Blok 11 to:
a) I heterodyna strojona
b) wzmacniacz akustyczny
c) detektor AM
183. Na rysunku przedstawiono schemat blokowy odbiornika homodynowego CW i SSB, na jedno pasmo amatorskie. Blok 2 to:
a) wzmacniacz akustyczny
b) filtr wejściowy
c) mieszacz zrównoważony
184. Na rysunku przedstawiono schemat blokowy odbiornika homodynowego CW i SSB, na jedno pasmo amatorskie. Blok 3 to:
a) heterodyna
b) wzmacniacz akustyczny
c) filtr wejściowy
185. Na rysunku przedstawiono schemat blokowy odbiornika homodynowego CW i SSB, na jedno pasmo amatorskie. Blok 4 to:
a) filtr wejściowy
b) wzmacniacz akustyczny
c) heterodyna
186. Na rysunku przedstawiono schemat blokowy odbiornika superheterodynowego FM na pasmo 144 MHz z podwójną przemianą częstotliwości, pracującego w kanałach fonicznych, stabilizowany kwarcami. Blok 1 to:
a) wzmacniacz w.cz.
b) wzmacniacz akustyczny
c) detektor FM
187. Na rysunku przedstawiono schemat blokowy odbiornika superheterodynowego FM na pasmo 144 MHz z podwójną przemianą częstotliwości, pracującego w kanałach fonicznych, stabilizowany kwarcami. Blok 3 to:
a) wzmacniacz w.cz.
b) wzmacniacz I pośredniej cz. 10,7 MHz
c) I heterodyna
188. Na rysunku przedstawiono schemat blokowy odbiornika superheterodynowego FM na pasmo 144 MHz z podwójną przemianą częstotliwości, pracującego w kanałach fonicznych, stabilizowany kwarcami. Blok 4 to:
a) wzmacniacz akustyczny
b) blokada szumów
c) II mieszacz
189. Na rysunku przedstawiono schemat blokowy odbiornika superheterodynowego FM na pasmo 144 MHz z podwójną przemianą częstotliwości, pracującego w kanałach fonicznych, stabilizowany kwarcami. Blok 5 to:
a) II heterodyna stała
b) wzmacniacz II p.cz. 455 kHz
c) detektor FM
190. Na rysunku przedstawiono schemat blokowy odbiornika superheterodynowego FM na pasmo 144 MHz z podwójną przemianą częstotliwości, pracującego w kanałach fonicznych, stabilizowany kwarcami. Blok 6 to:
a) detektor FM
b) wzmacniacz akustyczny
c) II heterodyna stała
191. Na rysunku przedstawiono schemat blokowy odbiornika superheterodynowego FM na pasmo 144 MHz z podwójną przemianą częstotliwości, pracującego w kanałach fonicznych, stabilizowany kwarcami. Blok 7 to:
a) wzmacniacz II p. cz. 455kHz
b) wzmacniacz akustyczny
c) detektor FM
192. Na rysunku przedstawiono schemat blokowy odbiornika superheterodynowego FM na pasmo 144 MHz z podwójną przemianą częstotliwości, pracującego w kanałach fonicznych, stabilizowany kwarcami. Blok 8 to:
a) wzmacniacz akustyczny
b) blokada szumów
c) detektor FM
193. Na rysunku przedstawiono schemat blokowy odbiornika superheterodynowego FM na pasmo 144 MHz z podwójną przemianą częstotliwości, pracującego w kanałach fonicznych, stabilizowany kwarcami. Blok 9 to:
a) wzmacniacz akustyczny
b) blokada szumów
c) II heterodyna stała
194. Na rysunku przedstawiono schemat blokowy odbiornika superheterodynowego FM na pasmo 144 MHz z podwójną przemianą częstotliwości, pracującego w kanałach fonicznych, stabilizowany kwarcami. Blok 10 to:
a) I heterodyna kwarcowa
b) wzmacniacz akustyczny
c) detektor FM
195. Na rysunku przedstawiono schemat blokowy nadajnika telegraficznego na jedno pasmo amatorskie. Blok 1 to:
a) separator
b) wzmacniacz mocy (PA)
c) oscylator (VFO)
196. Na rysunku przedstawiono schemat blokowy nadajnika telegraficznego na jedno pasmo amatorskie. Blok 2 to:
a) wzmacniacz mocy (PA)
b) oscylator (VFO)
c) separator
197. Na rysunku przedstawiono schemat blokowy nadajnika telegraficznego na jedno pasmo amatorskie. Blok 3 to:
a) oscylator (VFO)
b) wzmacniacz mocy (PA)
c) filtr wyjściowy
198. Na rysunku przedstawiono schemat blokowy nadajnika telegraficznego na kilka pasm amatorskich z powielaniem częstotliwości. Blok 2 to:
a) wzmacniacz sterujący
b) separator
c) I powielacz x2
199. Na rysunku przedstawiono schemat blokowy nadajnika telegraficznego na kilka pasm amatorskich z powielaniem częstotliwości. Blok 3 to:
a) wzmacniacz mocy (PA)
b) I powielacz x2
c) oscylator (VFO)
200. Na rysunku przedstawiono schemat blokowy nadajnika telegraficznego na kilka pasm amatorskich z powielaniem częstotliwości. Blok 4 to:
a) wzmacniacz sterujący
b) filtr wyjściowy
c) II powielacz x2
201. Na rysunku przedstawiono schemat blokowy nadajnika telegraficznego na kilka pasm amatorskich z powielaniem częstotliwości. Blok 5 to:
a) wzmacniacz sterujący
b) I powielacz x2
c) oscylator (VFO)
202. Na rysunku przedstawiono schemat blokowy nadajnika telegraficznego na kilka pasm amatorskich z powielaniem częstotliwości. Blok 6 to:
a) filtr wyjściowy
b) wzmacniacz mocy (PA)
c) II powielacz x2
203. Na rysunku przedstawiono schemat blokowy nadajnika telegraficznego na kilka pasm amatorskich z powielaniem częstotliwości. Blok 7 to:
a) oscylator (VFO)
b) filtr wyjściowy
c) separator
204. Na rysunku przedstawiono schemat blokowy nadajnika SSB na dwa pasma amatorskie z wzbudnicą 9 MHz. Blok 3 to:
a) filtr pasmowy 3.5 - 14 MHz
b) wzmacniacz mocy (PA)
c) VFO 5 - 5.5 MHz
205. Na rysunku przedstawiono schemat blokowy nadajnika SSB na dwa pasma amatorskie z wzbudnicą 9 MHz. Blok 4 to:
a) wzmacniacz sterujący
b) filtr wyjściowy
c) wzbudnica SSB 9 MHz
206. Na rysunku przedstawiono schemat blokowy nadajnika SSB na dwa pasma amatorskie z wzbudnicą 9 MHz. Blok 5 to:
a) wzmacniacz mocy (PA)
b) mieszacz
c) oscylator (VFO) 5 - 5.5 MHz
207. Na rysunku przedstawiono schemat blokowy nadajnika SSB na dwa pasma amatorskie z wzbudnicą 9 MHz. Blok 6 to:
a) wzmacniacz mocy (PA)
b) filtr wyjściowy
c) mieszacz
208. Na rysunku przedstawiono schemat blokowy nadajnika SSB na dwa pasma amatorskie z wzbudnicą 9 MHz. Blok 7 to:
a) oscylator (VFO) 5-5.5 MHz
b) filtr wyjściowy
c) filtr pasmowy 3.5 - 14 MHz
209. Na rysunku przedstawiono schemat blokowy nadajnika UKF na pasmo 144MHz z powielaniem częstotliwości kanałowego generatora kwarcowego 8 MHz. Blok 2 to:
a) generator kwarcowy modulowany
b) modulator
c) I powielacz x3
210. Na rysunku przedstawiono schemat blokowy nadajnika UKF na pasmo 144MHz z powielaniem częstotliwości kanałowego generatora kwarcowego 8 MHz. Blok 3 to:
a) I powielacz x3
b) II powielacz x3
c) generator kwarcowy modulowany
211. Na rysunku przedstawiono schemat blokowy nadajnika UKF na pasmo 144MHz z powielaniem częstotliwości kanałowego generatora kwarcowego 8 MHz. Blok 4 to:
a) wzmacniacz mocy (PA)
b) filtr wyjściowy
c) II powielacz x3
212. Na rysunku przedstawiono schemat blokowy nadajnika UKF na pasmo 144MHz z powielaniem częstotliwości kanałowego generatora kwarcowego 8 MHz. Blok 5 to:
a) filtr wyjściowy
b) III powielacz x2
c) modulator
213. Na rysunku przedstawiono schemat blokowy nadajnika UKF na pasmo 144MHz z powielaniem częstotliwości kanałowego generatora kwarcowego 8 MHz. Blok 6 to:
a) filtr wyjściowy
b) wzmacniacz mocy (PA)
c) II powielacz x3
214. Na rysunku przedstawiono schemat prostownika. Jak nazywa się ten rodzaj prostownika ?
a) prostownik dwupołówkowy
b) prostownik jednopołówkowy
c) prostownik mostkowy dwupołówkowy
215. Na rysunku przedstawiono schemat detektora diodowego. Jaką rolę spełnia w nim kondensator C1?
a) jest kondensatorem filtrującym prądy w.cz.
