PZK
Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
facebook google+ KONTAKT SZUKAJ
SP7PKI

FORUM KRÓTKOFALARSKIE SP7PKI
NOWE POSTY | NOWE TEMATY | POPULARNE
PZK RadioReaktywacja SP9JPA Emisje Cyfrowe

Zachęcamy wszystkich do współtworzenia portalu. Wszelkie informacje, wydarzenia, nowinki techniczne przesyłajcie drogą mail-ową info@pzk.info.pl lub umieszczajcie w formie news-a.

Uczmy się uczyć - Międzylesie 2016Uczmy się uczyć - Międ...
Dodane dnia: 08.03.2016
Odwiedzin: 4287
Komentarze: 0
IX Zjazd Kasztelański Toruń 2015IX Zjazd Kasztelański ...
Dodane dnia: 05.10.2015
Odwiedzin: 4320
Komentarze: 0
Kurs krótkofalarski cz.5Kurs krótkofalarski cz.5
Dodane dnia: 18.06.2015
Odwiedzin: 5564
Komentarze: 0
Kurs krótkofalarski cz.4Kurs krótkofalarski cz.4
Dodane dnia: 18.06.2015
Odwiedzin: 5510
Komentarze: 0
DQR-Log
Logger32
Ham Radio Deluxe
DX4WIN
MixW
N1MM Logger
UR5EQF Log
WriteLog
Zostań Krótkofalowcem
Pytania egzaminacyjne Klasa C
1. Wiadomości techniczne z zakresu radioelektroniki
1. Czy opór elektryczny przewodu zależy od materiału, z którego jest wykonany ?
a) zależy
b) nie zależy
c) zależy od izolacji przewodu
2. Izolatorami nazywamy materiały, które:
a) nie przewodzą prądu elektrycznego
b) przewodzą słabo
c) przewodzą prąd przy wysokim napięciu
3. Który przewód o tej samej długości i przekroju będzie miał największą oporność ?
a) wykonany z aluminium
b) wykonany z żelaza
c) wykonany z miedzi
4. Który z materiałów ma własności półprzewodnikowe ?
a) złoto
b) german
c) platyna
5. Żarówka 12 V pobiera z baterii 0,1 A. Jaką oporność ma żarówka ?
a) oporność 120 om
b) oporność 12 om
c) oporność 1,2k om
6. Żarówka ma moc 24 W i pobiera z akumulatora 2 A. Jakie jest napięcie akumulatora ?
a) napięcie wynosi 24 V
b) napięcie wynosi 12 V
c) napięcie wynosi 48 V
7. Źródła chemiczne prądu dają prąd:
a) stały
b) zmienny
c) pulsujący
8. Akumulator ma pojemność 20 Ah. Jak długo będzie świecić z niego żarówka pobierająca 4 A ?
a) 5 godzin
b) 4 godziny
c) 80 godzin
9. Ile bateryjek 4,5 V potrzebujemy połączyć w szereg, by uzyskać baterię anodową o napięciu 90 V ?
a) 15 szt.
b) 10 szt.
c) 20 szt.
10. Ładunki elektryczne w przestrzeni przyciągają się, jeżeli:
a) są jednoimienne
b) są różnoimienne
c) są nieskończenie daleko
11. Materiały ferromagnetyczne to materiały, które przewodzą pole magnetyczne:
a) lepiej niż powietrze
b) tak jak powietrze
c) gorzej niż powietrze
12. Jaki kierunek przyjmuje pole magnetyczne wokół przewodnika z prądem ?
a) jest prostopadłe do przewodu
b) jest do niego równoległe
c) jest ukośne do przewodu
13. Jeżeli składowa elektryczna fali jest prostopadła do ziemi to fala ma polaryzację ?
a) poziomą
b) pionową
c) kołową
14. Czy prędkość fali elektromagnetycznej zależy od ośrodka, w którym się rozchodzi ?
a) tak
b) nie zależy
c) jest zawsze jednakowa
15. Długość fali rozgłośni Warszawa 1 wynosi dokładnie 1333,333 m. Jaka jest częstotliwość pracy tej stacji ?
a) 235 kHz
b) 225 kHz
c) 245 kHz
16. Jaki zakres dźwięków wystarcza dla zrozumiałego nadawania mowy ?
a) wąski od 300 Hz do 3,2 kHz
b) szerszy, od 100Hz do 5 kHz
c) pełny od 20 Hz do 15 kHz
17. Jaki mikrofon jest dobry dla stacji amatorskiej ?
a) dookólny
b) mikrofon silnie kierunkowy
c) o charakterystyce ?nerki?
18. Czy przy użyciu jednego generatora i powielania częstotliwości możemy zbudować kilkupasmowy amatorski nadajnik krótkofalowy ?
a) tak
b) nie
c) tylko na 2 pasma
19. Nadajnik UKF ma kwarc kanałowy 12 MHz. Ile razy musi być powielony by uzyskać 144 MHz ?
a) 16 razy
b) 12 razy
c) 18 razy
20. Modulacja telegraficzna CW polega na:
a) przerywaniu fali nośnej
b) zmianie jej częstotliwości
c) zmianie jej amplitudy
21. Kanał radiowy nadajnika telegraficznego CW jest:
a) bardzo szeroki
b) bardzo wąski
c) średni
22. Przy modulacji częstotliwości FM szeroko kanału radiowego dla nadajników amatorskich UKF wynosi:
a) 12,5 kHz
b) 50 kHz
c) 200 kHz
23. Jaka jest szerokość kanału radiowego przy emisji SSB ?
a) 9 kHz
b) 3,5 kHz
c) 1,5 kHz
24. Amatorska telewizja z powolnym analizowaniem SSTV może być stosowana do łączności prowadzonych:
a) na duże odległości na falach krótkich
b) tylko na UKF
c) tylko w internecie
25. Która z podanych mocy PEP odpowiada napiciu maksymalnemu U max = 100 V, zmierzonemu oscyloskopem na wyjściu nadajnika, na obciążeniu 50 om ?
a) 200 W
b) 100 W
c) 50 W
26. Opornik warstwowy metalizowany jest wykonany jako:
a) metalowa warstwa oporowa na wałku ceramicznym
b) warstwa drutu oporowego nawiniętego na wałku ceramicznym
c) warstwa oporowa węglowa na wałku ceramicznym
27. Do cewki powietrznej 100 uH wkładamy rdze ferrytowy o względnej przenikalności = 10. Ile wyniesie indukcyjność cewki ?
a) wzrośnie do 1000 uH
b) nie zmieni się
c) zmaleje do 10 uH
28. Są dwie cewki powietrzne. Przy tej samej średnicy i ilości zwojów, L1 jest nawinięta drutem dwa razy grubszym niż L2. Która z nich ma większą dobroć Q ?
