PZK
Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
facebook google+ KONTAKT SZUKAJ
SP7PKI

FORUM KRÓTKOFALARSKIE SP7PKI
NOWE POSTY | NOWE TEMATY | POPULARNE
PZK RadioReaktywacja SP9JPA Emisje Cyfrowe

Zachęcamy wszystkich do współtworzenia portalu. Wszelkie informacje, wydarzenia, nowinki techniczne przesyłajcie drogą mail-ową info@pzk.info.pl lub umieszczajcie w formie news-a.

List Otwarty

Informacje krajowe

Główne zagrożenia dla naszej działalności przedstawiłem w swoim wystąpieniu na konferencji w Senacie RP. Przypomnę je:

- dopuszczenie tylko jednego pozwolenia kategorii I dla osoby prawnej – skutkujące wygaszeniem pozwoleń dla ponad 100 klubów Polskiego Związku Krótkofalowców oraz ponad 100 klubów Ligi Obrony Kraju i Związku Harcerstwa Polskiego;

- konstrukcja znaku wywoławczego oparta wyłącznie o podział na 9 okręgów wywoławczych i pomijająca cyfrę zero oraz prefiksy wielocyfrowe – skutkująca delegalizacją takich znaków jak SP0PZK, SN0HQ, SP0OTC, SP0DXC oraz uniemożliwieniem wydawania tzw. znaków okolicznościowych (przepis zawiera zamknięty katalog znaków wywoławczych – nic innego nie będzie dozwolone).

Istnieje jednak znacznie więcej zagrożeń, na przykład:

- dyskryminacja stacji klubowych w stosunku do indywidualnych polegająca na ograniczeniu ważności pozwolenia dla osoby prawnej tylko do terytorium RP (brak zgodności pozwolenia z CEPT TR-6101);

- dyskryminacja osób które uzyskają licencję „Novice” poprzez wymaganie powtórnego egzaminu na świadectwo operatora w pełnym zakresie z chwilą ubiegania się o pozwolenie kategorii I.

- uniemożliwienie prowadzenia zorganizowanych akcji krótkofalarskich takich jak np. EURO2012 poprzez ograniczenie liczby pozwoleń tymczasowych;

- pominięcie zapisu ustawowego dopuszczającego powierzenie organizacji egzaminów na świadectwo operatorskie organizacjom radioamatorskim;

- uniemożliwienie równoległego stosowania znaku podstawowego i tymczasowego (był to postulat środowiska zgłaszany na konferencji w UKE);

- brak określenia wzorów pozwoleń, pozwalający na dowolne manipulacje jego treścią (w obecnie funkcjonujących pozwoleniach dla stacji klubowych pojawił się nie umocowany prawnie „użytkownik”).

Jeżeli do powyższych zastrzeżeń dodamy całkowite niewywiązanie się z obietnicy wspólnego „okrągłego stołu” pomiędzy administracją a środowiskiem krótkofalarskim (obietnicę złożyła pani wiceminister Olszewska podczas prac komisji sejmowej nad nowelizacją prawa telekomunikacyjnego) – możemy przypuszczać, że administracja nie zechce w ogóle uwzględniać żadnych naszych uwag.

Dajemy urzędnikom dodatkową broń do ręki ponieważ stanowisko PZK (projekt v. 16) według ich oceny „tylko nieznacznie odbiega od propozycji MAiC”, a ponadto istotnie wykracza poza delegację ustawową. Niestety nasi koledzy pracujący nad projektem nie zauważyli wymienionych powyżej zagrożeń i w praktyce powielili rozwiązania zawarte w kontestowanym zarządzeniu nr 32 prezesa UKE.

W tej sytuacji apeluję do Kolegów o podjęcie tego tematu podczas najbliższego spotkania Prezydium w dniach 22-23 marca i zastanowienie się nad zmianą stanowiska PZK w konsultacjach społecznych poprzez:

1) zdecydowane odrzucenie obu projektów MAiC w całości jako szkodliwych dla środowiska krótkofalowców;

2) wycofanie z konsultacji projektu PZK v. 16 jako nie spełniającego oczekiwań środowiska;

3) wyartykułowanie żądania realizacji przyrzeczenia złożonego przez panią wiceminister Olszewską – z terminem realizacji przed konferencją uzgodnieniową i z udziałem wszystkich zainteresowanych stron.

Bierne oczekiwanie na ewentualne przyjazne działania administracji wobec naszego środowiska są niestety skazane na niepowodzenie. Nie mamy już zbyt wiele czasu, bo po zakończeniu konsultacji społecznych nikt nas nie będzie słuchał.

W trosce o dobro i Związku i całego środowiska krótkofalowców

Vy 73
Marek Ruszczak, SP5UAR
Brak komentarzy. Może czas dodać swój?
Dodaj komentarz
Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.