b) poprawia odtwarzanie wysokich tonów
c) chroni słuchawki przed uszkodzeniem
216. Na rysunku przedstawiono kilka układów generatorów. Są one ponumerowane od 1 do 4. Wybierz pod którą literą znajdują się poprawne nazwy generatorów zgodne z kolejnością ich narysowania.
a) Meissner , Hartley, Colpitts, Clapp
b) Colpits, Hartley, Clapp, Meisner
c) Clapp, Colpitts, Hartley, Meissner
217. Na rysunku przedstawiono schemat blokowy nadajnika UKF na pasmo 144 MHz z generatorem PLL. Blok 1 to:
a) wzmacniacz mocy (PA)
b) generator PLL
c) modulator
218. Na rysunku przedstawiono schemat blokowy nadajnika UKF na pasmo 144 MHz z generatorem PLL. Blok 3 to:
a) modulator
b) wzmacniacz sterujący
c) generator PLL
219. Na rysunku przedstawiono schemat blokowy nadajnika UKF na pasmo 144 MHz z generatorem PLL. Blok 4 to:
a) wzmacniacz mocy (PA)
b) filtr wyjściowy
c) modulator
220. Na rysunku przedstawiono schemat blokowy nadajnika UKF na pasmo 144 MHz z generatorem PLL. Blok 5 to:
a) filtr wyjściowy
b) wzmacniacz sterujący
c) modulator
221. Na rysunku przedstawiono schemat blokowy nadajnika UKF na pasmo 144 MHz z generatorem PLL. Blok 2 to:
a) generator PLL
b) modulator
c) wzmacniacz sterujący
2. Bezpieczeństwo pracy przy urządzeniach elektrycznych i radiowych
222. Jakie dodatkowe zabezpieczenie, oprócz umieszczenia jej na bezpiecznej wysokości, są zalecane dla anteny na terenowym QTH ?
a) nie są potrzebne żadne dodatkowe zabezpieczenia
b) wykonanie anteny z drutu miedzianego w igielicie
c) zakaz przebywania pod anten podczas nadawania
223. Czy można wykorzystać sieć wodociągową jako uziemienie ?
a) tak
b) jedynie po zbocznikowaniu wodomierza i upewnieniu się, że jest ona uziemiona
c) nie, jest to zabronione
224. Sztuczne oddychanie wykonujemy zamiennie z masażem serca ? w stosunku:
a) 30 uciśnięć serca na dwa wdechy
b) 20 uciśnięć serca na cztery wdechy
c) 15 uciśnięć serca na sześć wdechów
225. Podczas pracy z komputerem minimalne zalecane przerwy wynoszą:
a) co dwie godziny po 20 minut
b) co godzinę pięć minut
c) co trzy godziny po dziesięć minut
226. Anteny odłączamy i uziemiamy w sytuacji, gdy:
a) kończymy pracę i idziemy spać
b) odchodzimy od stacji na czas dłuższy niż 15 minut
c) odchodzimy od stacji na czas dłuższy niż godzin
227. Jakie oznaczenie na rękojeści narzędzia ma istotne znaczenie przy pracach elektrycznych ?
a) rodzaj zastosowanej izolacji
b) nazwa producenta
c) dopuszczalne napięcie pracy
228. Czy użycie kabla koncentrycznego TV jest zasadne do budowy anteny nadawczej KF ?
a) nie ma żadnego uzasadnienia dla takiego rozwiązania
b) tak, ale jedynie dla nadajników małej mocy
c) tak, ale nadaje się tylko kabel w igielicie o odpowiedniej średnicy
229. Dlaczego stosuje się ograniczenia w przebywaniu (zamieszkaniu) w bezpośrednim sąsiedztwie dużych obiektów nadawczych radiowych i telewizyjnych ?
a) ze względu na wyładowania atmosferyczne
b) ze względu na duże natężenie pola elektromagnetycznego mogące mieć negatywny wpływ na zdrowie
c) ze względu na możliwość przewrócenia się masztu
230. Czy wolno wykonywać prace antenowe przy włączonym nadajniku ?
a) wolno, bez żadnych ograniczeń
b) wolno, ale tylko przy małych mocach nadajnika
c) kategorycznie nie wolno
231. Na polu antenowym mamy kilka anten na różne pasma. Czy można regulować nieczynne anteny, jeżeli obok pracuje na podobnej antenie nadajnik KF ?
a) nie wolno
b) można
c) można, ale tylko gdy nadajnik ten pracuje z małą mocą
232. Spełnienie jakich warunków konstrukcyjnych ogranicza przedostawanie się energii w.cz. niepożądanymi drogami ?
a) dobre uziemienie i szczelność ekranowania
b) filtrowany zasilacz
c) odpowiedni przekrój kabla sieciowego
233. Czy źle wykonany uziom może być przyczyną szkodliwego promieniowania w.cz. ?
a) nie
b) tak
c) nie zawsze
234. Jakie niebezpieczeństwo grozi, gdy trzymamy w rękach naładowany kondensator elektrolityczny ?
a) porażenie prądem elektrycznym
b) nie ma żadnego niebezpieczeństwa
c) implozja kondensatora
235. Czy zwarcie bateryjki o napięciu 9V (np. 6F22 ? nowej!) drutem o średnicy 0,4 mm może być niebezpieczne ?
a) nie ma żadnego zagrożenia
b) tak, może spowodować pożar
c) tak, może spowodować stopienie się drutu i poparzenie roztopionym metalem
236. Co należy zrobić przed rozpoczęciem ładowania akumulatora samochodowego ?
a) zanotować godzinę
b) wykręcić korki wlewowe dla elektrolitu i ustawić właściwy prąd ładowania
c) uziemić prostownik
237. Czy kondensator elektrolityczny musi mieć napięcie pracy równe lub większe niż napięcie występujące w układzie w jakim pracuje ?
a) napięcie pracy kondensatora nie ma znaczenia
b) napięcie pracy kondensatora ma znaczenia tylko w niektórych typach układów
c) koniecznie, gdyż może ulec zniszczeniu
238. Czy brak filtru przeciw zakłóceniowego na obwodzie zasilania sieciowego może być przyczyną zakłóceń w pracy urządzenia ?
a) tak, ale tylko przy dużej mocy
b) zawsze, bez względu na moc
c) to nie ma znaczenia, rolę filtru pełni transformator zasilacza
239. Jakie czynniki obniżają oporność elektryczną ciała człowieka ?
a) wilgoć, powierzchnia dotyku, zmęczenie, zranienia
b) pora dnia, stan pogody, wiek
c) klasa pracy urządzenia, uszkodzona izolacja kabli, brak filtra w.cz.
240. Czy promieniowanie elektromagnetyczne w.cz. może mieć wpływ na zdrowie człowieka ?
a) nie
b) tak
c) nie, jeśli używamy specjalnego ubrania ochronnego
241. Czy sztuczne obciążenie w postaci opornika bezindukcyjnego powinno być ekranowane ?
a) nie ma takiej potrzeby
b) tak, zawsze powinno być ekranowane i uziemione w tym samym punkcie co radiostacja
c) tylko w przypadku gdy wzmacniacz mocy nie jest właściwie dostrojony
242. Jaki wpływ mają opary powstające podczas lutowania ?
a) są szkodliwe dla zdrowia
b) są nieszkodliwe dla zdrowia
c) ich wpływ na zdrowie zależy od typu stosowanej lutownicy
243. Czy można lutować przewody miedziane używając zamiast kalafonii kwasu solnego ?
a) można
b) nie można, miedz lutujemy wyłącznie przy użyciu kalafonii
c) jest to dopuszczalne jedynie podczas lutowania przewodów o dużej średnicy
244. Czy można uruchomić urządzenie po przeniesieniu z zimnego pomieszczenia do ciepłego ?
a) istnieje bezwzględny zakaz
b) można, ale po odczekaniu pewnego czasu
c) można natychmiast, bez żadnego ryzyka
245. Czy plastikowa obudowa urządzenia QRP stanowi odpowiednie zabezpieczenie przed oddziaływaniem energii w.cz. ?
a) jest to wystarczające zabezpieczenie przed energią w.cz.
b) urządzenia te używa się głównie na terenowym QTH więc takie zabezpieczenie nie jest potrzebne
c) nie stanowi żadnego zabezpieczenia przed energią w.cz.