a) cewka L2
b) cewka L1
c) obie mają taką samą dobroć, bo mają tą samą średnicę
29. Przekładnia transformatora wynosi 20 do 1. Strona pierwotna włączona jest na napicie sieci 240 V. Jakie napicie będzie po stronie wtórnej ?
a) 24 V
b) 12 V
c) 20 V
30. Diody prostownicze zasilające są stosowane do:
a) prostowania prądów wysokiej częstotliwości
b) do prostowania prądu w zasilaczach
c) do stabilizacji napięć
31. Diody Zenera to diody do:
a) stabilizacji napięć
b) świecące
c) na bardzo wysokie częstotliwości
32. Warikap to dioda:
a) dioda mikrofalowa
b) dioda pojemnościowa
c) dioda stabilizacyjna
33. Z jakich pierwiastków wykonywane są tranzystory i obwody scalone ?
a) z absolutnie czystego krzemu i germanu
b) z czystego krzemu i germanu z domieszkami boru i arsenu
c) z krzemu i tlenków krzemu
34. Do jakiego typu układów scalonych należy scalony wzmacniacz akustyczny ?
a) do układów scalonych cyfrowych
b) do układów scalonych analogowych
c) do scalonych pamięci
35. Kalkulator zawiera jeden układ scalony, wyświetlacz i klawiaturę. Do jakiej grupy zaliczymy układ scalony ?
a) małej skali integracji
b) średniej skali integracji
c) wielkiej skali integracji
36. Lampa elektronowa pentoda posiada:
a) pięć elektrod
b) cztery elektrody
c) trzy elektrody
37. Cztery oporniki o wartościach 5 om zostały połączone szeregowo. Ile wynosi oporność zastępcza tych oporów ?
a) 10 om
b) 20 om
c) 40 om
38. Ile oporników o wartości 200 om należy połączyć równolegle by uzyska sztuczne obciążenie antenowe 50 om ?
a) 5 szt.
b) 2 szt.
c) 4 szt.
39. Na rysunku przedstawiono schemat prostownika. Jak nazywa się ten rodzaj prostownika ?
a) prostownik dwupołówkowy
b) prostownik jednopołówkowy
c) prostownik mostkowy dwupołówkowy
40. Na rysunku przedstawiono schemat prostownika. Jak nazywa się ten rodzaj prostownika ?
a) prostownik dwupołówkowy
b) prostownik jednopołówkowy
c) prostownik mostkowy dwupołówkowy
41. Wzmacniacz wzmacnia sygnały w zakresie od 100Hz do 10 kHz. Wzmacniacz ten nazywamy wzmacniaczem:
a) niskiej częstotliwości
b) wzmacniaczem pośredniej częstotliwości
c) wzmacniaczem selektywnym
42. Kiedy wzmacniacz jest przesterowany ?
a) jak ma za duże napicie zasilania
b) jak ma za duże napicie wejściowe
c) jak pracuje w klasie C
43. W jakiej klasie ma pracować wzmacniacz rezonansowy w.cz. do wzmacniania sygnału SSB ?
a) w klasie C
b) w klasie AB
c) impulsowo
44. Na rysunku przedstawiono schemat stabilizacji PLL w formie ponumerowanych, ale nieopisanych bloków. Blok 1 to:
a) generator stabilizowany
b) komparator
c) dzielnik wzorca
45. Na rysunku przedstawiono schemat stabilizacji PLL w formie ponumerowanych, ale nieopisanych bloków. Blok 4 to:
a) dzielnik wzorca
b) generator wzorca
c) komparator
46. Na rysunku przedstawiono schemat blokowy odbiornika bezpośredniego wzmocnienia z reakcją. Blok 3 to:
a) wzmacniacz akustyczny
b) detektor z reakcją
c) wzmacniacz w.cz.
47. Na rysunku przedstawiono schemat blokowy odbiornika superheterodynowego AM z pojedynczą przemianą. Blok 1 to:
a) filtr wejściowy
b) wzmacniacz akustyczny
c) detektor AM
48. Na rysunku przedstawiono schemat blokowy odbiornika superheterodynowego AM z pojedynczą przemianą. Blok 5 to:
a) heterodyna
b) wzmacniacz akustyczny
c) detektor AM
49. Na rysunku przedstawiono schemat blokowy odbiornika superheterodynowego AM, CW, SSB z podwójną przemianą częstotliwości. Blok 1 to:
a) wzmacniacz w.cz.
b) wzmacniacz akustyczny
c) detektor AM CW SSB
50. Na rysunku przedstawiono schemat blokowy odbiornika superheterodynowego AM, CW, SSB z podwójną przemianą częstotliwości. Blok 9 to:
a) wzmacniacz akustyczny
b) wzmacniacz pośredniej cz.
c) heterodyna
51. Na rysunku przedstawiono schemat blokowy odbiornika homodynowego CW i SSB, na jedno pasmo amatorskie. Blok 1 to:
a) filtr wejściowy
b) wzmacniacz akustyczny
c) heterodyna
52. Na rysunku przedstawiono schemat blokowy odbiornika superheterodynowego FM na pasmo 144 MHz z podwójną przemianą częstotliwości, pracującego w kanałach fonicznych, stabilizowany kwarcami. Blok 2 to:
a) wzmacniacz akustyczny
b) I mieszacz
c) wzmacniacz II p.cz.
53. Jaka powinna być stabilność heterodyny w odbiorniku komunikacyjnym ? Częstotliwość heterodyny na najwyższym zakresie po włączeniu odbiornika powinna zmieniać się nie więcej jak:
a) o 200Hz
b) o 500 Hz
c) o 1000 Hz
54. Na rysunku przedstawiono schemat blokowy nadajnika telegraficznego na jedno pasmo amatorskie. Blok 4 to:
a) filtr wyjściowy
b) wzmacniacz mocy (PA)
c) separator
55. Na rysunku przedstawiono schemat blokowy nadajnika telegraficznego na kilka pasm amatorskich z powielaniem częstotliwości. Blok 1 to:
a) wzmacniacz mocy (PA)
b) oscylator (VFO)
c) separator
56. Na rysunku przedstawiono schemat blokowy nadajnika SSB na dwa pasma amatorskie z wzbudnicą 9 MHz. Blok 1 to:
a) wzmacniacz mocy (PA)
b) oscylator (VFO) 5 - 5.5 MHz
c) wzbudnica SSB 9 MHz
57. Na rysunku przedstawiono schemat blokowy nadajnika SSB na dwa pasma amatorskie z wzbudnic 9 MHz. Blok 2 to:
a) wzmacniacz sterujący
b) mieszacz
c) filtr wyjściowy
58. Na rysunku przedstawiono schemat blokowy nadajnika UKF na pasmo 144MHz z powielaniem częstotliwości kanałowego generatora kwarcowego 8 MHz. Blok 1 to:
a) wzmacniacz mocy (PA)
b) generator kwarcowy modulowany
c) modulator
59. Na rysunku przedstawiono schemat blokowy nadajnika UKF na pasmo 144MHz z powielaniem częstotliwości kanałowego generatora kwarcowego 8 MHz. Blok 7 to:
