PZK
Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
facebook google+ KONTAKT SZUKAJ
SP7PKI

FORUM KRÓTKOFALARSKIE SP7PKI
NOWE POSTY | NOWE TEMATY | POPULARNE
PZK RadioReaktywacja SP9JPA Emisje Cyfrowe

Zachęcamy wszystkich do współtworzenia portalu. Wszelkie informacje, wydarzenia, nowinki techniczne przesyłajcie drogą mail-ową info@pzk.info.pl lub umieszczajcie w formie news-a.

Podsumowanie i wręczenie nagród w Konkursie Generalskim

Informacje krajowe

W piątek, 8 marca na terenie Zespołu Szkół Odzieżowych w Poznaniu, gdzie swoją siedzibę ma Szkolny Klub Krótkofalowców SP3PGR odbyła się ramach Święta Patronów Szkół uroczystość podsumowująca tegoroczną edycję Konkursu Generalskiego, konkursu organizowanego już po raz trzeci przez ten najmłodszy poznański klub krótkofalarski w okresie od 5 do 13 stycznia. Manager Konkursu, Kol. Jacek SQ3OPM przedstawił pokrótce zebranym jego zasady, a na multimedialnym pokazie wszyscy zgromadzeni na sali mogli zobaczyć i usłyszeć przykłady QSO prowadzonych przez uczniów, członków klubu SP3PGR, w tym również najmłodszego członka Oddziału Poznańskiego Kolegi Gustawa SP3-08-126. Zgłoszenia nadesłało 61 uczestników, a w logach przewinęło się 557 znaków wywoławczych reprezentujących 18 krajów, w tym również dwóch spoza Europy. Komisja sklasyfikowała uczestników w pięciu kategoriach. I tak w grupie A - stacje indywidualne zwycięzcą okazał się Kol. Jan SQ9CWO z Olesna, w grupie B - stacje klubowe zwyciężył Wolsztyński Klub Krótkofalowców SP3PWL, w grupie C - stacje związane z wojskiem zwyciężył Kol. Adam SP3EA z Piły, w grupie E - stacje zagraniczne zwyciężył Kol. Wowa DL8UAA z Niemiec, a w grupie F - stacje Organizatora najlepszym okazał się Kol. Damian SP3OL z Lulinka. Konkurs honorowym patronatem objął szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego będący przedstawicielem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawach związanych z bezpieczeństwem i obronnością państwa. On też dla zwycięzcy jednej z kategorii ufundował piękny kryształowy puchar, który wraz ze stosownym dyplomem wręczył Kol. Damianowi SP3OL obecny na uroczystości płk Tomaszkiewicz, prezes Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego (komunikat na portalu BBN o konkursie i jego podsumowaniu dostępny jest tutaj). W grupie C, stacji związanych obecnie lub w przeszłości z wojskiem nagrody obecnym na spotkaniu laureatom wręczyli przedstawiciele fundatorów, Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Poznaniu oraz Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w osobach pułkowników Konrada Stube i Jacentego Górala. W grupie B - stacje klubowe nagrody wręczyli przedstawiciele fundatora - Automobilklubu Wielkopolski w osobach prezesa Roberta Werle i dyrektora Piotra Monkiewicza. Odrębne wyróżnienie Dyplomy Excellent dla uczestników konkursu, którzy nawiązali łączności ze wszystkimi stacjami Organizatora na przynajmniej jednym z określonych regulaminem paśmie przypadły sześciu uczestnikom, a trzem z nich obecnym na spotkaniu wręczył reprezentujący Prezydium ZG PZK Kol. Bogdan SP3IQ, skarbnik PZK. Laureatom konkursu (pięć pierwszych miejsc w każdej kategorii) nieobecnym na podsumowaniu nagrody i dyplomy zostaną wysłane pocztą, ponadto każdy z uczestników konkursu otrzyma stosowny certyfikat w wersji elektronicznej. W uroczystości wzięli również udział przedstawiciele Wielkopolskiego Kuratora Oświaty, Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Poznania, a Zarząd Oddziału Poznańskiego PZK oprócz prowadzącego galę Kol. Jacka SQ3OPM reprezentował wiceprezes Zarządu Oddziału Kol. Paweł SP3OKA. Po części oficjalnej uczniowie przedstawili krótkie etiudy teatralne związane z biografią patronów szkół Gimnazjum nr 1, gen. Kazimierza Raszewskiego oraz Zespołu Szkół Odzieżowych - laureata nagrody Nobla w dziedzinie literatury Władysława Stefana Reymonta. Po zakończeniu imprezy Pani dyrektor Zespołu Szkół Odzieżowych Grażyna Łakomiec podjęła przybyłych gości, laureatów i organizatorów konkursu filiżanką kawy i słodkim poczęstunkiem.

Info: OT08
Brak komentarzy. Może czas dodać swój?
Dodaj komentarz
Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.