246. Czy klucz telegraficzny podłączony do radia powinien być połączony z masą radia i uziemiony ?
a) nie ma takiej potrzeby
b) jest to decyzja radioamatora
c) jest to bezwzględna konieczność
247. Czy dopuszczalne jest użycie sieci CO (np. kaloryfera) do uziemienia radiostacji ?
a) tak
b) tylko po upewnieniu się, że jest ona właściwie uziemiona
c) nie
248. Jaki zapas mocy powinien mieć zasilacz urządzeń AM i FM przewidziany do ciągłej bezawaryjnej pracy ?
a) 20% więcej
b) 50% więcej
c) 10 % więcej powyżej mocy maksymalnej
249. Czy można wykorzystać jako uziemienie rurę instalacji gazowej ?
a) bezwzględnie nie wolno
b) wolno bez żadnych ograniczeń
c) wolno jedynie w sytuacji, gdy nie dysponuje się innym uziemieniem
250. Jaka jest prawidłowa kolejność połączenia urządzeń ?
a) antena, uziemienie, zasilanie
b) zasilanie, antena, uziemienie
c) uziemienie, antena, zasilanie
251. Jakie działania należy podjąć, aby udzielić pomocy porażonemu prądem elektrycznym ?
a) wezwać lekarza, przeprowadzać sztuczne oddychanie i masaż z serca
b) odłączyć porażonego od prądu, przeprowadzać masaż serca i sztuczne oddychanie
c) wezwać znajomych w celu prowadzenia wspólnej akcji ratowniczej
252. Pomieszczenie radiostacji oraz warsztatu radiowego powinno być wyposażone w następujące środki ochrony p-poż:
a) środki gaśnicze wymagane dla obiektów użytku publicznego
b) koc gaśniczy i gaśnicę do gaszenia urządzeń elektrycznych
c) środki gaśnicze wymagane dla obiektów użytku publicznego oraz koc gaśniczy i gaśnicę do gaszenia urządzeń elektrycznych
253. Przewody zasilające prądu stałego oznaczone są kolorami:
a) żółty i czarny
b) niebieski i czarny
c) czerwony i czarny
254. Gorąca obudowa powstaje gdy:
a) źle uziemiamy stację, nie zapewnimy dopasowania anteny
b) mamy niesprawny, niefiltrowany zasilacz
c) przekroczymy moc radiostacji przy dobrze dopasowanej antenie i uziomie
255. Uszkodzonych tranzystorów nie powinno się otwierać, gdyż
a) można się pokaleczyć
b) zawierają szkodliwe substancje, mogące spowodować ciężkie zatrucie
c) zawierają tajemnice produkcji, których i tak nie jesteśmy w stanie wykorzystać
256. Narzędzia do prac elektrycznych powinny
a) charakteryzować się estetyką wykonania
b) posiadać homologację Ministerstwa Łączności
c) posiadać izolowane uchwyty z nadrukowaną informacją o dopuszczalnym napięciu pracy np. 500 V
257. Przy oparzeniu prądem wysokiej częstotliwości:
a) schładzamy miejsce wodą, a następnie wzywamy lekarza
b) schładzamy wodą, a następnie owijamy je opatrunkiem jałowym
c) natychmiast kontaktujemy się z lekarzem
258. Na terenowym QTH uziemienie można wykonać:
a) wbijając uziom do ziemi jako osobne uziemienie dla swojej stacji
b) podłączając się do uziomu roboczego na słupie kratowym
c) podłączając się do uziomu w energetycznej szafie rozdzielczej
259. Uruchomienie nieznanego urządzenia rozpoczyna się od:
a) włożenia wtyczki do kontaktu i przełączenia przełącznika
b) podłączenia anteny i uziemienia
c) sprawdzenia, czy ustawione jest właściwe napięcie sieci oraz zainstalowany jest właściwy bezpiecznik
260. Czy radiostację i urządzenia pomocnicze można podłączać do gniazd zasilanych z dwóch różnych faz ?
a) można, nie ma żadnych przeciwwskazań
b) kategorycznie nie można, grozi to zniszczeniem sprzętu i porażeniem operatora
c) można, jeżeli jednocześnie nie używa się wszystkich urządzeń
261. Po zakończeniu pracy radiostacji należy:
a) wyłączyć zasilanie
b) wyłączyć zasilanie i uziemić anteny
c) wyłączyć zasilanie, uziemić anteny i odłączyć uziemienie od radia
262. Podczas wieszania anteny na wysokościach należy:
a) jedynie zapewnić sobie pomoc innej osoby
b) zapewnić sobie pomoc innej osoby oraz stosować sprzęt ochronny
c) zapewnić sobie pomoc innej osoby, stosować sprzęt ochronny, starać się maksymalnie zabezpieczyć osoby na dole przez ogrodzenie miejsc zagrożonych linką i zawieszenie tablic ?Na górze pracują? oraz zapewnić łączność za pomocą radiotelefonów przenośnych, aby prace wykonać na komendę pomagającej nam osoby kiedy nie ma zagrożenia dla innych ludzi
263. Środki ochrony osobistej przy pracy na wysokości to:
a) pas bezpieczeństwa rękawice ochronne
b) szelki bezpieczeństwa wraz z podwójną linką plus rękawice
c) szelki bezpieczeństwa z podwójną linką plus lina asekuracyjna, kask i rękawice
264. Maszt antenowy postawiony na dachu powinien mieć:
a) odciągi
b) atest służb technicznych i pozwolenie właściciela obiektu
c) odciągi i uziemienie
265. Jaka powinna być rezystancja uziemienia radiostacji ?
a) 50 Omów
b) zależnie od kabla antenowego: 50 lub 75 Omów
c) pomiędzy 10 a 1 Om, im mniejsza tym lepsza
266. Co należy robić w przypadku wystąpienia pożaru radiostacji ?
a) odłączyć zasilanie i wynieść urządzenie na zewnątrz
b) odłączyć zasilanie, przykryć urządzenie kocem gaśniczym lub inną gęstą tkaniną utrudniając dopływ tlenu, gasić pożar
c) odłączyć zasilanie i użyć do gaszenia gaśnicy proszkowej
267. Do gaszenia urządzeń elektrycznych używamy:
a) gaśnic na dwutlenek węgla
b) koców gaśniczych i gaśnic proszkowych
c) gaśnic halonowych
268. W momencie stwierdzenia pożaru urządzenia należy:
a) zadzwonić po straż pożarną
b) wezwać kolegów i wspólnie przystąpić do gaszenia
c) odłączyć urządzenie od zasilania i przystąpić do gaszenia
269. Aby ograniczyć szkodliwe promieniowanie energii elektromagnetycznej na ludzi antenę należy montować:
a) nad środkiem dachu
b) na ścianie bocznej budynku
c) zakopując ją w ogrodzie i wykorzystywać ją jako tzw. antenę podziemną
270. Czy podłączając radiostację wykorzystujemy bolec zerujący w gniazdku ?
a) bezwzględnie tak
b) bezwzględnie nie, urządzenia amatorskie i radiokomunikacyjne posiadają specjalny zacisk uziemiający
c) według uznania, można stosować albo zerowanie albo uziemienie poprzez specjalny zacisk uziemiający radiostacji
271. Zwody (połączenia) uziemiające od radiostacji należy poprowadzić następująco:
a) zasilacz do ziemi, skrzynka antenowa do radia i do zasilacza
b) skrzynka antenowa jako pierwsza do uziemienia, następnie radiostacja osobnym zwodem do skrzynki i zasilacz osobnym zwodem do tejże skrzynki
c) sposób prowadzenia połączeń uziemiających nie ma znaczenia
272. Mamy do wykorzystania trzy rodzaje kabla ? w osłonie gumowej,w osłonie igelitowej i w osłonie wykonanej z PCW. Jakim kablem należy poprowadzić połączenie do sąsiedniego budynku, w którym urządzana jest radiokabina (kabel ma być zakopany) ?
a) tańszym kablem w osłonie PCW lub gumowej
b) rodzaj kabla nie ma znaczenia
c) tylko kablem w osłonie igelitowej
273. Transformator ochronny stosujemy, gdy:
a) zachodzi obawa, że użycie narzędzi elektrycznych zasilanych napięciem 230 V może spowodować porażenie prądem, np. pracując na zewnątrz pomieszczeń
b) wykonujemy prace w wilgotnym pomieszczeniu
c) jak w punkcie A i B i w innych sytuacjach, jeżeli zachodzi niebezpieczeństwo porażenia prądem np. przy pracach naprawczych urządzeń lampowych
274. W przypadku poparzenia elektrolitem należy:
a) spłukać wodą oparzone miejsce i udać się do lekarza
b) spłukać wodą oparzone miejsce ? kontakt z lekarzem nie jest konieczny
c) spłukać wodą oparzone miejsce i udać się do lekarza, a ponadto sprawdzić czy nie oblane zostało ubranie i buty, jeśli tak to dodatkowo należy zdjąć takie ubranie lub buty
275. W przypadku zaprószenia oka ciałem obcym należy:
a) odczekać aż ciało obce samo wypadnie
b) usunąć ciało obce samodzielnie za pomocą pęsety
c) spróbować usunąć obce ciało narożnikiem chusteczki, a jeżeli się to nie uda skorzystać z pomocy lekarza
276. Podstawowe wyposażenie ochronne do prac z elektrolitem to:
a) ubranie ochronne, okulary, rękawice ochronne
b) maska na twarz, nakrycie głowy, gumiaki
c) nie ma potrzeby stosować żadnego wyposażenia ochronnego
277. Mierząc miernikiem napięcie o niemożliwej do oszacowania wartości należy:
a) ustawić miernik na najwyższy zakres pomiarowy i stopniowo zmniejszać zakres
b) ustawić miernik na najniższy zakres pomiarowy i stopniowo zwiększać zakres
c) rozpocząć pomiary od środkowego zakresu miernika
278. Przygotowując się do wykonania prac pod wysokim napięciem, oprócz przygotowania odpowiednich przyrządów należy:
a) sprawdzić czy zastosowano prawidłowe bezpieczniki w mierzonych obwodach
b) przygotować schemat elektryczny urządzenia i zapoznać się z nim
c) jak w punkcie A i B oraz zapewnić sobie obecność i ewentualną pomoc drugiej osoby
279. Filtr przeciwzakłóceniowy montowany od strony sieci składa się z:
a) kondensatora przeciwzakłóceniowego i dławika
b) dwóch kondensatorów przeciwzakłóceniowych i dwóch dławików, po parze na każdy przewód
c) dwóch dławików ? po jednym dławiku na każdym przewodzie oraz dwóch kondensatorów ? przed dławikiem i po dławiku do masy
280. Podczas pracy nadajnika KF na jednej z anten, w celu zabezpieczenia się przed przypadkowym porażeniem od innych anten należy:
a) ułożyć przewody zasilające pod stołem luźno, lecz tak, aby się nie stykały
b) uziemić wszystkie nieużywane w danym momencie anteny, aby nie ulec porażeniu w wyniku ich przypadkowego dotknięcia
c) nie jest konieczne stosowanie jakichkolwiek zabezpieczeń
281. Jadąc samochodem zauważyłeś wypadek komunikacyjny, jak włączysz się do akcji niesienia pomocy? Po zauważeniu wypadku komunikacyjnego podczas jazdy samochodem należy się zatrzymać oraz:
a) upewnić się, czy pogotowie i służby ratownicze zostały wezwane i cierpliwie czekać na ich przybycie
b) wezwać pogotowie i służby ratownicze i rozpocząć udzielanie pierwszej pomocy wg. swoich umiejętności
c) obserwować dalszy rozwój wypadków
282. Przy podłączeniu zasilacza stacji przekrój sieci i wartość zabezpieczeń powinny być dobrany tak, aby zapewnić dostarczenie mocy:
a) wyższej niż moc określona w tabliczce znamionowej urządzenia
b) równej mocy określonej w tabliczce znamionowej urządzenia
c) niższej niż moc określona w tabliczce znamionowej urządzenia
283. Odległość pomiędzy masztem antenowym budowanym na ziemi a pasem drogowym, chodnikiem i innymi przeszkodami:
a) powinna być równa połowie wysokości masztu
b) nie ma żadnego znaczenia
c) powinna być większa niż wysokość masztu
284. Maszt kratowy uziemiamy:
a) jednym zwodem odgromowym
b) po przekątnej dwoma zwodami
c) czterema zwodami, po jednym na każdej nodze
285. Naprawa bezpieczników topikowych jest:
a) dopuszczalna dla bezpieczników stosowanych przy niskim napięciu
b) bezwzględnie zabroniona
c) dopuszczalna przy zastosowaniu drutu topikowego o odpowiedniej grubości
286. Jakie oznaczenia ochronne należy umieścić na maszcie anteny nadawczej ?
a) promieniowanie elektromagnetyczne
b) uwaga antena nadawcza
c) zakaz dotykania masztu
287. Czy radiotelefon UKF należy uziemiać w czasie pracy ?
a) nie ma takiej potrzeby
b) tak, obowiązkowo
c) tylko jeśli posiada zacisk uziemiający
288. Czy podczas pracy z wiertarką wymagane jest stosowanie rękawic ochronnych ?
a) tak, obowiązkowo
b) można stosować według uznania
c) jest zabronione
289. Przy wymianie lampy stopnia mocy nadajnika należy:
a) wyłączyć zasilanie i natychmiast przystąpić do wymiany
b) wyłączyć zasilanie i poczekać aż rozładują się kondensatory zasilacza
c) przy pracującym wzmacniaczu zdjąć osłonę lampy i przystąpić do jej wymiany
290. Kondensator sprzęgający obwód anodowy PA z Pi-filtrem powinien:
a) posiadać dużą pojemność
b) posiadać małe wymiary
c) być wytrzymały na duże napięcie
291. Najlepszą formą zabezpieczenia anteny krótkofalowej przed burzą jest:
a) odłączenie anteny od radiostacji i wystawienie kabla anteny za okno
b) odłączenie anteny od radiostacji i połączenie anteny z uziemieniem
c) nie są wymagane żadne działania
292. Czy można umieścić kabel antenowy w kanale wywietrznika kominowego, jeżeli obok przebiega czynny komin ?
a) można
b) bezwzględnie nie można
c) można, ale tylko w okresie poza sezonem grzewczym
293. Czy można używać kołków rozporowych do montażu anteny na kominie ?
a) można
b) można, po spełnieniu dodatkowych warunków
c) nie wolno ? można stosować jedynie opaski wokół komina
294. Czy można używać skrzynki antenowej bez gałek izolacyjnych na pokrętłach ?
a) można
b) nie wolno, gdyż bo to grozi poparzeniem w.cz.
c) można, ale tylko wtedy, gdy skrzynka jest uziemiona
295. Czy nasza radiostacja może wywołać zakłócenia poza granicami kraju ?
a) nie może
b) może, ale tylko podczas strojenia
c) może
296. Czy osoba posiadająca rozrusznik serca może przebywać w pobliżu anten nadawczych dużej mocy ?
a) może, nie ma żadnego zagrożenia
b) może, pod pewnymi warunkami
c) kategorycznie nie powinna, gdyż grozi to zatrzymaniem pracy serca
297. Podczas regulacji urządzeń pod napięciem (o ile jest to konieczne) pracę wykonujemy:
a) dwoma rękoma
b) jedną ręką
c) jedną ręką w asyście drugiej osoby, wskazane jest również stosowanie chodnika lub obuwia izolacyjnego
298. Jakim przewodem podłączysz 200 Watowy transceiver ?
a) zwykłym kablem (używanym np. do podłączenia radyjka tranzystorowego)
b) kablem w oplocie bawełnianym
c) kablem przeznaczonym do sprzętu o wyższym poborze mocy (takiego jak np. pralka, lodówka itp.)
299. Czy podczas naprawy oscyloskopu można go włączyć bez założonego na lampę cylindra ochronnego ?
a) można bez żadnego ryzyka
b) można, ale należy uważać na wysokie napięcie
c) kategorycznie nie wolno
300. Jaka lokalizacja będzie bezpieczniejsza (najbardziej właściwa pod kątem narażenia na działanie pola elektromagnetycznego) dla anteny emitującej moc 1 kW ?
a) dach naszego budynku w środku miasta
b) dach 12-piętrowego sąsiedniego wieżowca
c) terenowe QTH ze specjalnie wybudowanym polem antenowym
301. Czy fider antenowy radiostacji nadawczej może być prowadzony razem z kablem anteny odbiorczej TV ?
a) może, gdy moc nadajnika nie jest zbyt duża
b) nie, kable powinny być maksymalnie oddalone
c) odległość miedzy kablami jest nieistotna
302. Czy świadectwo operatora urządzeń radiowych upoważnia do naprawy sieci elektrycznej w mieszkaniu ?
a) tak, bez żadnych ograniczeń
b) tak, ale wyłącznie sieci jednofazowej
c) nie, do tego potrzebny jest dokument wydany przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich
303. W którym miejscu należy podłączyć filtr przeciwzakłóceniowy (dolnoprzepustowy) przy pracy ze wzmacniaczem mocy ?
a) po końcówce mocy na fider antenowy
b) pomiędzy transceiver a wzmacniacz mocy
c) miejsce podłączenia jest dowolne
304. Jakie są skutki uszkodzenia ekranu fidera antenowego ?
a) nie ma żadnych
b) następuje wzrost zakłóceń, bez względu na pogodę
c) następuje wzrost zakłóceń i zmiana impedancji kabla grożąca uszkodzeniem nadajnika
305. Gdy pentoda mocy podczas pracy podświeca na niebiesko, oznacza to że:
a) lampa pracuje prawidłowo
b) lampa jest przeciążona i szkodliwie promieniuje
c) niewłaściwie dobrano oporność obciążenia, ponadto ustawiona jest zbyt duża moc admisyjna
306. Przed eksplozją kondensatorów elektrolitycznych w zasilaczu chroni nas:
a) stabilizator napięcia
b) opornik upływowy tzw. bleder
c) właściwe uziemienie zasilacza
3. Przepisy i procedury operatorskie
307. Co oznacza wg kodu Q symbol QRG ?
a) włączam większą moc nadajnika
b) moja częstotliwość jest ...
c) siła twoich sygnałów waha się
308. Co oznacza wg kodu Q symbol QSY ?
a) przejdź na częstotliwość, zmień częstotliwość
b) do usłyszenia na innej częstotliwości
c) mam uszkodzoną antenę
309. Co oznacza wg kodu Q symbol QRM ?
a) jestem czynny w eterze od miesiąca
b) odbieram twoje sygnały bardzo dobrze zmniejsz moc
c) mam zakłócenia od innych stacji
310. Co oznacza wg kodu Q symbol QRN ?
a) jestem czynny w eterze od niedawna
b) mam zakłócenia atmosferyczne
c) pracuję na radiostacji tylko w niedzielę
311. Co oznacza wg kodu Q symbol QSB ?
a) siła twoich sygnałów waha się
b) w okolicy jest burza, wyłączam radiostację
c) używam anteny dookolnej
312. Co oznacza wg kodu Q symbol QRV ?
a) o której godzinie rozpoczęliśmy łączność
b) jestem gotów do pracy, jestem czynny w eterze
c) proszę powtórzyć ostatnią relację
313. Co oznacza wg kodu Q symbol QTH ?
a) nie mam ochoty z tobą dalej rozmawiać
b) przekazuję wiadomość od...
c) moje położenie geograficzne jest...