a) modulator
b) filtr wyjściowy
c) I powielacz x 3
60. Jaka jest horyzontalna charakterystyka promieniowania dipola półfalowego zawieszonego poziomo ?
a) dookólna
b) ósemkowa
c) kierunkowa w linii zawieszenia
61. Jaka jest horyzontalna charakterystyka promieniowania pionowej anteny ćwierćfalowej ?
a) dookólna
b) kierunkowa
c) w kształcie koniczyny
62. Na rysunku przedstawiona jest antena typu Yagi. Element 1 to:
a) reflektor
b) radiator
c) I direktor
63. Na rysunku przedstawiona jest antena typu Yagi. Element 2 to:
a) radiator
b) II direktor
c) reflektor
64. Na rysunku przedstawiona jest antena typu Yagi. Element 3 to:
a) radiator
b) I direktor
c) II direktor
65. Na rysunku przedstawiona jest antena typu Yagi. Element 4 to:
a) I direktor
b) II direktor
c) radiator
66. Dlaczego kable koncentryczne nadawcze wykonywane są z opornością falową 50 om ?
a) bo jest ona zbliżona do oporności dipola półfalowego
b) bo najłatwiej takie wykonać
c) bo wymagają do wykonania najmniejszej ilości materiału
67. W jakim przypadku powstaje w linii przesyłowej w.cz. fala stojąca ?
a) kiedy kabel nie jest ułożony prosto
b) kiedy obok kabla koncentrycznego przechodzi inny kabel
c) kiedy oporność obciążenia nie jest zgodna z opornością falową kabla
68. Jak nazywa się przyrząd do mierzenia fali stojącej w kablu koncentrycznym ?
a) rezystomierz
b) reflektometr
c) refraktometr
69. Reflektometr wskazuje, że fala padająca jest równa fali odbitej. WFS równy jest nieskończoności. Co może być przyczyną takiego stanu ?
a) zwarcie lub przerwa w kablu
b) niewielka zmiana oporności falowej anteny
c) zamoczenie izolacji w kablu
70. Połączenie niesymetrycznego kabla koncentrycznego 50 om do symetrycznej anteny o oporności falowej 50 om wymaga zastosowania:
a) transformatora impedancji 1 do 4
b) symetryzatora 1 do 1
c) baluna o przekładni 1 do 2
71. Czy stan jonosfery ma wpływ na rozchodzenie się fal krótkich ?
a) słaby
b) tylko okresowo, w dzień
c) zasadniczy
72. Co jaki okres czasu następują bardzo dobre warunki propagacyjne i z czym to jest związane ?
a) nieregularnie
b) co kilka lat w związku z ociepleniem
c) regularnie co 11 lat przy maksymalnej aktywności słonecznej
73. Co to jest zasięg horyzontalny na UKF ?
a) zasięg wyznaczony linią horyzontu przy prostoliniowym rozchodzeniu się fal
b) zasięg obliczony z mocy promieniowanej e.i.r.p.
c) zasięg teoretyczny nadajnika
74. Dalekie rozchodzenie się fal UKF podczas inwersji temperaturowej w troposferze polega na:
a) na wielokrotnym odbijaniu się fal od ciepłej ziemi
b) na odbijaniu fal radiowych od ciepłego powietrza
c) prowadzeniu fal przez dukty powstałe z warstw ciepłego i zimnego powietrza
75. Skrót EME oznacza łączności na UKF:
a) z wykorzystaniem odbicia sygnału od Księżyca
b) wykorzystaniem do łączności siły elektromotorycznej SEM
c) za pomocą elektromagnetycznej emisji EME na UKF
76. Jak nazywa się przyrząd do pomiaru napięcia ?
a) omomierz
b) woltomierz
c) amperomierz
77. Jakim przyrządem możemy zmierzyć wartość opornika ?
a) omomierzem
b) woltomierzem
c) amperomierzem
78. Co to jest przyrząd uniwersalny wielozakresowy ?
a) przyrząd do pomiaru tylko jednego napięcia
b) przyrząd do pomiarów, napięć, prądów, oporności, w wielu zakresach
c) przyrząd do pomiaru wielu napięć
79. Jak zmierzyć moc prądu stałego ?
a) zmierzyć prąd i napięcie w obwodzie i obliczyć
b) zmierzyć oporność obwodu i obliczyć
c) zmierzyć prąd i obliczyć
80. Jak w warunkach amatorskich zmierzyć moc wyjściową nadajnika ?
a) poprzez pomiar napięcia skutecznego na oporze sztucznej anteny 50 om i obliczenie
b) poprzez pomiar prądu i napięcia stałego doprowadzonego do stopnia mocy (PA)
c) poprzez uzyskanie raportu od korespondenta
81. Jakim przyrządem mierzymy dopasowanie obciążenia do kabla koncentrycznego ?
a) żarówką włączoną w szereg na maksimum świecenia
b) sprawdzeniem czy kabel się nie grzeje
c) za pomocą reflektometru przelotowego
82. Do czego służy falomierz cyfrowy ?
a) do dokładnego pomiaru częstotliwości
b) do pomiaru dewiacji
c) do pomiaru modulacji
83. Jakie zakłócenia radiowe są obecnie najbardziej uciążliwe ?
a) zakłócenia naturalne, burze
b) zakłócenia powodowane przez inne urządzenia elektryczne
c) szumy kosmiczne
84. Jak zwalczamy zakłócenia rozprowadzane siecią energetyczną ?
a) przez stosowanie grubych przewodów
b) przez stosowanie filtrów sieciowych i ekranowanie urządzeń, odpowiednią konstrukcję
c) przez zasilanie bateryjne urządzeń
85. Co to jest kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) ?
a) zamienność urządzeń
b) wymogi co do podobnej obsługi urządzeń elektrycznych
c) taka konstrukcja sprzętu, by urządzenia nie wpływały na siebie i mogły pracować bez powodowania wzajemnych zakłóceń
86. Jeżeli nadajnik amatorski powoduje zakłócenia, to jakie elementy sprawdzamy w pierwszej kolejności ?
a) zawieszenie anteny
b) odbiornik
c) liniowość stopnia mocy (PA) i filtr wyjściowy
87. Dlaczego w zabudowie miejskiej stosujemy do anten kable koncentryczne ?
a) bo są ogólnie dostępne
b) bo są trwałe
c) bo przy dopasowaniu nie promieniują energii i mogą przechodzić obok innych anten i urządzeń
88. Jeżeli nadajnik promieniuje energię w.cz. poprzez sieć zasilającą to stosujemy:
a) filtr w.cz. na wyjściu antenowym nadajnika
b) uziemiamy obudowę
c) uziemiamy obudowę i włączamy filtr sieciowy w zasilanie
89. Jaka instytucja zajmuje się lokalizowaniem zakłóceń radiowych i radioelektrycznych oraz badaniem sprzętu radionadawczego ?
