PZK
Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
facebook google+ KONTAKT SZUKAJ
SP7PKI

FORUM KRÓTKOFALARSKIE SP7PKI
NOWE POSTY | NOWE TEMATY | POPULARNE
PZK RadioReaktywacja SP9JPA Emisje Cyfrowe

Zachęcamy wszystkich do współtworzenia portalu. Wszelkie informacje, wydarzenia, nowinki techniczne przesyłajcie drogą mail-ową info@pzk.info.pl lub umieszczajcie w formie news-a.

Dyplom "Armia Krajowa - 70"

Zawody & Dyplomy

Koleżanki i Koledzy Krótkofalowcy

Zwracamy się do Was z apelem o wsparcie naszej harcerskiej inicjatywy ogłoszenia w środowisku radioamatorów roku 2012 "Rokiem 70-lecia Armii Krajowej". Wynika to z faktu ogłoszenia w dniu 14 lutego 1942 roku rozkazu Naczelnego Wodza Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej o przekształceniu Związku Walki Zbrojnej w Armię Krajową. W ten sposób powstała największa w Europie organizacja ruchu oporu przeciwko hitlerowskim najeźdźcom. Armia Krajowa i jej działania są bliskie wszystkim Polakom, a naszym obowiązkiem jest bezustannie o nich przypominać.

Apelujemy do wszystkich klubów krótkofalarskich w Polsce, a także do indywidualnych radioamatorów, o pracę w eterze pod znakami okolicznościowymi nawiązującymi do rocznicy powstania Armii Krajowej oraz do działań AK na terenie, gdzie stacje te są zlokalizowane.

Apelujemy do wszystkich polskich krótkofalowców na całym świecie o nawiązywanie kontaktów ze stacjami okolicznościowymi, pracującymi w ramach międzynarodowej akcji dyplomowej "AK 70", zdobywanie dyplomu "Armia Krajowa 70" oraz o promowanie naszej idei w swoich środowiskach.

Organizatorem akcji dyplomowej "AK 70", której regulamin załączamy, będzie Inspektorat Łączności Chorągwi Stołecznej Związku Harcerstwa Polskiego, a koordynatorem i award managerem będzie hm. Marek RUSZCZAK, SP5UAR.

Patronem naszej akcji jest Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej. Akcję popierają także władze Polskiego Związku Krótkofalowców i środowiska zrzeszone w Ogólnopolskim Porozumieniu Organizacji Radioamatorskich.

Prosimy o ujęcie akcji "AK 70" w planach Waszej działalności krótkofalarskiej w roku 2012. Zachęcamy do nawiązania przy tej okazji kontaktu z lokalnymi środowiskami kombatantów AK i zaproponowania wspólnych przedsięwzięć z okazji rocznicy przekształcenia ZWZ w Armię Krajową.

Czekamy na Wasze zgłoszenia do akcji. Zapraszamy do spotkania eterowego w dniu 14 lutego 2012 roku w paśmie 80 metrów oraz do kontaktów mailowych na adres sp5uar@gmail.com.

Vy 73, CZUWAJ !
Marek RUSZCZAK SP5UAR,
Stanisław LAMENT SP5COC,
Włodzimierz BICZYSKO SP5VIW,
Jarosław SZYMANIAK SQ5VJA,

Regulamin akcji dyplomowej "Armia Krajowa - 70"

1. Akcja dyplomowa "Armia Krajowa - 70" zorganizowana jest dla uczczenia 70 rocznicy przekształcenia Związku Walki Zbrojnej w Armię Krajową, największą organizację Ruchu Oporu podczas II wojny światowej. Akcja trwa od dnia 14 lutego do 31 grudnia 2012. W rocznicę rozkazu przemianowującego ZWZ na Armię Krajową, w dniu 14 lutego (wtorek) zapraszamy na spotkanie eterowe w godzinach od 17 UTC do 21 UTC, rozpoczynające całą akcję.

2. Akcji patronuje Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Zarząd Główny. Organizatorem akcji jest Inspektorat Łączności Chorągwi Stołecznej Związku Harcerstwa Polskiego, członek Ogólnopolskiego Porozumienie Organizacji Radioamatorskich, a w jego imieniu akcję koordynuje hm Marek Ruszczak, SP5UAR (award manager dyplomu "AK 70").