314. Co oznacza wg kodu Q symbol QRP ?
a) nadawaj powoli
b) zmniejsz moc, zmniejszam moc
c) powtórz swój znak wywoławczy
315. Co oznacza wg kodu Q symbol QTC ?
a) wyłączam stację
b) na jaką częstotliwość mam się przestroić
c) mam dla ciebie pilną wiadomość
316. Co oznacza wg kodu Q symbol QSO ?
a) moje położenie geograficzne jest...
b) łączność, mam łączność
c) siła twoich sygnałów waha się
317. Co oznacza wg kodu Q symbol QSL ?
a) potwierdzam odbiór, przyślę kartę potwierdzającą łączność
b) nadawaj szybciej
c) słucham na częstotliwości
318. Co oznacza skrót slangu radioamatorskiego RX ?
a) antena pionowa
b) odbiornik
c) klucz elektroniczny
319. Co oznacza skrót slangu radioamatorskiego Unlis ?
a) nielicencjonowany nadawca
b) zakłócenia w odbiorze telewizji
c) zawody w łowach na lisa
320. Co oznacza skrót slangu radioamatorskiego YL ?
a) antena z linki miedzianej
b) czas uniwersalny
c) panna - młoda pani
321. Co oznacza skrót slangu radioamatorskiego RPT ?
a) proszę powtórzyć, powtórzę, powtarzam
b) proszę
c) przechodzę na inny kanał
322. Kiedy należy podawać raport o słyszalności ?
a) na początku łączności i na życzenie korespondenta
b) w odstępach 5-10 minut
c) po każdym przekazaniu mikrofonu
323. Czy po zdaniu egzamin na świadectwo operatora urządzeń radiowych można samodzielnie nadawać na radiostacji amatorskiej ?
a) można, ale pod nadzorem radioamatora posiadającego pozwolenie radiowe
b) nie można, ponieważ do używania radiostacji amatorskiej upoważnia jedynie pozwolenie radiowe
c) można bez żadnych ograniczeń
324. Jakie należy spełnić warunki aby uzyskać pozwolenie radiowe na używanie radiostacji amatorskiej ?
a) należy posiadać świadectwo operatora urządzeń radiowych i odbyć trzymiesięczną praktykę na stacji klubowe
b) należy posiadać świadectwo operatora urządzeń radiowych i co najmniej średnie wykształcenie
c) należy posiadać świadectwo operatora urządzeń radiowych
325. Czy razem ze świadectwem operatora urządzeń radiowych przydzielany jest znak wywoławczy dla radiostacji amatorskiej ?
a) tak
b) nie, znak wywoławczy przydzielany jest w pozwoleniu radiowym
c) tak, jeżeli dana osoba posiada radiostację
326. Co to jest znak wywoławczy ?
a) jest to symbol określający typ (model) radiostacji amatorskiej
b) jest to hasło pozwalające wywołać konkretnego rozmówcę
c) jest to kombinacja liter i cyfr stanowiąca unikalny w skali światowej identyfikator radiostacji amatorskiej
327. Czy można radioamatorski znak wywoławczy używać podczas pracy na innych pasmach ?
a) można, po uzyskaniu specjalnej zgody PZK
b) absolutnie nie, znak radioamatorski można używać tylko w zakresach częstotliwości przeznaczonych dla radioamatorów
c) nie jest to zabronione i zależy od decyzji radioamatora
328. Co to jest znak okolicznościowy ?
a) jest to znak używany dla uczczenia ważnej okoliczności o charakterze osobistym, środowiskowym lub regionalnym
b) jest to znak używany przez osoby spoza środowiska radioamatorów
c) jest to znak używany przez radioamatorów z innych krajów podczas okolicznościowych wizyt w Polsce
329. W jaki sposób można uzyskać znak okolicznościowy ?
a) na życzenie osoby zainteresowanej znak okolicznościowy przydziela w Polski Związek Krótkofalowców
b) na wniosek osoby zainteresowanej znak okolicznościowy przydziela Delegatura UKE
c) można po wybraniu znaku okolicznościowego używać go bez ograniczeń
330. Co to jest dziennik łączności LOG ?
a) jest to dokument radiostacji amatorskiej zawierający informacje o korespondencji z innymi radiostacjami amatorskimi, zawierający znak stacji, imię operatora, datę, godzinę, pasmo w jakim przeprowadzono QSO
b) jest to informacja o procedurach obowiązujących podczas łączności z innymi stacjami
c) jest to informacja o kontroli radiostacji przez inspektorów UKE
331. Czy prowadzenie dziennika łączności LOG jest obowiązkowe ?
a) jest to podstawowy obowiązek każdego radioamatora
b) prowadzenie Logu nie jest obowiązkowe, lecz wskazane
c) prowadzenie dziennika łączności może być nakazane jako zalecenie pokontrolne inspektorów ochrony środowiska
332. Co znaczy określenie czas uniwersalny UTC ?
a) czas odpowiadający południkowi zerowemu (GMT), stosowany przez radioamatorów do odnotowania w Logu godz. łączności
b) czas w którym nie należy nawiązywać QSO
c) czas w którym można nawiązywać łączności z krajami europejskimi
333. Okręg wywoławczy SP1 to obszar:
a) województwa zachodniopomorskiego
b) województwa pomorskiego
c) województwa mazowieckiego
334. Okręg wywoławczy SP2 to obszar:
a) województwa zachodniopomorskiego
b) województw kujawsko-pomorskiego i pomorskiego
c) województwa mazowieckiego
335. Okręg wywoławczy SP3 to obszar:
a) województwa mazowieckiego
b) województw lubuskiego i wielkopolskiego
c) województw kujawsko-pomorskie i pomorskie
336. Okręg wywoławczy SP4 to obszar:
a) województwa mazowieckiego
b) województw lubuskiego i wielkopolskiego
c) województw podlaskiego i warmińsko-mazurskiego
337. Okręg wywoławczy SP5 to obszar:
a) województwa mazowieckiego
b) województw kujawsko-pomorskiego i pomorskiego
c) województwa zachodnio-pomorskiego
338. Okręg wywoławczy SP6 to obszar:
a) województwa mazowieckiego
b) województw dolnośląskiego i opolskiego
c) województwa zachodniopomorskiego
339. Okręg wywoławczy SP7 to obszar:
a) województwa mazowieckiego
b) województw dolnośląskiego i opolskiego
c) województw łódzkiego i świętokrzyskiego
340. Okręg wywoławczy SP8 to obszar:
a) województw dolnośląskiego i opolskiego
b) województw lubelskiego i podkarpackiego
c) województwa zachodniopomorskiego
341. Okręg wywoławczy SP9 to obszar:
a) województw małopolskiego i śląskiego
b) województw lubelskiego i podkarpackiego
c) województwa zachodniopomorskiego
342. Poprawne literowanie w j. polskim litery A i R:
a) Adam, Roman
b) Ala, Romuald
c) Alfa, Romeo
343. Poprawne literowanie w j. polskim litery G i K:
a) Genowefa, Ksawer
b) Grażyna, Karol
c) Golf, Kazek
344. Poprawne literowanie w j. polskim litery W i Z:
a) Wanda, Zygmunt
b) Walery, Zosia
c) Warta, Zamek
345. Poprawne literowanie w j. polskim litery X i C:
a) Iks, Centrum
b) Xawery, Cezary
c) Xymena, Czesław
346. Poprawne literowanie w j. polskim litery P i N:
a) Piotr, Niwa
b) Przemek, Nina
c) Paweł, Natalia
347. Poprawne literowanie wg alfabetu ITU litery B i F:
a) Bil, Fox
b) Bravo, Foxtrot
c) Box, Florida
348. Poprawne literowanie wg alfabetu ITU litery C i G:
a) Charlie, Golf
b) Canada, Gold
c) Chile, Grenada
349. Poprawne literowanie wg alfabetu ITU litery I i K:
a) India, Kanada
b) Italia, Kaz
c) India, Kilo
350. Poprawne literowanie wg alfabetu ITU litery R i V:
a) Ren, Viktor
b) Romeo, Viktor
c) Radio, Viola
351. Poprawne literowanie wg alfabetu ITU litery X i S:
a) X-Rey, Sierra
b) Xsen, Santiago
c) X-Rey, Syria
352. Co to jest międzynarodowy kod Q ?
a) zbiór symboli składających się z 3 liter, zaczynających się zawsze na literę Q, którym przypisane są proste zdanie lub słowa
b) symbole składające się z litery Q i 2-3 cyfr określających jakość odbieranego sygnału
c) wykaz zawierający prefiksy znaków wywoławczych wg ITU
353. Kiedy wprowadzono do użytku w radiokomunikacji międzynarodowy kod Q ?
a) w 1908 r.
b) w 1912 r.
c) w 1915 r.