a) Urząd Komunikacji Elektronicznej
b) Ministerstwo Ochrony Środowiska
c) Sztaby antykryzysowe
2. Bezpieczeństwo pracy przy urządzeniach elektrycznych i radiowych
90. Jakie dodatkowe zabezpieczenie, oprócz umieszczenia jej na bezpiecznej wysokości, są zalecane dla anteny na terenowym QTH ?
a) nie są potrzebne żadne dodatkowe zabezpieczenia
b) wykonanie anteny z drutu miedzianego w igielicie
c) zakaz przebywania pod anten podczas nadawania
91. Czy można wykorzystać sieć wodociągową jako uziemienie ?
a) tak
b) jedynie po zbocznikowaniu wodomierza i upewnieniu się, że jest ona uziemiona
c) nie, jest to zabronione
92. Sztuczne oddychanie wykonujemy zamiennie z masażem serca ? w stosunku:
a) 30 uciśnięć serca na dwa wdechy
b) 20 uciśnięć serca na cztery wdechy
c) 15 uciśnięć serca na sześć wdechów
93. Podczas pracy z komputerem minimalne zalecane przerwy wynoszą:
a) co dwie godziny po 20 minut
b) co godzinę pięć minut
c) co trzy godziny po dziesięć minut
94. Anteny odłączamy i uziemiamy w sytuacji, gdy:
a) kończymy pracę i idziemy spać
b) odchodzimy od stacji na czas dłuższy niż 15 minut
c) odchodzimy od stacji na czas dłuższy niż godzin
95. Jakie oznaczenie na rękojeści narzędzia ma istotne znaczenie przy pracach elektrycznych ?
a) rodzaj zastosowanej izolacji
b) nazwa producenta
c) dopuszczalne napięcie pracy
96. Czy użycie kabla koncentrycznego TV jest zasadne do budowy anteny nadawczej KF ?
a) nie ma żadnego uzasadnienia dla takiego rozwiązania
b) tak, ale jedynie dla nadajników małej mocy
c) tak, ale nadaje się tylko kabel w igielicie o odpowiedniej średnicy
97. Dlaczego stosuje się ograniczenia w przebywaniu (zamieszkaniu) w bezpośrednim sąsiedztwie dużych obiektów nadawczych radiowych i telewizyjnych ?
a) ze względu na wyładowania atmosferyczne
b) ze względu na duże natężenie pola elektromagnetycznego mogące mieć negatywny wpływ na zdrowie
c) ze względu na możliwość przewrócenia się masztu
98. Czy wolno wykonywać prace antenowe przy włączonym nadajniku ?
a) wolno, bez żadnych ograniczeń
b) wolno, ale tylko przy małych mocach nadajnika
c) kategorycznie nie wolno
99. Na polu antenowym mamy kilka anten na różne pasma. Czy można regulować nieczynne anteny, jeżeli obok pracuje na podobnej antenie nadajnik KF ?
a) nie wolno
b) można
c) można, ale tylko gdy nadajnik ten pracuje z małą mocą
100. Spełnienie jakich warunków konstrukcyjnych ogranicza przedostawanie się energii w.cz. niepożądanymi drogami ?
a) dobre uziemienie i szczelność ekranowania
b) filtrowany zasilacz
c) odpowiedni przekrój kabla sieciowego
101. Czy źle wykonany uziom może być przyczyną szkodliwego promieniowania w.cz. ?
a) nie
b) tak
c) nie zawsze
102. Jakie niebezpieczeństwo grozi, gdy trzymamy w rękach naładowany kondensator elektrolityczny ?
a) porażenie prądem elektrycznym
b) nie ma żadnego niebezpieczeństwa
c) implozja kondensatora
103. Czy zwarcie bateryjki o napięciu 9V (np. 6F22 ? nowej!) drutem o średnicy 0,4 mm może być niebezpieczne ?
a) nie ma żadnego zagrożenia
b) tak, może spowodować pożar
c) tak, może spowodować stopienie się drutu i poparzenie roztopionym metalem
104. Co należy zrobić przed rozpoczęciem ładowania akumulatora samochodowego ?
a) zanotować godzinę
b) wykręcić korki wlewowe dla elektrolitu i ustawić właściwy prąd ładowania
c) uziemić prostownik
105. Czy kondensator elektrolityczny musi mieć napięcie pracy równe lub większe niż napięcie występujące w układzie w jakim pracuje ?
a) napięcie pracy kondensatora nie ma znaczenia
b) napięcie pracy kondensatora ma znaczenia tylko w niektórych typach układów
c) koniecznie, gdyż może ulec zniszczeniu
106. Czy brak filtru przeciw zakłóceniowego na obwodzie zasilania sieciowego może być przyczyną zakłóceń w pracy urządzenia ?
a) tak, ale tylko przy dużej mocy
b) zawsze, bez względu na moc
c) to nie ma znaczenia, rolę filtru pełni transformator zasilacza
107. Jakie czynniki obniżają oporność elektryczną ciała człowieka ?
a) wilgoć, powierzchnia dotyku, zmęczenie, zranienia
b) pora dnia, stan pogody, wiek
c) klasa pracy urządzenia, uszkodzona izolacja kabli, brak filtra w.cz.
108. Czy promieniowanie elektromagnetyczne w.cz. może mieć wpływ na zdrowie człowieka ?
a) nie
b) tak
c) nie, jeśli używamy specjalnego ubrania ochronnego
109. Czy sztuczne obciążenie w postaci opornika bezindukcyjnego powinno być ekranowane ?
a) nie ma takiej potrzeby
b) tak, zawsze powinno być ekranowane i uziemione w tym samym punkcie co radiostacja
c) tylko w przypadku gdy wzmacniacz mocy nie jest właściwie dostrojony
110. Jaki wpływ mają opary powstające podczas lutowania ?
a) są szkodliwe dla zdrowia
b) są nieszkodliwe dla zdrowia
c) ich wpływ na zdrowie zależy od typu stosowanej lutownicy
111. Czy można lutować przewody miedziane używając zamiast kalafonii kwasu solnego ?
a) można
b) nie można, miedz lutujemy wyłącznie przy użyciu kalafonii
c) jest to dopuszczalne jedynie podczas lutowania przewodów o dużej średnicy
112. Czy można uruchomić urządzenie po przeniesieniu z zimnego pomieszczenia do ciepłego ?
a) istnieje bezwzględny zakaz
b) można, ale po odczekaniu pewnego czasu
c) można natychmiast, bez żadnego ryzyka
113. Czy plastikowa obudowa urządzenia QRP stanowi odpowiednie zabezpieczenie przed oddziaływaniem energii w.cz. ?
a) jest to wystarczające zabezpieczenie przed energią w.cz.
b) urządzenia te używa się głównie na terenowym QTH więc takie zabezpieczenie nie jest potrzebne
c) nie stanowi żadnego zabezpieczenia przed energią w.cz.