3. Koordynator akcji dyplomowej zaprojektuje specjalne dyplomy dla uczestników akcji w dwóch klasach: "Korespondent" i "Organizator". Jedyną podstawą przyznania dyplomu "Korespondent" jest ujęcie znaku wywoławczego w przesłanych do koordynatora logach odpowiedniej liczby stacji okolicznościowych. Podstawowy dyplom przekazywany będzie bezpłatnie drogą elektroniczną w wersji pliku PDF. Na życzenie uczestnik akcji spełniający warunki dyplomu może otrzymać dyplom papierowy po przesłaniu do koordynatora akcji opłaty w wysokości 10 PLN (stacje SP) lub 2 IRC (stacje zagraniczne).

4. Organizatorzy apelują do wszystkich stacji klubowych w Polsce, aby z tej okazji pracowały pod znakami okolicznościowymi przez okres co najmniej 2 miesięcy, przypominając ważne akcje Armii Krajowej na swoim terenie. Apel ten kierujemy także do chętnych posiadaczy pozwoleń indywidualnych. Jedynym warunkiem udziału w akcji i otrzymania dyplomu w kategorii "Organizator" jest zgłoszenie pracy do koordynatora akcji oraz przesłanie logu w wersji elektronicznej (plik cbr lub adif).

5. Każda stacja okolicznościowa samodzielnie występuje o znak okresowy oraz samodzielnie projektuje i wykonuje karty QSL. Jedyną sugestią koordynatora jest zamieszczenie jednej ze stron karty napisu: "Armia Krajowa 14 luty 1942" oraz informacji o patronacie honorowym nad akcją ze strony Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej. Harmonogram pracy stacje ustalają samodzielnie - wskazane jest przekazywanie go na stronę internetową qrz.com oraz na stronę akcji obsługiwaną przez koordynatora.

6. Stacje okolicznościowe mogą pracować w systemie Multioperator / Multiband, tj. równocześnie na różnych pasmach i różnymi emisjami, przy czym obowiązkowa jest praca na falach krótkich emisją SSB. Do dyplomu zaliczane będą również łączności w zawodach krótkofalarskich krajowych i zagranicznych, pod warunkiem przestrzegania regulaminów tych zawodów.

7. Stacje SP, ubiegające się o dyplom "AK - 70" w klasie "Korespondent" powinny uzyskać w łącznościach ze stacjami okolicznościowymi nie mniej niż 70 punktów. Jedna łączność ma wartość 5 pkt. Do dyplomu zaliczana będzie tylko jedna łączność nawiązana z daną stacją okolicznościową niezależnie od daty, pasma czy emisji.

8. Analogiczne warunki obowiązują dla stacji EU przy czym jedna łączność ma wartość 10 pkt., oraz dla stacji DX, dla których jedna łączność na wartość 14 pkt.

9. Logi z akcji dyplomowej (obejmujące wszystkie nawiązane łączności) stacje okolicznościowe biorące udział w akcji przekazują do koordynatora na bieżąco, nie później jednak niż do dnia 22 stycznia 2013. Przekazanie logu jest warunkiem przyznania dyplomu w klasie "Organizator.

10. Koordynator poda do publicznej wiadomości na stronie akcji logi on-line niezwłocznie po ich otrzymaniu. Jeżeli będzie to możliwe - koordynator uruchomi interaktywne mechanizmy sprawdzania logów oraz sprawdzania czy stacja spełniła warunki do uzyskania dyplomu.

11. Po zakończeniu akcji (najpóźniej do 28 lutego 2013 roku) koordynator poda wykaz stacji, które spełniły warunki dyplomu.

Inspektor Łączności Award Manager

Chorągwi Stołecznej ZHP Koordynator akcji dyplomowej

Jarosław SZYMANIAK, SQ5VJA
Marek RUSZCZAK, SP5UAR

Brak komentarzy. Może czas dodać swój?
Dodaj komentarz
Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.