354. Do czego służy międzynarodowy kod Q ?
a) podania informacji o czasie rozpoczęcia łączności
b) skrócenia czasu nadawania informacji
c) informowania o sile odbieranego sygnału radowego
355. Co oznacza wg kodu Q symbol QRL ?
a) źle się czuję, odezwę się później
b) jestem zajęty, proszę nie przeszkadzać
c) do zobaczenia latem
356. Co oznacza wg kodu Q symbol QRT ?
a) która jest godzina
b) kończę nadawanie, wyłączam stację
c) nadawaj wolniej
357. Co oznacza wg kodu Q symbol QRZ ?
a) zmień częstotliwość na zapasową
b) kto mnie woła
c) jestem zajęty, proszę nie przeszkadzać
358. Co oznacza wg kodu Q symbol QRX ?
a) proszę czekać
b) nadawaj wolniej
c) mam zakłócenia od innych stacji
359. Co oznacza wg kodu Q symbol QRO ?
a) nic dla ciebie nie mam
b) zwiększ moc, zwiększam moc
c) przerwij nadawanie, kończę pracę
360. Który z poniższych kodów Q oznacza: Moja częstotliwość jest ... ?
a) QRJ
b) QRG
c) QRK
361. Który z poniższych kodów Q oznacza: Przejdź na częstotliwość, zmień częstotliwość ?
a) QSY
b) QTR
c) QSA
362. Który z poniższych kodów Q oznacza: Mam zakłócenia od innych stacji ?
a) QWO
b) QQQ
c) QRM
363. Który z poniższych kodów Q oznacza: Siła twoich sygnałów waha się ?
a) QSB
b) QAZ
c) QRY
364. Który z poniższych kodów Q oznacza: Jestem gotów do pracy, jestem czynny w eterze ?
a) QWX
b) QRV
c) QRU
365. Który z poniższych kodów Q oznacza: Moje położenie geograficzne jest ... ?
a) QLP
b) QRG
c) QTH
366. Który z poniższych kodów Q oznacza: Zmniejsz moc, zmniejszam moc ?
a) QUB
b) QRA
c) QRP
367. Który z poniższych kodów Q oznacza: Mam dla ciebie telegram, wiadomość ?
a) QRT
b) QTC
c) QSV
368. Który z poniższych kodów Q oznacza: Łączność, mam łączność ?
a) QSL
b) QSO
c) QRS
369. Który z poniższych kodów Q oznacza: Potwierdzam odbiór, przyślę kartę potwierdzającą łączność ?
a) QSL
b) QSA
c) QRT
370. Co oznaczają skróty slangu radioamatorskiego: BAND; CFM ?
a) pasmo; potwierdzam
b) zakres; godzina
c) raport; popołudnie
371. Co oznaczają skróty slangu radioamatorskiego: BK; CALL ?
a) później; kalibrator
b) przerwa; znak wywoławczy
c) stop; odebrałem wszystko
372. Co oznaczają skróty slangu radioamatorskiego: BEST; DX ?
a) daleki; niezły
b) najlepszy; daleka łączność
c) dobry; szybki
373. Co oznaczają skróty slangu radioamatorskiego: BCI; BOX ?
a) zakłócenia odbioru radiowego; skrytka pocztowa
b) zakłócenia od sieciowe; radiolatarnia amatorska
c) podaj dokładny czas; zmieniam kanał radiowy
374. Co oznaczają skróty slangu radioamatorskiego: OK; NAME ?
a) stary, nie przeszkadzaj; moje nazwisko jest
b) wszystko w porządku; imię
c) przestrajam się; podaj adres
375. Co oznaczają skróty slangu radioamatorskiego: SWR; RX ?
a) pasmo w metrach; antena pionowa
b) współczynnik fali stojącej; odbiornik
c) nasłuchowiec; klucz elektroniczny
376. Które z poniższych skrótów slangu radioamatorskiego oznaczają: Zakłócenia w odbiorze telewizji; nielicencjonowany nadawca ?
a) TRX; LIS
b) TVI; UNLIS
c) RBM; ICP
377. Które z poniższych skrótów slangu radioamatorskiego oznaczają: Panna, młoda pani; czas uniwersalny ?
a) YL; UTC
b) XYL; UT
c) LY; TRO
378. Co oznaczają skróty slangu radioamatorskiego: PSE; RPT ?
a) proszę; powtórzyć, powtórzę, powtarzam
b) proszę; zmieniam pasmo o 10 kHz
c) przechodzę na inny kanał; raport podam na koniec łączności
379. Co oznaczają skróty slangu radioamatorskiego: 99; UTC ?
a) pozdrawiam; czas ukraiński
b) ściskam dłoń; mam pilną wiadomość
c) idź precz, przepadnij; czas uniwersalny
380. Co oznaczają skróty slangu radioamatorskiego: LOG; DIRECT ?
a) długa antena; dyrektor
b) dziennik pracy stacji; bezpośrednio
c) długi; bezpośredni kontakt
381. Co to jest raport R S stosowany podczas łączności fonicznych ?
a) informacja o stanie technicznym radiostacji
b) informacja o stanie pogody przekazana w postaci zakodowanej
c) informacja o jakości odbieranego sygnału radiowego - czytelności i sił sygnału wyrażana w postaci cyfr
382. Co to jest raport R S T stosowany podczas łączności telegraficznych ?
a) informacja o stanie technicznym radiostacji
b) informacja o jakości odbieranego sygnału radiowego ? czytelności, siły i tonu akustycznego sygnału
c) informacja o stanie pogody
383. Co oznaczają w raporcie o słyszalności i jakości sygnałów korespondenta litery R S
a) R - jakość sygnału, S- słyszalność
b) R - stabilność sygnału, S- siła sygnału
c) R - czytelność, S - siła sygnału
384. Co oznaczają w raporcie o słyszalności i jakości sygnałów korespondenta litery R S T ?
a) R - czytelność, S - siła sygnału, T - ton sygnału
b) R - jakość sygnału, S - słyszalność, T - częstotliwość
c) R - stabilność sygnału, S - siła sygnału, T - ton sygnału
385. Jaka jest skala czytelności i skala siły sygnału w raporcie R S ?
a) skala czytelności 1-5 i skala siły sygnału 1-9
b) skala czytelności 1-9 i skala siły sygnału 1-5
c) skala czytelności 0-5 i skala siły sygnału 0-9
386. Co oznacza w łączności fonicznej raport 59 ?
a) dobrze czytelny, bardzo silny sygnał
b) czytelny, silny sygnał
c) słaby, czytelny z trudnościami sygnał
387. Co oznacza w łączności fonicznej raport 43 ?
a) dobrze czytelny, bardzo silny sygnał
b) czytelny, słaby sygnał
c) czytelny z trudnościami, słaby sygnał
388. Co oznacza w łączności telegraficznej raport 599 ?
a) czytelny, silny sygnał, dobry ton
b) dobrze czytelny, bardzo silny sygnał, bardzo dobry ton
c) czytelny z trudnościami, sygnał słaby, dobry ton
389. Co oznacza w łączności telegraficznej raport 438 ?
a) dobrze czytelny, bardzo silny sygnał, dobry ton
b) czytelny z trudnościami, słaby sygnał, bardzo dobry ton
c) czytelny, słaby sygnał, dobry ton sygnału
390. Co to jest okręg wywoławczy?
a) obszar, na którym pracuje maksimum 1000 radiostacji amatorskich
b) obszar odpowiadający podziałowi terytorialnemu Polski na województwa
c) obszar w granicach jednego lub dwóch województw, w którym to w znakach wywoławczych radiostacji amatorskich stosowana jest jedna cyfra 1-9
391. Na ile okręgów wywoławczych podzielona jest Polska ?
a) 16
b) 10
c) 9
392. Jak zbudowane są znaki wywoławcze radiostacji amatorskich ?
a) dwie litery, cyfra, dwie do pięciu liter, np. SP3AB lub SP3ABCDE
b) dwie litery, cyfra, dwie do trzech liter, np. SP3AB lub SP3ABC
c) dwie litery lub cyfra i litera, cyfra, jeden do czterech znaków (liter lub cyfr), gdzie ostatni jest literą, np. SP3A lub SP3ABCD