114. Czy klucz telegraficzny podłączony do radia powinien być połączony z masą radia i uziemiony ?
a) nie ma takiej potrzeby
b) jest to decyzja radioamatora
c) jest to bezwzględna konieczność
115. Czy dopuszczalne jest użycie sieci CO (np. kaloryfera) do uziemienia radiostacji ?
a) tak
b) tylko po upewnieniu się, że jest ona właściwie uziemiona
c) nie
116. Jaki zapas mocy powinien mieć zasilacz urządzeń AM i FM przewidziany do ciągłej bezawaryjnej pracy ?
a) 20% więcej
b) 50% więcej
c) 10 % więcej powyżej mocy maksymalnej
117. Czy można wykorzystać jako uziemienie rurę instalacji gazowej ?
a) bezwzględnie nie wolno
b) wolno bez żadnych ograniczeń
c) wolno jedynie w sytuacji, gdy nie dysponuje się innym uziemieniem
3. Przepisy i procedury operatorskie
118. Co oznacza wg kodu Q symbol QRG ?
a) włączam większą moc nadajnika
b) moja częstotliwość jest ...
c) siła twoich sygnałów waha się
119. Co oznacza wg kodu Q symbol QSY ?
a) przejdź na częstotliwość, zmień częstotliwość
b) do usłyszenia na innej częstotliwości
c) mam uszkodzoną antenę
120. Co oznacza wg kodu Q symbol QRM ?
a) jestem czynny w eterze od miesiąca
b) odbieram twoje sygnały bardzo dobrze zmniejsz moc
c) mam zakłócenia od innych stacji
121. Co oznacza wg kodu Q symbol QRN ?
a) jestem czynny w eterze od niedawna
b) mam zakłócenia atmosferyczne
c) pracuję na radiostacji tylko w niedzielę
122. Co oznacza wg kodu Q symbol QSB ?
a) siła twoich sygnałów waha się
b) w okolicy jest burza, wyłączam radiostację
c) używam anteny dookolnej
123. Co oznacza wg kodu Q symbol QRV ?
a) o której godzinie rozpoczęliśmy łączność
b) jestem gotów do pracy, jestem czynny w eterze
c) proszę powtórzyć ostatnią relację
124. Co oznacza wg kodu Q symbol QTH ?
a) nie mam ochoty z tobą dalej rozmawiać
b) przekazuję wiadomość od...
c) moje położenie geograficzne jest...
125. Co oznacza wg kodu Q symbol QRP ?
a) nadawaj powoli
b) zmniejsz moc, zmniejszam moc
c) powtórz swój znak wywoławczy
126. Co oznacza wg kodu Q symbol QTC ?
a) wyłączam stację
b) na jaką częstotliwość mam się przestroić
c) mam dla ciebie pilną wiadomość
127. Co oznacza wg kodu Q symbol QSO ?
a) moje położenie geograficzne jest...
b) łączność, mam łączność
c) siła twoich sygnałów waha się
128. Co oznacza wg kodu Q symbol QSL ?
a) potwierdzam odbiór, przyślę kartę potwierdzającą łączność
b) nadawaj szybciej
c) słucham na częstotliwości
129. Co oznacza skrót slangu radioamatorskiego RX ?
a) antena pionowa
b) odbiornik
c) klucz elektroniczny
130. Co oznacza skrót slangu radioamatorskiego Unlis ?
a) nielicencjonowany nadawca
b) zakłócenia w odbiorze telewizji
c) zawody w łowach na lisa
131. Co oznacza skrót slangu radioamatorskiego YL ?
a) antena z linki miedzianej
b) czas uniwersalny
c) panna - młoda pani
132. Co oznacza skrót slangu radioamatorskiego RPT ?
a) proszę powtórzyć, powtórzę, powtarzam
b) proszę
c) przechodzę na inny kanał
133. Kiedy należy podawać raport o słyszalności ?
a) na początku łączności i na życzenie korespondenta
b) w odstępach 5-10 minut
c) po każdym przekazaniu mikrofonu
134. Czy po zdaniu egzamin na świadectwo operatora urządzeń radiowych można samodzielnie nadawać na radiostacji amatorskiej ?
a) można, ale pod nadzorem radioamatora posiadającego pozwolenie radiowe
b) nie można, ponieważ do używania radiostacji amatorskiej upoważnia jedynie pozwolenie radiowe
c) można bez żadnych ograniczeń
135. Jakie należy spełnić warunki aby uzyskać pozwolenie radiowe na używanie radiostacji amatorskiej ?
a) należy posiadać świadectwo operatora urządzeń radiowych i odbyć trzymiesięczną praktykę na stacji klubowe
b) należy posiadać świadectwo operatora urządzeń radiowych i co najmniej średnie wykształcenie
c) należy posiadać świadectwo operatora urządzeń radiowych
136. Czy razem ze świadectwem operatora urządzeń radiowych przydzielany jest znak wywoławczy dla radiostacji amatorskiej ?
a) tak
b) nie, znak wywoławczy przydzielany jest w pozwoleniu radiowym
c) tak, jeżeli dana osoba posiada radiostację
137. Co to jest znak wywoławczy ?
a) jest to symbol określający typ (model) radiostacji amatorskiej
b) jest to hasło pozwalające wywołać konkretnego rozmówcę
c) jest to kombinacja liter i cyfr stanowiąca unikalny w skali światowej identyfikator radiostacji amatorskiej
138. Czy można radioamatorski znak wywoławczy używać podczas pracy na innych pasmach ?
a) można, po uzyskaniu specjalnej zgody PZK
b) absolutnie nie, znak radioamatorski można używać tylko w zakresach częstotliwości przeznaczonych dla radioamatorów
c) nie jest to zabronione i zależy od decyzji radioamatora
139. Co to jest znak okolicznościowy ?
a) jest to znak używany dla uczczenia ważnej okoliczności o charakterze osobistym, środowiskowym lub regionalnym
b) jest to znak używany przez osoby spoza środowiska radioamatorów
c) jest to znak używany przez radioamatorów z innych krajów podczas okolicznościowych wizyt w Polsce
140. W jaki sposób można uzyskać znak okolicznościowy ?
a) na życzenie osoby zainteresowanej znak okolicznościowy przydziela w Polski Związek Krótkofalowców
b) na wniosek osoby zainteresowanej znak okolicznościowy przydziela Delegatura UKE
c) można po wybraniu znaku okolicznościowego używać go bez ograniczeń
141. Co to jest dziennik łączności LOG ?
a) jest to dokument radiostacji amatorskiej zawierający informacje o korespondencji z innymi radiostacjami amatorskimi, zawierający znak stacji, imię operatora, datę, godzinę, pasmo w jakim przeprowadzono QSO
b) jest to informacja o procedurach obowiązujących podczas łączności z innymi stacjami
c) jest to informacja o kontroli radiostacji przez inspektorów UKE
142. Czy prowadzenie dziennika łączności LOG jest obowiązkowe ?
a) jest to podstawowy obowiązek każdego radioamatora
b) prowadzenie Logu nie jest obowiązkowe, lecz wskazane
c) prowadzenie dziennika łączności może być nakazane jako zalecenie pokontrolne inspektorów ochrony środowiska
143. Co znaczy określenie czas uniwersalny UTC ?
a) czas odpowiadający południkowi zerowemu (GMT), stosowany przez radioamatorów do odnotowania w Logu godz. łączności
b) czas w którym nie należy nawiązywać QSO
c) czas w którym można nawiązywać łączności z krajami europejskimi
144. Okręg wywoławczy SP1 to obszar:
a) województwa zachodniopomorskiego
b) województwa pomorskiego
c) województwa mazowieckiego
145. Okręg wywoławczy SP2 to obszar:
a) województwa zachodniopomorskiego
b) województw kujawsko-pomorskiego i pomorskiego
c) województwa mazowieckiego
146. Okręg wywoławczy SP3 to obszar:
a) województwa mazowieckiego
b) województw lubuskiego i wielkopolskiego
c) województw kujawsko-pomorskie i pomorskie
147. Okręg wywoławczy SP4 to obszar:
a) województwa mazowieckiego
b) województw lubuskiego i wielkopolskiego
c) województw podlaskiego i warmińsko-mazurskiego
148. Okręg wywoławczy SP5 to obszar:
a) województwa mazowieckiego
b) województw kujawsko-pomorskiego i pomorskiego
c) województwa zachodnio-pomorskiego
149. Okręg wywoławczy SP6 to obszar:
a) województwa mazowieckiego
b) województw dolnośląskiego i opolskiego
c) województwa zachodniopomorskiego
150. Okręg wywoławczy SP7 to obszar:
a) województwa mazowieckiego
b) województw dolnośląskiego i opolskiego
c) województw łódzkiego i świętokrzyskiego
151. Okręg wywoławczy SP8 to obszar:
a) województw dolnośląskiego i opolskiego
b) województw lubelskiego i podkarpackiego
c) województwa zachodniopomorskiego
152. Okręg wywoławczy SP9 to obszar:
a) województw małopolskiego i śląskiego
b) województw lubelskiego i podkarpackiego
c) województwa zachodniopomorskiego
4. Przepisy dotyczące radiokomunikacyjnej służby amatorskiej
153. Jak nazywa się organ międzynarodowy ustalający ogólnoświatowe zasady wykonywania działalności telekomunikacyjnej i radiokomunikacyjnej ?
a) Organizacja Narodów Zjednoczonych (ONZ)
b) Międzynarodowy Związek Telekomunikacyjny (ITU)
c) Światowa Organizacja Handlu (WTO)
154. Gdzie mieści się siedziba Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego (ITU) ?
a) w Nowym Jorku
b) w Wiedniu
c) w Genewie
155. Ile krajów zrzesza Międzynarodowy Związek Telekomunikacyjny ?
a) 50-100
b) 100-150
c) 150-200
156. Jaki organ Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego (ITU) decyduje o przeznaczeniach poszczególnych zakresów częstotliwości dla różnych służb radiokomunikacyjnych ?
a) Rada Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego (ITU)
b) Światowe Konferencje Radiokomunikacyjne
c) Biuro Radiokomunikacji ITU
157. Jaki dokument obowiązujący wszystkie kraje członkowskie Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego (ITU) określa zasady wykonywania służby radiokomunikacyjnej amatorskiej i służby amatorskiej satelitarnej oraz wymienia przyznane tym służbom zakresy częstotliwości ?
a) Konstytucja ITU
b) Regulamin Radiokomunikacyjny (Radio Regulations) ITU
c) Konwencja ITU
158. W którym roku Rzeczpospolita Polska przystąpiła do Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego (ITU) ?
a) 1921
b) 1935
c) 1956
159. Jak brzmi definicja służby amatorskiej zamieszczona w Regulaminie Radiokomunikacyjnym Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego (ITU) ?
a) służba radiokomunikacyjna wykonywana przez radioamatorów w celu nawiązywania wzajemnych znajomości i wymiany informacji technicznych
b) służba radiokomunikacyjna mająca na celu samokształcenie, wzajemne komunikowanie się i eksperymenty techniczne prowadzone przez amatorów, to jest przez odpowiednio upoważnione osoby interesujące się techniką radiową wyłącznie z pobudek osobistych, bez celów zarobkowych
c) służba radiokomunikacyjna mająca na celu badanie propagacji fal radiowych w zakresach krótkofalowym i ultrakrótkofalowym oraz warunków meteorologicznych
160. Regulamin Radiokomunikacyjny ITU dzieli świat na trzy regiony. W którym regionie radiokomunikacyjnym znajduje się Polska ?
a) w trzecim
b) w pierwszym
c) w drugim
161. Czy Regulamin Radiokomunikacyjny ITU przewiduje wykorzystanie stacji amatorskich w akcjach humanitarnych, niesienia pomocy w przypadkach katastrof, klęsk żywiołowych i innych zagrożeń ?
a) nie zezwala na takie wykorzystanie stacji amatorskich
b) niezbędny jest specjalny wpis do pozwolenia radioamatorskiego
c) usilnie zaleca się wykorzystywanie stacji amatorskich w powyższych przypadkach
162. Czy Regulamin Radiokomunikacyjny reguluje zasady przyznawania znaków wywoławczych stacjom amatorskim ?
a) nie, regulują to przepisy krajowe
b) tak, Regulamin Radiokomunikacyjny określa ściśle zasady przyznawania znaków
c) nie, znak wywoławczy obiera sobie sam operator stacji
163. Czy postanowienia Regulaminu Radiokomunikacyjnego ITU dotyczące służby amatorskiej obowiązuj również w służbie amatorskiej satelitarnej ?