393. Które prefiksy znaków wywoławczych przeznaczone są dla Polski ?
a) HF, SN, SO, SP, SQ, SR, 3Z
b) HF, SN, SO, SP, SQ, 3Z, 3X
c) HA, SM, SO, SP, SQ, SR, 3Z
394. Zakres częstotliwości przeznaczony dla służby amatorskiej w paśmie 160 m to:
a) 1810 kHz - 1950 kHz
b) 1810 kHz - 2000 kHz
c) 1810 kHz - 1980 kHz
395. Zakres częstotliwości przeznaczony dla służby amatorskiej w paśmie 80 m to:
a) 3550 kHz - 3750 kHz
b) 3500 kHz - 3750 kHz
c) 3500 kHz - 3800 kHz
396. Zakres częstotliwości przeznaczony dla służby amatorskiej w paśmie 40 m to:
a) 7000 kHz - 7200 kHz
b) 7100 kHz - 7300 kHz
c) 7050 kHz - 7200 kHz
397. Zakres częstotliwości przeznaczony dla służby amatorskiej w paśmie 30 m to:
a) 10050 kHz - 10200 kHz
b) 10100 kHz - 10150 kHz
c) 10100 kHz - 10200 kHz
398. Zakres częstotliwości przeznaczony dla służby amatorskiej w paśmie 20 m to:
a) 14000 kHz - 14350 kHz
b) 14000 kHz - 14450 kHz
c) 14100 kHz - 14350 kHz
399. Zakres częstotliwości przeznaczony dla służby amatorskiej w paśmie 17 m to:
a) 18050 kHz - 18250 kHz
b) 18068 kHz - 18168 kHz
c) 18000 kHz - 18168 kHz
400. Zakres częstotliwości przeznaczony dla służby amatorskiej w paśmie 15 m to:
a) 21000 kHz - 21500 kHz
b) 21100 kHz - 21450 kHz
c) 21000 kHz - 21450 kHz
401. Zakres częstotliwości przeznaczony dla służby amatorskiej w paśmie 12 m to:
a) 24690 kHz - 24990 kHz
b) 24890 kHz - 24990 kHz
c) 24680 kHz - 24990 kHz
402. Zakres częstotliwości przeznaczony dla służby amatorskiej w paśmie 10 m to:
a) 28500 kHz - 29800 kHz
b) 28000 kHz - 29500 kHz
c) 28000 kHz - 29700 kHz
403. Zakres częstotliwości przeznaczony dla służby amatorskiej w paśmie 6 m to:
a) 50 MHz - 54 MHz
b) 50 MHz - 52 MHz
c) 50 MHz - 53,5 MHz
404. Zakres częstotliwości przeznaczony dla służby amatorskiej w paśmie 2 m to:
a) 144 MHz - 146 MHz
b) 144 MHz - 148 MHz
c) 143 MHz - 146 MHz
405. Co jest bandpan IARU?
a) podział zakresów częstotliwości na segmenty przeznaczone dla poszczególnych rodzajów emisji lub kanały robocze
b) podział częstotliwości osobno nadawczych i odbiorczych
c) plan przydziału częstotliwości dla poszczególnych krajów
406. Czy dopuszcza się w band planie IARU możliwość pracy emisją jednowstęgową (SSB) w zakresie częstotliwości 10100 kHz ? 10150 kHz (pasmo 30 m) ?
a) nie ma żadnych ograniczeń co do stosowanych emisji
b) jest całkowity zakaz używania emisji jednowstęgowej w tym zakresie
c) dopuszcza się użycie SSB w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia dla bezpieczeństwa życia i mienia i wyłącznie przez stacje uczestniczące w akcji ratunkowej
407. Jaki jest odstęp między częstotliwością nadawczą a odbiorczą przemienników pracujących w paśmie 2 m?
a) 600 kHz
b) 650 kHz
c) 800 kHz
4. Przepisy dotyczące radiokomunikacyjnej służby amatorskiej
408. Jak nazywa się organ międzynarodowy ustalający ogólnoświatowe zasady wykonywania działalności telekomunikacyjnej i radiokomunikacyjnej ?
a) Organizacja Narodów Zjednoczonych (ONZ)
b) Międzynarodowy Związek Telekomunikacyjny (ITU)
c) Światowa Organizacja Handlu (WTO)
409. Gdzie mieści się siedziba Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego (ITU) ?
a) w Nowym Jorku
b) w Wiedniu
c) w Genewie
410. Ile krajów zrzesza Międzynarodowy Związek Telekomunikacyjny ?
a) 50-100
b) 100-150
c) 150-200
411. Jaki organ Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego (ITU) decyduje o przeznaczeniach poszczególnych zakresów częstotliwości dla różnych służb radiokomunikacyjnych ?
a) Rada Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego (ITU)
b) Światowe Konferencje Radiokomunikacyjne
c) Biuro Radiokomunikacji ITU
412. Jaki dokument obowiązujący wszystkie kraje członkowskie Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego (ITU) określa zasady wykonywania służby radiokomunikacyjnej amatorskiej i służby amatorskiej satelitarnej oraz wymienia przyznane tym służbom zakresy częstotliwości ?
a) Konstytucja ITU
b) Regulamin Radiokomunikacyjny (Radio Regulations) ITU
c) Konwencja ITU
413. W którym roku Rzeczpospolita Polska przystąpiła do Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego (ITU) ?
a) 1921
b) 1935
c) 1956
414. Jak brzmi definicja służby amatorskiej zamieszczona w Regulaminie Radiokomunikacyjnym Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego (ITU) ?
a) służba radiokomunikacyjna wykonywana przez radioamatorów w celu nawiązywania wzajemnych znajomości i wymiany informacji technicznych
b) służba radiokomunikacyjna mająca na celu samokształcenie, wzajemne komunikowanie się i eksperymenty techniczne prowadzone przez amatorów, to jest przez odpowiednio upoważnione osoby interesujące się techniką radiową wyłącznie z pobudek osobistych, bez celów zarobkowych
c) służba radiokomunikacyjna mająca na celu badanie propagacji fal radiowych w zakresach krótkofalowym i ultrakrótkofalowym oraz warunków meteorologicznych
415. Regulamin Radiokomunikacyjny ITU dzieli świat na trzy regiony. W którym regionie radiokomunikacyjnym znajduje się Polska ?
a) w trzecim
b) w pierwszym
c) w drugim
416. Czy Regulamin Radiokomunikacyjny ITU przewiduje wykorzystanie stacji amatorskich w akcjach humanitarnych, niesienia pomocy w przypadkach katastrof, klęsk żywiołowych i innych zagrożeń ?
a) nie zezwala na takie wykorzystanie stacji amatorskich
b) niezbędny jest specjalny wpis do pozwolenia radioamatorskiego
c) usilnie zaleca się wykorzystywanie stacji amatorskich w powyższych przypadkach
417. Czy Regulamin Radiokomunikacyjny reguluje zasady przyznawania znaków wywoławczych stacjom amatorskim ?
a) nie, regulują to przepisy krajowe
b) tak, Regulamin Radiokomunikacyjny określa ściśle zasady przyznawania znaków
c) nie, znak wywoławczy obiera sobie sam operator stacji
418. Czy postanowienia Regulaminu Radiokomunikacyjnego ITU dotyczące służby amatorskiej obowiązuj również w służbie amatorskiej satelitarnej ?
a) tak, obowiązują
b) nie, obowiązują odrębne przepisy
c) nie obowiązują żadne przepisy
419. Co zgodnie z Regulaminem Radiokomunikacyjnym ITU musi zapewnić operator amatorskiej orbitalnej stacji satelitarnej ?
a) nadawanie przez amatorską stację satelitarną jej znaku wywoławczego
b) niezwłoczne zdalne wyłączenie amatorskiej stacji satelitarnej w przypadku powodowania przez nią szkodliwych zakłóceń dla innych służb radiokomunikacyjnych
c) nadawanie przez amatorską stację satelitarną komunikatów meteorologicznych
420. Jak nazywa się organ międzynarodowy zrzeszający krajowe administracje łączności z terenu Europy ?
a) Rada Europy (EC)
b) Europejska Konferencja Administracji Pocztowych i Telekomunikacyjnych (CEPT)
c) Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE)
421. Gdzie mieści się siedziba Europejskiego Biura Radiokomunikacji (ERO) ?
a) w Brukseli
b) w Helsinkach
c) w Kopenhadze
422. Jakiego rodzaju dokumenty regulujące działalność radiokomunikacyjną w Europie przyjmuje i wprowadza Europejska Konferencja Administracji Pocztowych i Telekomunikacyjnych (CEPT) i publikuje Europejskie Biuro Radiokomunikacji (ERO) ?
a) decyzje
b) decyzje i zalecenia
c) decyzje, zalecenia i raporty
423. Jakie dokumenty Europejskiej Konferencji Administracji Pocztowych i Telekomunikacyjnych (CEPT) regulują sprawy międzynarodowego uznawania pozwoleń i międzynarodowych wymagań egzaminacyjnych w służbie amatorskiej ?
a) Uchwały Komitetu Komunikacji Elektronicznej CEPT
b) Zalecenia CEPT T/R 61-01 i T/R 61-02
c) Zalecenia CEPT T/R 22-01 i T/R 22-02
424. Przez jaki okres czasu może posiadacz międzynarodowego pozwolenia amatorskiego zgodnego z zaleceniem CEPT T/R 61-01 pracować z terytorium innego kraju uznającego to zalecenie, bez konieczności uzyskiwania pozwolenia od miejscowej administracji łączności ?
a) 1 miesiąc
b) 3 miesiące
c) 1 rok
425. Czy przepisy Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego (ITU) i Europejskiej Konferencji Administracji Pocztowych i Telekomunikacyjnych (CEPT) wprowadzają obowiązkowy wymóg umiejętności odbioru i nadawania znaków w kodzie Morse-a przy egzaminie na świadectwo radiooperatora w służbie amatorskiej ?
a) wprowadzają wymóg jako obowiązkowy
b) pozostawiaj powyższy wymóg do decyzji krajowych administracji łączności
c) znoszą całkowicie powyższy wymóg
426. Kto określa maksymalną moc wyjściową radiostacji amatorskiej podawaną w pozwoleniu ?
a) Międzynarodowy Związek Telekomunikacyjny (ITU)
b) Europejskie Biuro Radiokomunikacji (ERO)
c) krajowa administracja łączności
427. Jaka organizacja reprezentuje służbę amatorską na forum międzynarodowym ?
a) Międzynarodowy Związek Telekomunikacyjny (ITU)
b) Międzynarodowy Związek Radioamatorów (IARU)
c) Europejskie Biuro Radiokomunikacji (ERO)
428. Ile organizacji regionalnych składa się na ogólnoświatowy Międzynarodowy Związek Radioamatorów (IARU ? the International Amateur Radio Union) ?
a) trzy
b) cztery
c) pięć
429. W którym roku i w jakim miejscu powstał Międzynarodowy Związek Radioamatorów (IARU) ?
a) w roku 1930 w Genewie
b) w roku 1925 w Paryżu
c) w roku 1910 w Berlinie
430. W którym roku powstał Polski Związek Krótkofalowców (PZK), reprezentujący całość polskiej służby radiokomunikacyjnej amatorskiej w kraju i na forum międzynarodowym ?