a) tak, obowiązują
b) nie, obowiązują odrębne przepisy
c) nie obowiązują żadne przepisy
164. Co zgodnie z Regulaminem Radiokomunikacyjnym ITU musi zapewnić operator amatorskiej orbitalnej stacji satelitarnej ?
a) nadawanie przez amatorską stację satelitarną jej znaku wywoławczego
b) niezwłoczne zdalne wyłączenie amatorskiej stacji satelitarnej w przypadku powodowania przez nią szkodliwych zakłóceń dla innych służb radiokomunikacyjnych
c) nadawanie przez amatorską stację satelitarną komunikatów meteorologicznych
165. Jak nazywa się organ międzynarodowy zrzeszający krajowe administracje łączności z terenu Europy ?
a) Rada Europy (EC)
b) Europejska Konferencja Administracji Pocztowych i Telekomunikacyjnych (CEPT)
c) Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE)
166. Gdzie mieści się siedziba Europejskiego Biura Radiokomunikacji (ERO) ?
a) w Brukseli
b) w Helsinkach
c) w Kopenhadze
167. Jakiego rodzaju dokumenty regulujące działalność radiokomunikacyjną w Europie przyjmuje i wprowadza Europejska Konferencja Administracji Pocztowych i Telekomunikacyjnych (CEPT) i publikuje Europejskie Biuro Radiokomunikacji (ERO) ?
a) decyzje
b) decyzje i zalecenia
c) decyzje, zalecenia i raporty
168. Jakie dokumenty Europejskiej Konferencji Administracji Pocztowych i Telekomunikacyjnych (CEPT) regulują sprawy międzynarodowego uznawania pozwoleń i międzynarodowych wymagań egzaminacyjnych w służbie amatorskiej ?
a) Uchwały Komitetu Komunikacji Elektronicznej CEPT
b) Zalecenia CEPT T/R 61-01 i T/R 61-02
c) Zalecenia CEPT T/R 22-01 i T/R 22-02
169. Przez jaki okres czasu może posiadacz międzynarodowego pozwolenia amatorskiego zgodnego z zaleceniem CEPT T/R 61-01 pracować z terytorium innego kraju uznającego to zalecenie, bez konieczności uzyskiwania pozwolenia od miejscowej administracji łączności ?
a) 1 miesiąc
b) 3 miesiące
c) 1 rok
170. Czy przepisy Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego (ITU) i Europejskiej Konferencji Administracji Pocztowych i Telekomunikacyjnych (CEPT) wprowadzają obowiązkowy wymóg umiejętności odbioru i nadawania znaków w kodzie Morse-a przy egzaminie na świadectwo radiooperatora w służbie amatorskiej ?
a) wprowadzają wymóg jako obowiązkowy
b) pozostawiaj powyższy wymóg do decyzji krajowych administracji łączności
c) znoszą całkowicie powyższy wymóg
171. Kto określa maksymalną moc wyjściową radiostacji amatorskiej podawaną w pozwoleniu ?
a) Międzynarodowy Związek Telekomunikacyjny (ITU)
b) Europejskie Biuro Radiokomunikacji (ERO)
c) krajowa administracja łączności
172. Jaka organizacja reprezentuje służbę amatorską na forum międzynarodowym ?
a) Międzynarodowy Związek Telekomunikacyjny (ITU)
b) Międzynarodowy Związek Radioamatorów (IARU)
c) Europejskie Biuro Radiokomunikacji (ERO)
173. Ile organizacji regionalnych składa się na ogólnoświatowy Międzynarodowy Związek Radioamatorów (IARU ? the International Amateur Radio Union) ?
a) trzy
b) cztery
c) pięć
174. W którym roku i w jakim miejscu powstał Międzynarodowy Związek Radioamatorów (IARU) ?
a) w roku 1930 w Genewie
b) w roku 1925 w Paryżu
c) w roku 1910 w Berlinie
175. W którym roku powstał Polski Związek Krótkofalowców (PZK), reprezentujący całość polskiej służby radiokomunikacyjnej amatorskiej w kraju i na forum międzynarodowym ?
a) w roku 1924
b) w roku 1930
c) w roku 1946
176. Kto był pierwszym prezesem Polskiego Związku Krótkofalowców ?
a) Tadeusz Heftman
b) Jan Ziembicki
c) Janusz Groszkowski
177. Jaki organ krajowy reguluje i kontroluje pracę stacji amatorskich, przeprowadza egzaminy na świadectwa operatora urządzeń radiowych i wydaje pozwolenia w służbie amatorskiej ?
a) Minister właściwy do spraw łączności
b) Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej
c) Minister właściwy do spraw wewnętrznych
178. Jaki podstawowy akt prawny reguluje działalność telekomunikacyjną i radiokomunikacyjną w Polsce ?
a) statut Urzędu Komunikacji Elektronicznej (UKE)
b) ustawa Prawo ochrony środowiska
c) ustawa Prawo telekomunikacyjne
179. W jakim dokumencie określone są zakresy częstotliwości przeznaczone w Polsce dla służby amatorskiej i służby amatorskiej satelitarnej ?
a) w ustawie Prawo telekomunikacyjne
b) w rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie Krajowej Tablicy Przeznaczeń Częstotliwości
c) w decyzjach Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej
180. Czy stosowane w Krajowej Tablicy Przeznaczeń Częstotliwości określenie ? służba pierwszej ważności? oznacza, że:
a) służba taka jest chroniona przed szkodliwymi zakłóceniami ze strony służb drugiej ważności
b) służba taka może żądać ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami ze strony stacji tej samej lub innych służb, którym częstotliwości mogą zostać przydzielone w późniejszym terminie
c) służba taka może żądać ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami ze strony stacji tej samej lub innych służb, którym częstotliwości mogą zostać przydzielone w późniejszym terminie, służba taka nie może powodować szkodliwych zakłóceń w pracy stacji służb pierwszej ważności, którym przydzielono częstotliwości lub mogą być przydzielone w późniejszym terminie
181. Czy stosowane w Krajowej Tablicy Przeznaczeń Częstotliwości określenie ? służba drugiej ważności - oznacza, że:
a) służba taka nie może powodować szkodliwych zakłóceń w pracy stacji służb pierwszej ważności, którym przydzielono częstotliwości lub mogą być przydzielone w późniejszym terminie
b) służba taka nie może powodować szkodliwych zakłóceń w pracy stacji służb pierwszej ważności, którym przydzielono częstotliwości lub mogą być przydzielone w późniejszym terminie; służba taka nie może żądać ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami ze strony stacji służb pierwszej ważności; którym przydzielono częstotliwości lub mogą być przydzielone w późniejszym terminie; służba taka może jednak żądać ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami ze strony stacji tej samej lub innych służb drugiej ważności, którym częstotliwości mogą być przydzielone w późniejszym terminie.
c) służba taka może żądać ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami ze strony stacji tej samej lub innych służb drugiej ważności, którym częstotliwości mogą być przydzielone w późniejszym terminie
182. Jaki dokument określa kategorie pozwoleń w służbie amatorskiej i dozwolone moce wyjściowe radiostacji amatorskiej ?
a) ustawa Prawo telekomunikacyjne
b) rozporządzenie ministra właściwego do spraw łączności
c) zarządzenie Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej
183. Do czego upoważnia świadectwo operatora klasy A w służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej ?
a) do uzyskania pozwolenia amatorskiego kategorii 1
b) do uzyskania pozwolenia amatorskiego kategorii 3
c) wyłącznie do pracy na radiostacji klubowej
184. Do czego upoważnia świadectwo operatora klasy C w służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej ?
a) do uzyskania pozwolenia amatorskiego kategorii 2
b) do uzyskania pozwolenia amatorskiego kategorii 3
c) do organizowania zawodów w amatorskiej radiolokacji sportowej
185. jaki okres czasu wydawane są indywidualne pozwolenia amatorskie kategorii 1 do 3 ?
a) 10 lat
b) 15 lat
c) dożywotnio
186. Na jaki okres czasu wydawane są pozwolenia amatorskie kategorii 5 ?
a) 5 lat
b) 10 lat
c) 15 lat
187. Jaka jest maksymalna moc wyjściowa radiostacji amatorskiej w przypadku pozwolenia kategorii 1 uzyskanego po raz pierwszy ?
a) 50 watów
b) 500 watów
c) 250 watów
188. Jaka jest maksymalna moc wyjściowa radiostacji amatorskiej w przypadku pozwolenia kategorii 1 uzyskanego w wyniku posiadania pozwolenia tejże kategorii co najmniej przez 10 lat ?
a) 150 watów
b) 250 watów
c) 500 watów
189. Jaka jest maksymalna moc wyjściowa radiostacji amatorskiej w przypadku pozwolenia kategorii 3 ?
a) 15 watów
b) 100 watów
c) 150 watów
190. Jaka jest moc maksymalna wyjściowa radiostacji amatorskiej w przypadku pozwolenia kategorii 5 ?
a) 50 watów dla nadajnika poniżej 30MHz a 15 watów dla nadajnika powyżej 30MHz
b) 50 watów
c) 150 watów
191. Jaka jest maksymalna moc wyjściowa radiostacji w przypadku pozwolenia dodatkowego, wydawanego w celu przeprowadzenia eksperymentu technicznego lub udziału w zawodach lub konkursach międzynarodowych ?
a) 500 watów
b) 1000 watów
c) 1500 watów
192. W jakich zakresach krótkofalowych może pracować operator posiadający pozwolenie kategorii 1 ?
a) 3500 - 3800 kHz oraz 7000 - 7100 kHz
b) 7000 - 7100 kHz oraz 28000 - 29700 kHz
c) we wszystkich zakresach częstotliwości przeznaczonych dla służby radiokomunikacyjnej amatorskiej na terytorium RP
193. W jakich zakresach częstotliwości może pracować operator posiadający pozwolenie kategorii 3 ?
a) 28000-29700 kHz oraz 144-146 MHz
b) 1,81-2 MHz; 3,5-3,8 MHz; 7-7,2 MHz; 14-14,35 MHz; 21-21,45 MHz; 28-29,7 MHz, 144-146 MHz; 430-440 MHz oraz 10-10,5 GHz
c) 28000-29700 kHz oraz 430-440 MHz
194. Jaki jest minimalny wiek, w którym można przystąpić do egzaminu i uzyska świadectwo operatora urządzeń radiowych w służbie amatorskiej oraz uzyskać pozwolenie dla służby radiokomunikacyjnej amatorskiej ?
a) 10 lat dla uzyskania świadectwa klasy C oraz 15 lat dla uzyskania świadectwa klasy A
b) 15 lat dla uzyskania świadectwa klasy A i C
c) nie określono minimalnego wieku
195. Jakimi rodzajami emisji radiowych wolno pracować operatorowi w służbie amatorskiej w zakresie częstotliwości 50-52 MHz ?
a) wyłącznie emisją A1A (telegrafia)
b) wyłącznie emisją F3E (telefonia z modulacją częstotliwości)
c) wszystkimi rodzajami emisji z wyjątkiem F3E
196. Jakimi rodzajami emisji radiowych i z jaką mocą wolno pracować operatorowi w służbie amatorskiej w zakresie częstotliwości 135,7-137,8 kHz ?
a) wyłącznie emisją A1A (telegrafia) z mocą wyjściową 150 watów
b) wszystkimi rodzajami emisji z mocą wyjściową 250 watów
c) wyłącznie emisją A1A (telegrafia) z moc 1 wat e.i.r.p. (równoważna moc promieniowana izotropowo)
197. Jaki dokument określa klasy świadectw operatora radiowego w służbie amatorskiej i wymagania egzaminacyjne na poszczególne klasy świadectw ?
a) rozporządzenie ministra właściwego do spraw łączności
b) ustawa Prawo telekomunikacyjne
c) Krajowa Tablica Przeznaczeń Częstotliwości
198. Jak powinien postąpić operator stacji amatorskiej w razie przypadkowego odebrania wiadomości nie przeznaczonej dla służby amatorskiej ?
a) rozpowszechnić odebraną wiadomość w internecie
b) zachować treść wiadomości w ścisłej tajemnicy
c) zachować treść wiadomości w ścisłej tajemnicy, zaś w przypadku gdy odebrana wiadomość zawiera istotne dla funkcjonowania Pastwa lub porządku publicznego informacje ? powiadomić najbliższą jednostkę Urzędu Komunikacji Elektronicznej
199. Czy operator stacji amatorskiej może przekazywać przy pomocy swej radiostacji wiadomości pochodzące od osób trzecich i przeznaczone dla osób trzecich ?
a) jest to dopuszczalne
b) jest to surowo zabronione
c) jest to dopuszczalne, jeśli stacja amatorska za wiedzą Urzędu Komunikacji Elektronicznej bierze udział w akcji niesienia pomocy lub likwidacji skutków klęsk żywiołowych i katastrof
200. Jak często operator radiostacji amatorskiej powinien podawać podczas łączności znak wywoławczy swej stacji ?
a) co pół godziny
b) tak często, jak jest to w praktyce możliwe, przynajmniej na początku i na kocu każdego nadawania
c) nie musi podawać znaku wywoławczego