a) w roku 1924
b) w roku 1930
c) w roku 1946
431. Kto był pierwszym prezesem Polskiego Związku Krótkofalowców ?
a) Tadeusz Heftman
b) Jan Ziembicki
c) Janusz Groszkowski
432. Jaki organ krajowy reguluje i kontroluje pracę stacji amatorskich, przeprowadza egzaminy na świadectwa operatora urządzeń radiowych i wydaje pozwolenia w służbie amatorskiej ?
a) Minister właściwy do spraw łączności
b) Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej
c) Minister właściwy do spraw wewnętrznych
433. Jaki podstawowy akt prawny reguluje działalność telekomunikacyjną i radiokomunikacyjną w Polsce ?
a) statut Urzędu Komunikacji Elektronicznej (UKE)
b) ustawa Prawo ochrony środowiska
c) ustawa Prawo telekomunikacyjne
434. W jakim dokumencie określone są zakresy częstotliwości przeznaczone w Polsce dla służby amatorskiej i służby amatorskiej satelitarnej ?
a) w ustawie Prawo telekomunikacyjne
b) w rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie Krajowej Tablicy Przeznaczeń Częstotliwości
c) w decyzjach Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej
435. Czy stosowane w Krajowej Tablicy Przeznaczeń Częstotliwości określenie ? służba pierwszej ważności? oznacza, że:
a) służba taka jest chroniona przed szkodliwymi zakłóceniami ze strony służb drugiej ważności
b) służba taka może żądać ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami ze strony stacji tej samej lub innych służb, którym częstotliwości mogą zostać przydzielone w późniejszym terminie
c) służba taka może żądać ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami ze strony stacji tej samej lub innych służb, którym częstotliwości mogą zostać przydzielone w późniejszym terminie, służba taka nie może powodować szkodliwych zakłóceń w pracy stacji służb pierwszej ważności, którym przydzielono częstotliwości lub mogą być przydzielone w późniejszym terminie
436. Czy stosowane w Krajowej Tablicy Przeznaczeń Częstotliwości określenie ? służba drugiej ważności - oznacza, że:
a) służba taka nie może powodować szkodliwych zakłóceń w pracy stacji służb pierwszej ważności, którym przydzielono częstotliwości lub mogą być przydzielone w późniejszym terminie
b) służba taka nie może powodować szkodliwych zakłóceń w pracy stacji służb pierwszej ważności, którym przydzielono częstotliwości lub mogą być przydzielone w późniejszym terminie; służba taka nie może żądać ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami ze strony stacji służb pierwszej ważności; którym przydzielono częstotliwości lub mogą być przydzielone w późniejszym terminie; służba taka może jednak żądać ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami ze strony stacji tej samej lub innych służb drugiej ważności, którym częstotliwości mogą być przydzielone w późniejszym terminie.
c) służba taka może żądać ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami ze strony stacji tej samej lub innych służb drugiej ważności, którym częstotliwości mogą być przydzielone w późniejszym terminie
437. Jaki dokument określa kategorie pozwoleń w służbie amatorskiej i dozwolone moce wyjściowe radiostacji amatorskiej ?
a) ustawa Prawo telekomunikacyjne
b) rozporządzenie ministra właściwego do spraw łączności
c) zarządzenie Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej
438. Do czego upoważnia świadectwo operatora klasy A w służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej ?
a) do uzyskania pozwolenia amatorskiego kategorii 1
b) do uzyskania pozwolenia amatorskiego kategorii 3
c) wyłącznie do pracy na radiostacji klubowej
439. Do czego upoważnia świadectwo operatora klasy C w służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej ?
a) do uzyskania pozwolenia amatorskiego kategorii 2
b) do uzyskania pozwolenia amatorskiego kategorii 3
c) do organizowania zawodów w amatorskiej radiolokacji sportowej
440. Na jaki okres czasu wydawane są indywidualne pozwolenia amatorskie kategorii 1 i 3 ?
a) 10 lat
b) 15 lat
c) dożywotnio
441. Na jaki okres czasu wydawane są pozwolenia amatorskie kategorii 5 ?
a) 5 lat
b) 10 lat
c) 15 lat
442. Jaka jest maksymalna moc wyjściowa radiostacji amatorskiej w przypadku pozwolenia kategorii 1 uzyskanego po raz pierwszy ?
a) 50 watów
b) 500 watów
c) 250 watów
443. Jaka jest maksymalna moc wyjściowa radiostacji amatorskiej w przypadku pozwolenia kategorii 1 uzyskanego w wyniku posiadania pozwolenia tejże kategorii co najmniej przez 10 lat ?
a) 150 watów
b) 250 watów
c) 500 watów
444. Jaka jest maksymalna moc wyjściowa radiostacji amatorskiej w przypadku pozwolenia kategorii 3 ?
a) 15 watów
b) 100 watów
c) 150 watów
445. Jaka jest moc maksymalna wyjściowa radiostacji amatorskiej w przypadku pozwolenia kategorii 5 ?
a) 50 watów dla nadajnika poniżej 30MHz a 15 watów dla nadajnika powyżej 30MHz
b) 50 watów
c) 150 watów
446. Jaka jest maksymalna moc wyjściowa radiostacji w przypadku pozwolenia dodatkowego, wydawanego w celu przeprowadzenia eksperymentu technicznego lub udziału w zawodach lub konkursach międzynarodowych ?
a) 500 watów
b) 1000 watów
c) 1500 watów
447. W jakich zakresach krótkofalowych może pracować operator posiadający pozwolenie kategorii 1 ?
a) 3500 - 3800 kHz oraz 7000 - 7100 kHz
b) 7000 - 7100 kHz oraz 28000 - 29700 kHz
c) we wszystkich zakresach częstotliwości przeznaczonych dla służby radiokomunikacyjnej amatorskiej na terytorium RP
448. W jakich zakresach częstotliwości może pracować operator posiadający pozwolenie kategorii 3 ?
a) 28000-29700 kHz oraz 144-146 MHz
b) 1,81-2 MHz; 3,5-3,8 MHz; 7-7,2 MHz; 14-14,35 MHz; 21-21,45 MHz; 28-29,7 MHz, 144-146 MHz; 430-440 MHz oraz 10-10,5 GHz.
c) 28000-29700 kHz oraz 430-440 MHz
449. Jaki jest minimalny wiek, w którym można przystąpić do egzaminu i uzyska świadectwo operatora urządzeń radiowych w służbie amatorskiej oraz uzyskać pozwolenie dla służby radiokomunikacyjnej amatorskiej ?
a) 10 lat dla uzyskania świadectwa klasy C oraz 15 lat dla uzyskania świadectwa klasy A
b) 15 lat dla uzyskania świadectwa klasy A i C
c) nie określono minimalnego wieku
450. Jakimi rodzajami emisji radiowych wolno pracować operatorowi w służbie amatorskiej w zakresie częstotliwości 50-52 MHz ?
a) wyłącznie emisją A1A (telegrafia)
b) wyłącznie emisją F3E (telefonia z modulacją częstotliwości)
c) wszystkimi rodzajami emisji z wyjątkiem F3E
451. Jakimi rodzajami emisji radiowych i z jaką mocą wolno pracować operatorowi w służbie amatorskiej w zakresie częstotliwości 135,7-137,8 kHz ?
a) wyłącznie emisją A1A (telegrafia) z mocą wyjściową 150 watów
b) wszystkimi rodzajami emisji z mocą wyjściową 250 watów
c) wyłącznie emisją A1A (telegrafia) z moc 1 wat e.i.r.p. (równoważna moc promieniowana izotropowo)
452. Jaki dokument określa klasy świadectw operatora radiowego w służbie amatorskiej i wymagania egzaminacyjne na poszczególne klasy świadectw ?
a) rozporządzenie ministra właściwego do spraw łączności
b) ustawa Prawo telekomunikacyjne
c) Krajowa Tablica Przeznaczeń Częstotliwości
453. Jak powinien postąpić operator stacji amatorskiej w razie przypadkowego odebrania wiadomości nie przeznaczonej dla służby amatorskiej ?
a) rozpowszechnić odebraną wiadomość w internecie
b) zachować treść wiadomości w ścisłej tajemnicy
c) zachować treść wiadomości w ścisłej tajemnicy, zaś w przypadku gdy odebrana wiadomość zawiera istotne dla funkcjonowania Pastwa lub porządku publicznego informacje ? powiadomić najbliższą jednostkę Urzędu Komunikacji Elektronicznej
454. Czy operator stacji amatorskiej może przekazywać przy pomocy swej radiostacji wiadomości pochodzące od osób trzecich i przeznaczone dla osób trzecich ?
a) jest to dopuszczalne
b) jest to surowo zabronione
c) jest to dopuszczalne, jeśli stacja amatorska za wiedzą Urzędu Komunikacji Elektronicznej bierze udział w akcji niesienia pomocy lub likwidacji skutków klęsk żywiołowych i katastrof
455. Jak często operator radiostacji amatorskiej powinien podawać podczas łączności znak wywoławczy swej stacji ?
a) co pół godziny
b) tak często, jak jest to w praktyce możliwe, przynajmniej na początku i na kocu każdego nadawania
c) nie musi podawać znaku wywoławczego